Annonce
Læserbrev

Debat: Overvej at flytte det til Troense

Læserbrev: Flytning af Baggårdsteatret er en god ide. Både af hensyn til Rottefælden og af hensyn til Baggårdsteatrets årsprogram. Problemet er bare hvortil.

Morten S. Petersens ide med byggeri op ad Kammerateriet er en ide. Indretning i et pakhus i Baagøe og Ribers' kompleks, der kræver velvillighed af ejeren, kan være en anden. Hvis endelig lystsejladsmuseet skal forlade Svendborg havn, vil jeg foreslå Jacobsens Plads i Troense. Det vil kræve renovering af de bevaringsværdige bygninger samt erstatning af de dårlige bygninger på stedet.

Hvis man så også graver ud i skråningen ovenfor bygningerne og bygger ned i terræn med stærkt fladt tag i niveau med Strandvejen, vil der blive plads til søfartsmuseet, der nu ligger i depot på Abildvej. Taget kan anvendes til parkering for besøgende.

Baron Niels Juel Brockdorff startede lystsejladsmuseet i en længe på Valdemars Slot. Han var indtil sin død med i den fond, der har ansvaret for Jacobsens Plads. Jeg er overbevist om, at han ville have foretrukket kystnær placering af museet som ved Jacobsens Plads, i stedet for en, som der har været på tale, i en hal i et industrikvarter. Jacobsens Plads er et af de sidste strandskibsbygningsarealer i Danmark.

Beliggenheden ud til sundet gør det muligt at lave sejlerevents samt besøg af sejlende gæster til museet.

Søfartsmuseet blev i øvrigt opbygget i Troense. Det er synd, at det ikke er tilgængeligt. Det blev besøgt af rigtig mange. Der spørges stadig efter det.

Annonce
Frands Dahlgaard foreslår, at Danmarks Museum for Lystsejladsm flytter til Troense. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Klumme For abonnenter

Gamle nyheder, 1994: Over 100.000 ulovlige kanonslag beslaglagt i Svendborg

1994 138.534 ulovlige kanonslag blev i weekenden fundet og beslaglagt af politiet i Svendborg. Fyrværkeriet lå hos to mænd på henholdsvis 26 og 33 år, men endnu i aftes havde politiet i Svendborg ikke med sikkerhed kunnet fastslå, hvorfra fyrværkeriet stammer. Den 26-årige mand, der er fra Svendborg, hævder at have købt det af en mand i Nyborg, der dog under langvarig afhøring i går nægtede at have solgt kanonslagene. Kæmpepartiet lå på to lagre i Rudkøbing og et i Svendborg, og ifølge politiet opbevaret helt i strid med alle sikkerhedsregler. Kanonslagene har en meget kraftig knaldeffekt, men alt tyder på, at det kun var lykkedes at videresælge en meget lille del af partiet, før politiet slog til. 1969 Folketingsmand, chefredaktør Jens Peter Jensen, Odense har ladet sig opstille til det fynske amtsråd – efter sigende med det stille håb at kunne blive amtsborgmester, hvorefter han skulle være villig til at kvitte sit folketingsmandat. Han er af Venstre-vælgerforeningerne i Odense Storkommune blevet opstillet som spidskandidat, dog ikke uden en drabelig holmgang med andre, der havde samme ønske. Der måtte efter forlydende fire afstemninger til, før positionen var sikret. Det ventes, at der også kommer en amtsrådsliste fra Venstre på landet i Odense og Assens Amter, efter forlydende med amtsrådsmedlem H. Kryger Madsen som spidskandidat og endelig en liste fra Svendborg Amt. 1944 Alle vordende mødre ved, hvor umuligt det er at skaffe garn til tøj til den ventede baby. Man skal være meget heldig, om man skal kunne få noget i forretningerne, men ellers må man udnytte ældre søskendes eller andre slægtninges overskud af strikkede beklædningsgenstande, der så trevles op og strikkes om. Det kommer derfor som en glædelig overraskelse, at Odense Kamgarnsspinderi i januar, februar og marts 1945 har besluttet at levere 30 fed af sit lækre, varmende ”Hjertegarn” til vordende mødre. Man meddeler i dag, at garnet kun leveres efter skriftlig anmodning til spinderiet, og at denne skal være ledsaget af en erklæring fra læge eller jordemoder om, hvornår barnet ventes født.

Annonce