Annonce
Assens

'Vores Stemmer': Alarmklokker ringer for demokratiet

Mathias Kjær Heilesen er projektmedarbejder i demokratiprojektet 'Vores Stemmer', som Tænketanken Mandag Morgen. Projektet skal udvikle lokaldemokratiet, og Assens Kommune er med. Pressefoto: Mandag Morgen

'Vores Stemmer' er et demokrati-projekt, som helt overordnet skal forny den demokratiske samtale mellem borgere og politikere, fortæller Mathias Kjær Heilesen, der er analytiker i Tænketanken Mandag Morgen og projektmedarbejder på 'Vores Stemmer'.

- Hvorfor er det vigtigt at udvikle demokratiet?

- Det er det, fordi vi synes, at der er mange krisetegn. Selvom vores valgdeltagelse er ret høj sammenlignet med andre lande, så er der tegn på, at borgerne over en årrække mister tilliden til politikerne, at troen på, at politikerne kan løse samfundets udfordringer, er dalet, og vi har set, at færre og færre er medlemmer af et politisk parti. Så der er nogle tendenser, også hvis man kigger uden for Danmarks grænser blandt andet til USA, hvor der er færre og færre, der tror på, at demokrati er den bedste styreform. Der er vi heldigvis ikke endnu, men der er nogle alarmklokker, som bør ringe. Der sker meget i kommunerne allerede nu i forhold til udviklingen af vores demokrati. Der er mulighed for at lave § 14 stik. 4-udvalg (også kaldet opgaveudvalg), og der bliver taget alle mulige initiativer til borgerinddragelse, og der skal man bare se det her som et yderligere tiltag, som vi tror på kan være med til at sætte en positiv udvikling i gang.

- Kommunerne får nogle konkrete forslag til løsninger og en gruppe borgere knyttet tættere til sig. Hvad får Mandag Morgen ud af det?

- Udviklingen af demokratiet er et af fire hovedområder, som vi i Tænketanken Mandag Morgen beskæftiger os med i forskellige projekter. Grunden til, at vi synes, det er relevant, er, fordi der er mange udfordringer ved vores demokrati med faldende tillid til politikerne og længere afstand mellem borgerne og politikerne. Vi tror på, at hvis man lytter til helt almindelige borgere og tager deres input alvorligt, så vil der komme bedre politiske løsninger ud af det, og man kan få bygget bro i det skel, der er mellem borgere og politikere lige nu.

- Hvad skal der til, før det er en succes?

- Det er noget, vi skal snakke med kommunerne om, men som vi ser det, er der i sig selv en demokratisk værdi i at sætte så mange borgere til at mødes på kryds og tværs af sociale lag for at diskutere politik og udfordringer i lokalsamfundet. Men vi håber selvfølgelig også - og det gør kommunerne også - at der kommer konkrete løsninger og ideer ud af borgermødet, som på sigt kan præsenteres for kommunalbestyrelsen, som så forhåbentlig vil tage dem til sig og implementere i en eller anden grad. Det må vi se på dagen. Det er ikke til at sige noget om kvaliteten af forslagene nu, men vi tror på, at når det handler om noget meget nært og lokalt, som det gør, når vi holder det på kommuneniveau, så kan helt almindelige borgere være med til at finde rigtige gode løsninger.

- Er det også derfor, det er på kommuneniveau og ikke nationalt niveau?

- Ja. Det er et mål at gøre det på nationalt niveau, men nu vil vi i første omgang afprøve det på kommuneniveau. Det ligger også i projektet, at vi efter de tre borgermøder vil udvikle en form for manual, hvis man skulle få lyst til at holde et borgermøde på endnu mere lokalt niveau eksempelvis i landsbyen eller idrætsforeningen. Så man får nogle proces- og metodegreb, hvis man selv vil holde et borgermøde.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Assens For abonnenter

Kæmpe solcellepark til 78 millioner bliver taget i brug om få dage: - Vi forventer, at varmeprisen falder med ti procent

Annonce