Annonce
Assens

Ingen unoder i musiktimen

Musikpædagog Rikke Barsøe Florens underviser eleverne i 2b. på Aarupskolen i høre- og nodelære. Det sker blandt andet med hjælp fra en undervisningskuffert, som Rikke Barsøe Florens selv har udviklet. Foto: Kim Rune Jessen
Assens Sangkraftcenter har fået økonomisk støtte til at udgive undervisningsmateriale til indskolingselever.
Annonce

Aarup/Assens: Musikpædagog Rikke Barsøe Florens har stillet eleverne fra 2.b op på en række på gangen udenfor musiklokalet på Aarupskolen.

Efter frikvarterets støj og larm har stilheden sænket sig over eleverne, og inden de får lov at gå ind til undervisningen i høre- og nodelære, laver Rikke Barsøe Florens en klappeøvelse med dem.

I musiklokalet sætter de 20 elever sig på hver sin lille træskammel og byder hinanden velkommen til timen med en rundesang.

Rikke Barsøe Florens starter undervisningen med at kommunikere på hviskeniveau, og hun hæver først stemmen en smule, da hun beder en af eleverne om at komme op til en stor hvid tavle og give et bud på, om de magnetiske nodetegn på tavlen sidder i den korrekte rækkefølge.

- Nu gør vi lige noget, som pedellen nok ikke vil synes så godt om, siger Rikke Barsøe Florens og tegner nogle streger med et stykke kridt på gulvet.

Materialet til musikundervisningen har Rikke Barsøe Florens fra en materialekuffert, som hun selv har været med til at udvikle efter ønske fra musiklærere og -pædagoger i Assens Kommune.

Kufferten indeholder praktiske remedier som node- og rytmekort, magnetiske nodelinjer, plancher med tonestiger og vendespil og indgår i lærebogsmaterialet, der har fået titlen Blæksprutten Olsen og benyttes til musikundervisning i indskolingsklasserne på seks af kommunens skoler.

Assens Sangkraftcenter har modtaget økonomisk støtte til projektet fra Statens Kunstfond, Grete og Sigurd Pedersens Fond og senest Fonden for Fynske Bank, der har ydet 50.000 kroner til formålet.

Nu gør vi lige noget, som pedellen nok ikke vil synes så godt om.

Musikpædagog Rikke Barsøe Florens

Annonce

Rekruttering til drengekor

Finn Pedersen er kunstnerisk leder i Assens Sangkraftcenter, der er en selvejende insti­tution, som arbejder for at sprede glæde ved og muligheden for at synge for alle bor­gere i Assens Kommunes område.

Assens Sangkraftcenter blev etableret for syv år siden og omfatter flere aktiviteter på skole­om­rådet. Man arbejder desuden med sanglig uddannelse i børne- og ung­domskor under fællestitlen Musik i Børnehøjde.

- Eleverne kan fortsætte i spirekor i 3. klasse, hvor de kan blive fortrolige med at bruge deres stemmer, og det er herfra, at vi rekrutterer nye medlemmer til Syngedrengene, fortæller Finn Pedersen, der leder og dirigerer det 163 år gamle drengekor med hjemsted i Assens.

Alene i år har Finn Pedersen set og hørt 80 drenge synge til optagelse til Syngedrengekoret. 14 drenge er sluppet gennem nåleøjet, og det er en stigning i forhold til de senere år.

- Stigningen skyldes helt sikkert, at drengene har modtaget sangundervisning, og at de derfor er bedre stimuleret til sang end tidligere, mener Finn Pedersen.

Assens Sangkraftcenter

Assens Sangkraftcenter (ASK) er en selvejende, ikke erhvervs­drivende institution, der arbejder bredt og netværksorienteret for at fremme sangen i Assens Kommune.

Der sker i et samspil mellem eliten og bred­den og ved at samle, organisere og videre­formidle pædagogiske og finansielle ressourcer.

ASK har aktiviteter inden for tre hovedindsatsområder:

1. Dannelse - for alle børn i indskolingen.

2. Uddannelse - i kor for særligt motiverede børn og unge.

3. Folkelighed - for alle borgere og med fokus på fællessang i forskellige sammenhænge.

I bestyrelsen sidder repræsentanter fra erhvervsliv, musikskole, kirke og skoler.

Mette Alrø Stoktoft er daglig leder af ASK. Finn Pedersen, der også er organist og kantor ved Vor Frue Kirke i Assens samt korleder for Syngedrengene, er kunstnerisk leder i ASK.

Rikke Barsøe Florens har blandt andet udviklet et kort som dette, hvor eleverne kan lære om de forskellige musikstyrker. Foto: Kim Rune Jessen
Hænderne op. Eleverne i 2.b på Aarupskolen deltager aktivt i undervisningen i sang- og musiktimerne. Klassen undervises på tredje år af musikpædagog Rikke Barsøe Florens fra Assens Musikskole. Foto: Kim Rune Jessen
ASK - Assens Sangkraftcenter - har sat et nyt projekt på benene. ASK underviser elever i sang på Assens Kommunes skoler.Foto: Kim Rune Jessen
ASK - Assens Sangkraftcenter - har sat et nyt projekt på benene. ASK underviser elever i sang på Assens Kommunes skoler.Foto: Kim Rune Jessen
ASK - Assens Sangkraftcenter - har sat et nyt projekt på benene. ASK underviser elever i sang på Assens Kommunes skoler.Foto: Kim Rune Jessen
ASK - Assens Sangkraftcenter - har sat et nyt projekt på benene. ASK underviser elever i sang på Assens Kommunes skoler.Foto: Kim Rune Jessen
ASK - Assens Sangkraftcenter - har sat et nyt projekt på benene. ASK underviser elever i sang på Assens Kommunes skoler.Foto: Kim Rune Jessen
ASK - Assens Sangkraftcenter - har sat et nyt projekt på benene. ASK underviser elever i sang på Assens Kommunes skoler.Foto: Kim Rune Jessen
ASK - Assens Sangkraftcenter - har sat et nyt projekt på benene. ASK underviser elever i sang på Assens Kommunes skoler.Foto: Kim Rune Jessen
ASK - Assens Sangkraftcenter - har sat et nyt projekt på benene. ASK underviser elever i sang på Assens Kommunes skoler.Foto: Kim Rune Jessen
ASK - Assens Sangkraftcenter - har sat et nyt projekt på benene. ASK underviser elever i sang på Assens Kommunes skoler.Foto: Kim Rune Jessen
ASK - Assens Sangkraftcenter - har sat et nyt projekt på benene. ASK underviser elever i sang på Assens Kommunes skoler.Foto: Kim Rune Jessen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce