Annonce
Læserbrev

SMV-virksomheder. Pas på motoren i velfærdsmaskinen

Synspunkt: Små og mellemstore virksomheder udgør rygraden i dansk økonomi og dem, der i udstrakt grad sikrer finansieringen af den velfærd, som vi alle nyder godt af. Derfor er SMV-virksomhedernes rammevilkår og det lokale erhvervsklima et vigtigt fokuspunkt i forbindelse med de kommunale budgetforhandlinger.

Bag de aktuelle ’hårde budgetforhandlinger’ her i 11. time i de fynske kommuner ligger skrappe sparekataloger, blandt andet som følge af det såkaldte demografiske pres. Det betyder, at der skal findes flere penge til mere velfærd, herunder plads til flere i daginstitutioner, skoler samt øget træk på ældreomsorg etc.

Det er hårde valg og prioriteringer, som politikerne står overfor. Og desværre ser vi i flere kommuner tilløb til at hæve skatter og afgifter, herunder grundskylden, og i enkelte kommuner har det endda været bragt i forslag at indføre den forhadte dækningsafgift, som ellers er godt på vej til at blive udfaset på Fyn. Det, som kan forekomme som en let vej til øgede indtægter, kan imidlertid blive en farlig bombe under den lokale velfærd på sigt.

Erhvervslivet er i vækst, og der er ikke meget perspektiv i at hæve skatter og afgifter på et tidspunkt, hvor flere virksomheder begynder at mærke en opbremsning i den udenlandske efterspørgsel. Ej heller i at spare på vækstinitiativer, erhvervsservice og den myndighedsbehandling, der understøtter vækst og udvidelser i eksisterende virksomheder og skaber et godt erhvervsklima. Der er behov for ikke bare at holde tempoet og kursen i de fynske kommuner, det viser de seneste undersøgelser i Fynsk Erhvervs ’Det fynske Erhvervspanel’ og DI’s erhvervsklimaundersøgelse. Der er behov for at fokusere endnu skarpere på de forhold, der er med til at sikre, at fynske virksomheder kan vækste og investere i tillid til, at fx. lokalplaner, byggetilladelser, dispensationsansøgninger mfl. kan behandles og udstedes inden for kort tid og til rimelige takster.

Derudover nævner to ud af hver femte virksomhed i undersøgelsen i Det fynske Erhvervspanel, at mindre bureaukrati og regulering er vigtigt for, at de kan fokusere på drift og udvikling af deres virksomheder. Ligeledes peger 32 procent af virksomhederne på, at en konstruktiv dialog med de lokale myndigheder/kommunen betyder meget. Vi vil derfor fra Fynsk Erhvervs side opfordre kommunalpolitikerne til at prioritere de nødvendige ressourcer til disse indsatser i det kommunale budgetter.

Endelig giver 68 procent af de fynske virksomheder udtryk for, at det vigtigste for dem her og nu er at få adgang til dygtige medarbejdere. Medarbejdere trives på jobbet, når der er balance mellem arbejde, familieliv og fritid. Derfor at det også vigtigt for erhvervslivet, at der er gode vilkår for børn og voksne, herunder fleksible åbningstider i daginstitutionerne, gode skoler og attraktive fritidstilbud, så medarbejderne har lyst til bo i lokalområdet og dermed få skabt rammen om det gode liv.

Vi anerkender de lokale udfordringer, men må på det kraftigste advare mod at lægge yderligere økonomiske byrder og bureaukrati over på de virksomheder, som konkurrerer på markedsvilkår både lokalt og globalt og sikrer vækst og beskæftigelse, så der kan genereres skatteindtægter til at finansiere fremtidens velfærd.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Coronavirus

Rejsevejledninger bliver lempet - men ferierejser frarådes

Annonce