Annonce
forside

Villakvarter hårdt plaget af råger

For øjeblikket er rågerne tydelige at se i de nøgne trætoppe. Når der kommer løv på træerne og unger i rederne, kan de til gengæld først og fremmest høres.

En hastigt voksende rågekoloni i Musefældeskoven er ved at drive de nærmeste naboer på Trappebæksvej til vanvid

SVENDBORG: De nærmeste naboer til en hastigt voksende rågekoloni i Musefældeskoven ved Trappebæksvej er hastigt på vej mod vanviddets rand.

Især de sidste fire år er det blevet værre og værre, siger naboerne Karsten Kaas Hansen og Christa Andersen.

- Alene i min baghave, som har skel til skoven, har jeg 27 rågereder. Der er en uudholdelig larm i haven. Græs og mos bliver brugt som redemateriale med store huller i plænen som resultat. Nysåede spirer bliver revet op med rod.

-Rågernes eskrementer ødelægger havemøbler, nyvasket tøj på snor og fornøjelsen ved at nyde kaffen i haven, siger Christa Andersen.

Både hun, der bor Trappebæksvej 48, og Karsten Hansen, 46 har skrevet til Svendborg Kommune og beklaget sig over problemet.

- Nu må det have en ende. Det bliver værre og værre, siger Karsten Hansen. De sidste år er bestanden af råger vokset eksplosivt. Det er især de sidste fire år, at både Rottefælden og Musefælden er blevet stigende belastet af råger.

-Jeg ved, at det for år tilbage var et stort problem i træerne ved politistationen på Tvedvej. Her skar man toppen af træerne, og jeg er overbevist om, at det er årsagen til, at fuglene er søgt over til os, siger han.

Christa Andersen (tv) og Karsten Kaas Hansens i Christa's have, der har skel mod skoven og er hjemsøgt at fuglene, som bruger alt fra haven til redebygningsmateriale.

Flyttede soveværelset på grund af larm

- Rågeplagen har for vort vedkommende bevirket, at vi har flyttet vort soveværelse fra gavlen mod skoven til gavlen ud mod vejen.

- I de lange forårs- og sommerdage høres rågernes skræpperi fra kl. 3.30 om morgenen. Det var ikke nuligt at have et vindue til at stå på klem mod skoven.

- Når der skal skaffes mad til ungerne, går det ud over vores jordbær, ærter og gulerødder, siger Karsten Hansen der også mener, at det overvældende antal af råger simpelthen fortrænger områdets øvrige fauna.

- Uglen og andre fuglestemmer er væk. Vi hører kun rågeskrig, siger han.

Han mener, løsningen ville være enten at fjerne rederne eller skyde de voksne fugle.

Problemet er, at rågen er en fredet fugl.

Det fremgår af svarbreve fra kommunen, at Skov- og Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering ved at skyde unger i en koloni fra 1. maj til 15. juni.

Kun i nærheden af sygehuse eller plejehjem er der mulighed for at gå mere drastisk til værks.

Svendborg Kommune har fået tilladelse til regulering af unger, og har en aftale med Thurø Jagtforening om at forestå bekæmpelsen. I 2008 blev der skudt 157 unger i området.

- Men det er slet ikke tilstrækkeligt med alle de reder, der er i skoven, påpeger Christa Andersen. Rågen får 3-5 unger pr. kuld og i mange tilfælde får de to kuld om året!.

Her i vinterkulden er larmen ikke så øredøvende, men når der er unger i rederne har Katsten Hansen mest lyst til at gøre sådan.
Annonce

Ekspert skal se på problemet

Landskabsarkitekt Peter Møller, Natur- og Miljø, Svendborg Kommune, oplyser, at der i 2008 blev skudt 306 unger.

- Efter en politisk beslutning, har vi i Svendborg valgt at bekæmpe rågerne ved at skyde unger. Men jeg har lovet Christa Andersen, at vi i løbet af vinteren får vildtforvaltningskonsulent Lars Erlandsen Bruun fra Skov- og Naturstyrelsen til at se på kolonien vurdere, om der kan gøres mere.

Ud over naboerne til Musefældeskoven har beboere ved Midtermosen midt i Thurø by og naboer til Kobberbæksskoven og Christiansmindeskoven klaget over råger i 2009.

- Er det et stigende problem?

- Jeg synes, vi får flere klager, og ornitolog Niels Andersen, der laver en optælling af reder, oplyser, at fra 2003 til 2007 er antallet steget fra ca. 800 til ca. 1100 i samme område.

- Vi vil derfor vurdere, om Thurø Jagtforening skal have hjælp fra andre til beskydning af unger, siger Peter Møller.

Christa Andersen har også spurgt miljøminister Troels Lund Poulsen (V) om mulighed for bekæmpelse af de fredede fugle.

Han svarer, at ud over beskydningen af ungerne, kan der også gives tilladelse af regulering og bortskræmning af voksne råger i koloni fra 1. februar til 31. marts.

Christa Andersen og Karsten Kaas Hansens i Christa?s have, der har skel mod skoven og er hjemsøgt at fuglene, som bruger alt fra haven til redebygningsmateriale.
Annonce

Kræver ihærdig indsats

Avisen har spurgt vildtforvaltningskonsulent Lars Erlandsen Bruun, om bortskræmning vil have effekt?

- Det kræver i hvert fald en meget ihærdigt indsats. Og reelt skal man fortsætte efter 1. april, for at det skal have nogen virkning, siger Lars Erlandsen Bruun.

Han vil ikke afvise, at kolonien kan være flyttet fra politistationen.

- De flytter meget rundt, men vi har ikke indtryk af, at der totalt er blevet så mange flere. Men det er karakteristisk for fuglen, at de klumper sig sammen i kolonier for at yngle i tryghed. Der er kamp om at få plads i centrum af kolonien.

Kunne fredningen af fulglen ikke med rimelighed ophæves?

- Det vil i givet fald være kompliceret, da det drejer sig om EU-regler. Desuden tror jeg det i bedste fald vil have ringe effekt. Rågen er jo ikke jagtbar (eftertragtet vildt), og da jagt i så fald skulle foretages på voksne fugle i efterår/vinter, tror jeg, det har større effekt at regulere ungerne om sommeren, som man gør nu, siger Lars Erlandsen Bruun.

xxxxxx
Rederne sidder tæt i trækronerne ved Christa Andersens og Karsten Hansens haver.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce