Annonce
Debat

Fodboldbaner. Lad os opretholde idrætsbredden i Bolbro

I den nærmeste fremtid skal politikerne i By- og Kulturudvalget i Odense tage stilling til den fremtidige fordeling af fodboldbanerne omkring Falen inklusiv Dyrskuepladsen.

Der er udarbejdet forskellige scenarier.

Siko skal hermed tilkendegive, at vi bakker op om det beskrevne scenarie to, som indeholder en fastholdelse af den nuværende banefordeling i forhold til klubberne Bolbro GIF, Kildemosens Boldklub, Boldklubben Enghaven, Boldklubben Røde Stjerne og Lavia Odense Bueskytter.

Indenfor en overskuelig årrække får OB dels tildelt to nye baner på Dyrskuepladsen, dels to nye baner på det gamle jernbaneareal mellem Bolbro og Kildemosen.

Modellen har en række fordele. De berørte klubber får ikke ødelagt de eksisterende stærke klubmiljøer, som er unikke for hver klub. Vi har dyb respekt for den unikke foreningskultur, som klubberne repræsenterer. Derfor skal den ikke ødelægges igennem en voldsom ændring, der meget nemt kan ende i opløsning af klubberne.

De eksisterende klubber får nye udviklingsmuligheder. Alle klubber er i gang med spændende nye initiativer indenfor områder som kvindefodbold, handicapidræt og amerikansk fodbold. Der bliver nu mulighed for at bygge videre på disse udviklingsområder.

OB får nye muligheder i forhold til de nye baner, hvor klubbens amatørafdeling bør kunne få tilfredsstillende udfoldelsesmuligheder.

Samlet set bliver der skabt et nyt idrætsligt kraftcenter i en bydel, hvor der er massive sociale udfordringer. Tilsammen udgør de berørte foreninger et stærkt netværk med en karakteristisk indholdsmæssig og social bredde, der kan rumme alle aldersgrupper og meget forskellige deltagergrupper med meget varierede behov, unikke kulturmønstre og idrætslige forudsætninger.

I Siko har vi fulgt processen om den kommende banefordeling meget tæt. Vi har deltaget i en række møder både med kommunen, de berørte klubber i samlet flok, og der er også holdt separate møder med enkelte klubber.

På baggrund af dette, hvor vi har lyttet med en åben og konstruktiv indfaldsvinkel, har vi nu fået et kvalificeret grundlag for at tilkendegive vores holdning. Vi ser nu frem til at politikerne har modet til at vælge denne model, der både respekterer de eksisterende klubmiljøer og desuden peger fremad mod nye udviklingsmuligheder.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Coronavirus

Vil du alligevel have AstraZeneca-stik? Regeringen vil se om droppet vaccine kan tilbydes danske borgere

Annonce