Annonce
Odense

Kendt advokat får ny bøde: Denne gang 50.000 kroner - vil have sagen afgjort i retten

Klaus Ewald har for fjerde gang siden 2010 tabt en sag i Advokatnævnet. Arkivfoto: Tim Kildeborg Jensen
  • Advokat Klaus Ewald fra Odense har for fjerde gang fået kritik fra Advokatnævnet. Denne gang lyder bøden på 50.000 kroner.
  • Klaus Ewald er uenig i afgørelsen, som han vil indbringe for domstolene.

Sidste år fik advokat Klaus Ewald i byretten stadfæstet en bøde på 20.000 kroner for tilsidesættelse af god advokatskik. Nu optræder hans navn så igen på listen over afgørelser fra Advokatnævnet, og denne gang lyder bøden på 50.000 kroner.

Forseelsen består blandt andet i, at Klaus Ewald i strid med god advokatskik ikke, som han skulle have gjort, har sendt nogle dokumenter i en sag til modpartens advokat.

Desuden kritiseres det, at Ewald i et læserbrev om den pågældende sag og på Facebook har udsat modparten for "en unødig grov krænkelse og derved er gået videre end berettiget" i varetagelsen af sin klients interesse, fremgår det af Advokatnævnets afgørelse.

Det er samlet set fjerde gang, Klaus Ewald får en kendelse imod sig i Advokatnævnet siden 2010.

Annonce

Sådan er reglerne

De regler, advokater er underlagt, er fastsat i Retsplejelovens paragraf 126.

Af stk. 1, fremgår det:

"En advokat skal udvise en adfærd, der stemmer med god advokatskik. Advokaten skal herunder udføre sit hverv grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til klienternes tarv tilsiger. Sagerne skal fremmes med fornøden hurtighed."

Klager over advokaters varetagelse af deres hverv kan indbringes for Advokatnævnet.

Nævnets afgørelser offentliggøres på hjemmesiden advokatsamfundet.dk under fanebladet "Advokatnævnet".

I 2010 fik Klaus Ewald en påtale fra Advokatnævnet for at have udtalt sig til Fyens Stiftstidende om en politimands opførsel i forbindelse med en anholdelse.

I 2012 fik han en bøde på 5000 kroner for ikke at have opnået de kursuspoint, han skulle i forhold til det, Advokatnævnet havde fastsat.

I 2016 gav Advokatnævnet Klaus Ewald en bøde på 20.000 kroner for at have tilsidesat god advokatskik ved at befinde sig i en interessekonflikt. Den sag indbragte Ewald for byretten med påstand om ophævelse af kendelsen fra Advokatnævnet, alternativt omgørelse af bøden på 20.000 kroner til en mildere sanktion, men byretten stadfæstede i 2017 Advokatnævnets afgørelse.

I den nye sag, hvor Advokatnævnets afgørelse er dateret 28. februar i år, lyder bøden altså på 50.000 kroner. Der er altså tale om, at sanktionerne løbende er blevet skærpet.

Normalbøden er 10.000 kroner

Martin Lavesen, der medlem af Advokatrådet og formand for rådets Regel- og Tilsynsudvalg, vil ikke kommentere den konkrete sag fra Advokatnævnet, men han svarer gerne på generelle spørgsmål.

- Er det generelt set normalt for advokater at have tre eller fire kendelser imod sig i Advokatnævnet?

- Flere bøder er absolut ikke sædvanligt. Det er et fåtal af advokater, der bliver dømt, og udgangspunktet er, at de fleste advokater slet ikke har nogen afgørelser imod sig i Advokatnævnet.

- Hvad med en bøde på 50.000 kroner - er det normalt?

- Normalbøden er 10.000 kroner. Så en bøde på mere end 10.000 kr. kræver enten grove eller gentagne forhold. Og hvis man kommer over de 20.000 kroner, så er der tale om ganske alvorlige forhold.

- At få fire afgørelser imod sig set over otte-ti år, er det meget eller lidt?

- Hvis det var mig, så ville jeg være ked af at have fået fire kendelser imod mig over ti år, og det ville i hvert fald medføre, at jeg kraftigt ville tage op til overvejelse, om der er noget i min måde at agere som advokat, jeg bør genoverveje, siger Martin Lavesen.

Ewald vil i retten

Avisen har været i kontakt med Klaus Ewald, men han ønsker ikke på nuværende tidspunkt at lade sig interviewe om sagen.

Odense-advokaten oplyser dog, at han er uenig i afgørelsen fra Advokatnævnet, som han agter at indbringe for domstolene.

- At der bliver afsagt to kendelser inden for så relativ kort tid, det er jo ikke noget, jeg har et ønske om. Stabilitet og seriøsitet skulle gerne være ens kendemærke efter over 30 år i branchen. Men indimellem trækker skyerne op i forskellige sammenhænge, og så må man tage de kampe, der følger med. Anderledes kan det ikke være, skriver han i en mail til avisen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Spar sammen, OB

Odense Kommune skal stå fast over for fodboldklubben OB i sagen om en renovering af Odense Stadion. For det bør ikke være Odenses skatteborgere, der skal betale for, at byens og øens største fodboldklub får et bedre stadion at spille på. Det bør klubben og dens ejerkreds selv bekoste. Spørgsmålet om en renovering af Odense Stadion er nok engang blevet aktuelt, fordi OB sammen med de øvrige superliga-klubber, Divisionsforeningen og Dansk Boldspilunion har besluttet, at alle superliga-stadioner fra 2028 er udstyret med fuldt overdækkede tribuner. Det er en fin beslutning, som vil give bedre forhold for klubbernes tilskuere, så man på længere sigt forhåbentlig kan tiltrække flere tilskuere og dermed tjene flere penge. Det er imidlertid ikke Odense Kommunes opgave at sørge for, at erhvervsvirksomheder får bedre fysiske rammer at udøve deres virksomhed i. Odense Kommune skal skabe gode rammevilkår for kommunens virksomhederne i almindelighed, men kommunen skal ikke bruge sine sparsomme skattekroner på at forbedre hverken robotproducenters, gartneriers eller fodboldklubbers ydre rammer. Det må virksomhederne selv klare. Ejerforholdene af Odense Stadion er i dag mildt sagt noget rod. Odense Kommune ejer tre tribuner på stadion, mens en ejerkreds af bestyrelsesmedlemmer i Odense Sport & Event ejer den fjerde, og det skaber helt naturlige tvister mellem de forskellige ejeres forskellige ønsker. Derfor vil det være klogt, hvis man får skilt den kommunale økonomi fra den private virksomhed OB’s interesser fra hinanden. Det vil være til gavn for OB, for Odense Stadion og for Odense Kommune – og for de odenseanske skatteydere. Derfor vil det være klogt, at OB og ejerkredsen bag klubben begynder at spare sammen, så man på et snarligt tidspunkt kan købe stadion af kommunen. På den måde kan man engang i fremtiden, måske allerede inden 2028, få lejlighed til at gennemføre alle de udvidelser og forbedringer af Odense Stadion, som man har lyst og råd til og dermed være med til at skabe grundlag for at høste gevinster ved fremtidige sejre. Så spar endelig sammen, OB. Og begynd hellere i dag end i morgen.

Odense

Fra sceneskræk til sanger: Odenseanske Aksel er med i X Factor

Fyn

Magnus & Aksel sang tårerne frem i X Factor: - Når I står der og sprudler, så tænker man WAUW!

Fyn

Meteorologer: Ingen tegn på vinter - lavtryk med mere regn nærmer sig

Annonce