Annonce
Bagsiden

Kommunalt kancellisprog

LOVPROSA: Kommune overtræder alle sproglige retningslinjer

Annonce

"I medfør af bestemmelserne i Lovbekendtgørelse om private fællesveje, nr. 670 af 19.08.1999, § 16, stk. 2, fremlægges protokollat og kendelse vedrørende det den 26. april 2004 afholdte vejsyn på den private fællesvej på landet Middelfartvej 601-611 til almindeligt eftersyn i 4 uger fra den 23. marts 2005 i Park- og Vejafdelingen 36-38, Odense."

Er det ikke en henrivende sætning? Mageløs i sin længde. 50 ord og en masse tal samlet i én sætning - helt uden anledning til at trække vejret og sætte punktum undervejs.

Teksten er indrykket som annonce under "Officielt" i de lokale aviser. Afsenderen er Miljø- og Teknikforvaltningen i Odense Kommune.

Annonce

Syv retningslinjer

Forfatteren til teksten har tydeligvis ikke opdaget, at Danmark har fået en sprogpolitik.

Regeringen anbefalede i 2004, at "sproget i den offentlige sektor skal være klart, forståeligt og korrekt". Og Danmarks Domstole har - for at gøre op med gammelt uforståeligt kancellisprog - udsendt nogle retningslinjer til juristerne:

Tænk på den, teksten henvender sig til.

Begynd med det væsentligste.

Skriv kun 15-18 ord i gennemsnit pr. sætning.

Brug småord, som binder sætningerne sammen.

Brug aktive udsagnsord.

Skriv ligefremt; brug ikke bagvendte ordstillinger.

Find erstatninger for fagordene, eller forklar dem.

Annonce

Snørklet og bagvendt

Hvad er det så, der går galt i teksten om fællesvejen ved Middelfartvej?

Forfatteren har i hvert fald ikke tænkt på beboerne, men snarere på sine kammerater fra jurastudiet. Han eller hun begynder ikke med det væsentligste, men starter med lovprosa som "i medfør af" og henviser til stykker og paragraffer, som ingen kender.

Forfatteren bruger alt for mange ord i én sætning. Han eller hun anvender ingen bindeord overhovedet og heller ingen aktive udsagnsord. Ordstillingen er helt igennem bagvendt, og ingen fagord erstattes eller forklares.

Kort sagt: Annonceteksten er i strid med samtlige syv anbefalinger fra Danmarks Domstole.

Sprogdoktoren efterlyser hermed forfatteren: Meld dig. Du får frit lejde. Ingen vil hænge dig op i en lygtepæl eller ud i spalterne. Vi sprogmedicinere vil bare gerne undgå, at du smitter andre. Vi tilbyder derfor en gratis konsultation, inden du slipper flere baciller løs i spalterne.

Annonce

Råstofproduktionsopgørelsesskemaudfyldningsvejledning

Myndighederne har siden 1969 forsøgt at komme kancellisproget til livs. Ministerielle vejledninger har uden tvivl gjort sproget mere tidssvarende og afskaffet en del tysk-inspirerede ordstillinger. Men det er en lang og sej kamp. Hos Miljø- og Teknikforvaltningen i Odense ser den ud til at være tabt.

Uforståeligt fagsprog styrker åbenbart selvtilliden hos mange akademikergrupper. De vil hellere skrive "andragende" end "ansøgning" og "erholde" i stedet for "få". Og de elsker sære ord som "anbringende", "erhvervsevnetabsafgørelse", "invaliderisikobetinget", "tingfæstning", "inkamination" og "appellant" i stedet for at skrive "klarsprog", som svenskerne kalder det.

Rekorden i længde og uforståelighed i det offentlige sprog må tilhøre ordet "råstofproduktionsopgørelsesskemaudfyldningsvejledning".

Og det er ikke engang løgn.

Har du et spørgsmål om sproget? Mail til: Sprog@fyens.dk, eller skriv til: Fyens Stiftstidende, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, mrk: Sprogdoktoren

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Fyn

Bryggeren er bitter på Trump: Eddie holder sig væk fra et anspændt USA det næste stykke tid

Coronavirus

Live: Pfizer kan ikke levere - Danmark får 100.000 færre doser i første kvartal

Navne For abonnenter

Dødsfald: Søren var altid klar til en indvielse af en flagstang eller en postkasse

Annonce