Annonce
Fyn

Vil vide mere før et salg: Venstre kræver flere svar om fjernvarmen

Christoffer Lilleholt ønsker, hvordan det er gået med fjernvarmeprisen i fjernvarmeværker, der er solgt. Foto: Nils Svalebøg
En orientering af Odense Byråd tirsdag om perspektiverne ved et salg af Fjernvarme Fyn A/S til Energi Fyn a.m.b.a. har rejst nye spørgsmål. Venstres Christoffer Lilleholt kræver uddybende svar fra Borgmesterforvaltningen.

Odense: Hvad vil der ske med fjernvarmeprisen, hvis Odense Kommune sælger Fjernvarme Fyn A/S til Energi Fyn a.m.b.a.? Og er der overhovedet sket tilsvarende salg af fjernvarmeværker i Danmark?

Det er et par af de spørgsmål, Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune er blevet bedt om at komme med svar på. Spørgsmålene - og tre andre - er stillet af Venstres byrådsmedlem Christoffer Lillholt, efter at han og det øvrige byråd tirsdag fik en orientering om de mulige perspektiver ved en handel.

- To ting er meget vigtige for os: At fjernvarmeprisen holdes i ro, og at vi skal være sikre på, at vi kan fortsætte den grønne omstilling, vi er i færd med med, og som indebærer blandt andet udfasning af kul på Fynsværket. Den omstilling kræver store investeringer i de kommende år, og den skal vi kunne gennemføre uanset ejerskabet, siger han.

Fjernvarme Fyns kunder havde i 2018 den femtebilligste pris på fjernvarme i Danmark i sammenligning med 19 andre værker, og i årtier har Odense haft forholdsvis billig fjernvarme. I de senere år er prisen endda faldet, og fremover skal den i hvert fald holdes i ro, mener Christoffer Lilleholt.

Annonce

Fem spørgsmål om fjernvarmen

De fem spørgsmål, Christoffer Lilleholt (V) har stillet til Borgmesterforvaltningen, lyder:

1. Er der sket nogle sammenlignelige salg af fjernvarme værker og kunder i Danmark?

2. Kan vi få en liste over de 10 sidste salg af fjernvarmeværker og den efterfølgende indflydelse på varmeprisen to år efter?

3. Vil der i en ny organisation under Energi Fyn være mulighed for at hæve fjernvarmeprisen for at investere i f.eks. fibernet?

4. Er det korrekt forstået at Energi Fyn er en andelsbevægelse, hvor man har stemmer efter antal målere og ikke det aggregerede forbrug og kan dette ændres ved et salg?

5. Har man i forbindelse med med indhentning af eksterne rådgivere for Odense Kommune og Fjernvarme Fyn spurgt lokale rådgivere fra Fyn?

Hvornår svarene kan forventes at foreligge, er ikke oplyst.

Orientering til byrådet

På mødet for byrådet tirsdag gav de to direktørerer, Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn, og Bent Agerholm, Energi Fyn, en orientering, lige som der var mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

- Når informationerne bundfælder sig, giver det anledning til nye spørgsmål, og desuden er det vigtigt, at vi får skriftlige svar på nogle af de ting, som er mest afgørende, derfor har jeg bedt om disse svar, uddyber Christoffer Lilleholt.

Han ønsker også svar på, om prisen på fjernvarme eksempelvis kan stige, hvis det er nødvendigt for at investere mere i fibernet, som er en de ydelser, Energi Fyn leverer i dag. Med det spørgsmål ønsker han det belyst, om de andre aktiviteter, Energi Fyn har, kan påvirke driften af fjernvarmedelen, hvis de to selskaber slås sammen.

Pas på gartnerne

Også ejerkonstruktionen stiller han spørgsmål til. I dag er Energi Fyn et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), mens Fjernvarme Fyn er et A/S. Hvis Fjernvarme Fyn sælges, bliver det nye selskab så fortsat et a.m.b.a., og vil det give ændringer for nogle af de store kunder, for eksempel gartnerne?

- Vi skal passe på gartnerne, for mange er sårbare i forhold til prisen på fjernvarme. Og vi skal være sikre på, at de ikke bliver klemt i et forbrugerejet selskab. 50 procent af gartnerierhvervet i hele Danmark er placeret her med omkring 10.000 job i gartnerierne med underleverandører, så vi skal passe meget på ikke at forringe deres forhold, påpeger Christoffer Lilleholt.

Endelig har han spurgt om, hvorvidt der er anvendt lokale rådgivere i de undersøgelser om et muligt salg, som er i gang. Som udgangspunkt mener han, at kommunen skal bruge lokal arbejdskraft, hvis det er muligt.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Harmonikasammenstød i Vestergade

Klumme

Hvad er målet med udligning?

Temaet i rigtig mange samtaler i denne tid er den kommunale udligning. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har været til et møde, uden at det har været bragt op. Sidst til et møde med plejefamilierne i Assens Kommune i mandags, hvor den manglende udligning nævnes af flere som en årsag til den besparelse, som kommunen har valgt at lægge på plejefamilierne. Til det skal jeg dog også sige som kommunalpolitiker i Assens, at det også er et spørgsmål om prioritering, og hvis viljen havde været der i byrådet, kunne der have været prioriteret anderledes. Men det er et faktum, at der er stor forskel mellem kommuner i forhold til kommunernes mulighed for at opretholde en god service. Foreningen Bedre Balance har opgjort, at kommunerne i hovedstadsområdet kan bruge 186 kroner for hver gang, kommunerne i resten af landet kan bruge 100 kr. pr. sårbart barn. Skal vi acceptere det? Sundhedsministeren har sagt: “Vi skal knække den ulighed, der betyder, at et barn, der i dag fødes i Gentofte Kommune. i gennemsnit kan regne med at blive 83,4 år, mens det barn, der fødes i Lolland, bliver 77,7 år. Alene på grund af postnummeret.” Ja selvfølgelig skal vi knække uligheden, siger alle. Men er forudsætningen så ikke, at vi må starte med at sikre alle kommuner samme mulighed for service - samme mulighed for at sikre de svage børn et godt liv. Da man oprettede regionerne, var man enige om, at der ikke måtte være forskel på kvaliteten af behandlingen på sygehusene. Derfor bliver pengene til regionerne fordelt med den målsætning, at det er muligt. Når det så handler om kommunerne, så burde vi starte med diskussionen af om vi - som på sygehusområdet - mener, at der bør være samme kvalitet i alle kommuner. Når Mette Frederiksen udråber sig som børnenes minister, så ville jeg forvente, at vi var enige om, at der ikke må være forskel på støtten til det svage barn alene på grund af hvilken kommune, barnet er født i. Derfor vil jeg foreslå, at vi tager hul på en diskussion om, hvorvidt vi vil acceptere ulighed på tværs af landets kommuner. Mit og DF's udgangspunkt er, at vi ønsker et lige Danmark. Et Danmark, hvor det, at man bor i det ene eller andet postnummer, ikke er afgørende for et barns chancer for et godt liv eller kvaliteten af ældreplejen. Jeg vil gå til forhandlingerne med troen på, at vi kan blive enige om en politisk målsætning for udligningsreformen. Og kan vi det, så tror jeg på, at der er håb for et mere lige Danmark.

Annonce