Annonce
Nyborg

Oversvømmelse: Høj risiko i Nyborg

Bussen er i havn om få minutter. Så galt gik det i 2006, da vandet stod 1,8 meter over dagligt vande. Arkivfoto: Ole Friis.

Flere områder i Nyborg og på Knudshoved er i farezonen ved oversvømmelser. Derfor er Nyborg udpeget som risikoområde i ny rapport fra Kystdirektoratet.

Nyborg: Når havet spiller med musklerne og vejrguderne åbner for sluserne, så er Aabenrå, Vejle og Randers i bunden af de østjyske fjorde i høj risiko for at blive oversvømmet. Men nu er Nyborg også rykket ind på Kystdirektoratets fugtige liste over danske bysamfund og områder, som er i farezonen i en tid med klimaforandringer.

Dermed slår Nyborg følgeskab med Odense Fjord, som var det første sted på Fyn, der blev udpeget som risikoområde for oversvømmelser.

Det vildere vejr, som indeholder en cocktail af storme kombineret med flere skybrud og ekstreme mængder nedbør, betyder stigende vandstand i hav og vandløb. Kystdirektoratet foreslår nu i en opdateret national vurdering af risikoen for oversvømmelser, at Nyborg, Vordingborg, Kolding og Esbjerg udpeges som nye områder i Danmark, hvor der er en særlig risiko for oversvømmelse ved ekstreme hændelser.

- Udpegningerne viser, at Nyborg og de øvrige områder har en særlig høj risiko for oversvømmelser som følge af ekstremhændelser i dag og i fremtiden, siger områdechef i Kystdirektoratet Ane Høiberg Nielsen.

Store dele af Nyborg og Knudshoved er udpeget som risikoområder ved ekstremt højvande. På Fyn er området ved Odense Fjord også på listen over risikoområder. Grafik: Mikkel Damsgaard

En plan

De udpegede kommuner - altså blandt andre Nyborg - skal udarbejde planer for, hvordan man kan lave den nødvendige sikring og forebyggelse mod oversvømmelser.

Ifølge områdechefen er det vigtigt at komme i gang med arbejdet allerede nu. Og der er hjælp at hente. Kystdirektoratet tilbyder faglig vejledning og stiller med detaljeret kortmateriale, som kan bruges i den kommunale planlægning for at afværge oversvømmelse.

Vicekommunaldirektør Søren Møllegaard oplyser, at arbejdet med at lave planen for, hvordan oversvømmelserne skal tackles så småt er gået i gang.

- Det er klart en opgave, der skal løses, men for at komme ordentligt i gang mangler vi de helt rigtige kort. Det arbejder vi på at få plads, siger Søren Møllegaard.

Nyborg er et nyudpeget risikoområde, der primært er udpeget grundet oversvømmelse fra hav. Således er der i den nordlige del af området lokaliseret celler, hvor risikoen for oversvømmelse ligger i kategorien Meget høj. Dette område tæller overvejende bebyggelse.

Nyborg er havnet på listen, fordi der er en lang række problemer ved stormflod i byen: Motorvejen kan blive lukket, potentielt forurenede virksomheder er truet, det samme gælder forsyningen af fjernvarme og renseanlægget og så er der kulturarven, hvor slot og en lang række fredede bygninger kan blive oversvømmet.

Annonce

Stormflod i 1872 og 2006

Risikoen for oversvømmelse fra havet er bestemt på baggrund af den historiske vandstand fra stormfloden i 1872, hvor vandet stod 2,86 meter over dagligt vande.

Den katastrofe er der selvfølgelig ingen mennesker, der kan huske, men mange nyborgensere husker helt sikkert stormfloden i 2006, hvor vandet stod 1,8 over normalt. Området omkring havnen var oversvømmet, butikker på Dronningensvej oversvømmet, en del biler blev fanget af vandet på Vesterhavnen og strømmen gik i store dele af byen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce