Annonce
Indland

Tusinder af omkomne: Se listen over historiens værste stormfloder

Stormfloder er ikke et nyt fænomen. Her ses Odense Havn være ramt af en stormflod i 1954. Gennem historien har der dog været langt kraftigere stormfloder, som har kostet tusindvis af menneskeliv. Foto: fynskebilleder.dk

Vi hører jævnligt om dem. Stormfloderne, der oversvømmer huse, haver og kældre. Men de er ikke et nyt fænomen. Gennem de seneste 650 år er der dokumentation for, at danske stormfloder har haft katastrofale konsekvenser og kostet flere tusinde menneskeliv. Få her et overblik over danmarkshistoriens værste stormfloder.

1. Den store manddrukning i 1362

Natten til den 16. januar 1362 ramte en stormflod Vadehavet. Stormfloden blev senere kaldet 'Den store manddrukning' og er den ældst dokumenterede stormflodskatastrofe fra den danske del af Vadehavet. Det skønnes, at flere tusinde mennesker mistede livet. Store landområder forsvandt i bølgerne, og mange af de nuværende øer ved den sønderjyske vestkyst opstod den nat i 1362, da stormfloden hærgede.

2. Allehelgensfloden i 1436

I 1436 ramte Allehelgensfloden Sønderjyllands kyst. Hele byer forsvandt i bølgerne, og i byen Tetenbøl druknede mere end 180 mennesker. I Ribe domkapitels protokol fremgår det, at et helt sogn ved Møgeltønder forsvandt i bølgerne. Derudover bad Slesvig domkapitel pavens koncil i Basel om hjælp, fordi 'det salte hav har taget 60 kirkesogne'.

3. Anden store mandsdrukning i 1634

I 1634 blev hele den jyske vestkyst ramt af en stormflod, der fik navnet 'Den anden store manddrukning'. Det skønnes, at mellem 8.000 og 15.000 mennesker omkom, da stormfloden ramte natten til den 11. oktober.

I Vadehavsbugten ved Ejderen fik stormfloden enorme konsekvenser. På øen Nordstrand ud for Husum druknede 6.000 ud af 9.000 indbyggere, da havet brusede igennem 44 diger. Samtidig døde 50.000 køer og heste alene på denne ø, og 19 af øens 22 kirker gik tabt.

I Ribe domkirke stod vandet 1,7 meter over gulvet i kirken. Markeringen af vandstanden kan stadig ses i en af kirkens mure. Vandstanden nåede op på 6,3 meter over normalen.

4. Julestormfloden i 1717

Midt i julen i 1717 ramte en af de største kendte stormfloder ved Nordsøkysten. Mellem den 24. og 25. december ramte stormfloden de hollandske, tyske og danske kyster og medførte store oversvømmelser og ødelæggelser i landsbyerne langs kysten.

Man regner med, at cirka 11.150 mennesker og 100.000 dyr sammenlagt druknede ved de hollandske, tyske og danske kyster. De langsigtede konsekvenser af stormfloden var fattigdom og økonomisk tilbagegang langs hele Nordsøkysten. Samme område blev igen ramt af en stormflod mellem den 25. og 26. februar 1718, inden diger og andre beskyttelsesforanstaltninger var genopbygget.

5. Østersøstormfloden i 1872

Ved stormfloden den 12. til 14. november 1872 blev store dele af Lolland og Falster oversvømmet, men også andre øer og lavvandede områder langs Øresund, Jyllands østkyst, de jyske fjorde og Bornholm var hårdt ramt af oversvømmelsen. Den højeste vandstand blev målt til 3,3 meter over dagligt vande i Sønderjylland.

Stormfloden skyldtes, at et lavtryk i alperne skabte en orkan med en styrke på 32 m/s. 80 mennesker omkom i stormfloden - 28 på Lolland og 52 på Falster. Derudover forulykkede 23 dampskibe og 427 sejlskibe i stormen, heraf var 15 af sejlskibene danske.

6. Oversvømmelse af Esbjerg Havn i 1981

Vandstanden i Esbjerg nåede 24. november 1981 op på 4,3 meter over normalen. Årsagen var en særdeles kraftig storm i Nordsøen. Den høje vandstand gjorde, at Esbjerg Havn blev oversvømmet, og at der skete skader for et tocifret millionbeløb.

7. Stormflod ved Vadehavet i 1999

3. december 1999 ramte en stormflod Vadehavet. Det gjorde, at vandstanden i Esbjerg nåede op på lige knap fire meter højere end normalt, og ved Ribe stod vandet 5,1 meter over normalen. Stormfloden skyldtes den velkendte 'decemberorkan'. En orkan, der fik tilnavnet Adam, og som er den hidtil værste orkan, der har ramt Danmark.

8. Stormfloden i 2006

1. og 2. november 2006 steg vandstanden i de indre danske farvande i løbet af 12 timer fra normalt niveau til rekordhøjde. Diger blev gennembrudt, og der blev sat redningsaktioner i gang. Alle kyster i de indre danske farvande - på nær Bornholm og Limfjorden - blev ramt af stormfloden, og Odense blev særligt hårdt ramt. Her nåede vandstanden ifølge DMI to meter over normalen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce