Annonce
Assens

Vil være på forkant: Politikere ser på mulige 2020-besparelser nu

- På den måde får den høringsperiode, som før var i september, bredt ud på hele foråret, forklarer økonomichef i Assens Kommune Jens-Henrik Ebbesen om fremrykkelsen af budgetprocessen. Arkivfoto: Geir Haukursson

Der bliver mere tid til at høre medarbejdere, organisationer, borgere og andre, når Assens Byråd i år skal lægge budgettet for 2020. Arbejdet er nemlig rykket frem og er allerede i gang.

Rettidig omhu var og er, hvad der gennemsyrer A.P. Møller-koncernen.

Nu følger Assens Kommune efter i samme spor i håbet om at være et skridt eller to foran, når de økonomiske realiteter for 2020 er klar om et halvt års tid, og forhandlingerne om budgettet for 2020 derefter går i gang.

Arbejdet med Budget 2020 bliver nemlig allerede nu sat i gang, selvom hverken 2019 eller det kommunale budget for indeværende år endnu ikke er mange dage gamle.

Og det er en god idé, mener Jens-Henrik Ebbesen, der er økonomichef i Assens Kommune.

- I bund og grund handler det om, at vi gerne vil være lidt på forkant. Det er jo sådan, at vi først får vores indtægtstal i juli, når økonomiforhandlingerne (mellem staten og kommunerne, red.) er slut. Når vi i juli får det hele stillet op, kan vi komme i en situation, hvor det ikke hænger sammen, og politikerne skal lave besparelsesforslag. Der håber vi, at ved at sætte en proces i gang, hvor vi får lavet sparekataloget på forhånd, at vi kan få en mere rolig og smide proces i slutfasen.

Annonce

Budgetprocessen

Arbejdet med Assens Kommunes budget for 2020 er rykket frem og allerede i gang.De fire fagudvalg er således blevet bedt om at udarbejde et råderumskatalog på to procent af deres budget.

Det betyder, at udvalgene skal udpege mulige besparelser svarende til disse beløb:

Uddannelse, Børn og Familie: 14.751.000 kroner

Social og Sundhed: 11.179.000 kroner

Økonomiudvalget: 5.125.000 kroner

Miljø, Teknik og Plan: 2.012.000 kroner

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur: 929.000 kroner

I alt giver det et råderum på 33.996.000 kroner, som der kan tages af, hvis det skulle blive nødvendigt.

Fremrykkelsen af processen betyder også, at råderumsforslagene vil blive sendt i høring på denne side af sommerferien, og at selve forhandlingerne og vedtagelsen af budgettet bliver rykket frem.

Således kommer selve budgetforhandlingerne til at finde sted kort tid efter byrådets budgetseminar i august. Det betyder også, at næste års budget efter planen være vedtaget en uge tidligere end hidtil.

Der skal være bedre tid til, at kommunens ansatte og borgere kan blive hørt i forbindelse med budgetforslag. Derfor er arbejdet med Budget 2020 allerede i gang nu. Arkivfoto: Kim Rune

Bedre tid

Således er alle fire fagudvalg blevet bedt om at udpege et såkaldt råderum på to procent af deres budgetter. Det vil sige, at hvert udvalg nu skal finde forslag til besparelser for to procent, der kan komme i spil, hvis det viser sig at blive nødvendigt.

De forslag vil i løbet af foråret blive sendt i høring, så borgere, medarbejdere og organisationer i god tid kan give deres besyv med. Hidtil har høringsperioden været i september - lige inden budgetforhandlingerne gik i gang.

- Ved at lave denne øvelse får udvalgene bedre tid og arbejdsvilkår til at drøfte de ting. Derfor starter vi det nu. Så når vi når frem til sommerferien, har vi, hvis der bliver behov for det - der er der ingen, der siger, at vi skal lave nye besparelser - så er der allerede et materiale klar, som man kan drøfte. Også i en byrådssammenhæng, siger Jens-Henrik Ebbesen og slår fast, at det ikke er ensbetydende med, at bliver sparet.

- Nej, overhovedet ikke. For det afhænger af totaløkonomien, siger han.

Undgå tidspres

I de senere år har Assens Kommune arbejdet med at skabe et MED-system, hvor medarbejderne i de enkelte afdelinger kan blive hørt i forbindelse med de forslag, som tages op i byrådet.

Systemet består af en række MED-udvalg, som hver især har pligt til at give deres besyv med i forhold til ændringer af deres arbejdsdag og -måde. Eksempelvis i forbindelse med besparelser.

- Det er taget imod meget positivt rent administrativt, personalemæssigt og politisk, siger Jens-Henrik Ebbesen, der mener, at fremrykkelsen af budgetarbejdet vil gavne samarbejdet med MED-udvalgene.

- Det er for, at både administrationen og MED-systemet kan være med til at kvalificere materialet på måde, så der ikke er noget, der skal laves hen over natten. Det gør vi normalt ikke, men vi kan være i pressede situationer, der gør, at vores tidsfrist er enormt kort.

- Vi gerne have en proces, der gør, at når vi når hen mod slutmålet (det vil sige budgettet for det kommende år, red.), så kan vi stadig få det sluttet på en god og fornuftig måde, uden at der skal ske tiltag her og nu. Det handler om at være lidt på forkant, siger økonomichefen.

Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Ole Maare-sagen: Skandaløs optræden af advokat

Fonden Kirsten og Volmer Rask Nielsens Legat blev ikke stiftet for at yde bistand til advokatfirmaer, der er på randen af konkurs. Tværtimod: Fonden blev grundlagt for at støtte forskning, blinde, handicappede og kronisk syge. Derfor er det skandaløst, at fondens midler ikke er blevet anvendt til de nævnte formål, men i stedet i overvejende grad er blevet anvendt til at betale regninger til det nu krakkede advokatfirma Maare Advokatanpartsselskab, som den kendte advokat Ole Maare stod bag. Der er tillige stærkt kritisabelt, at der er foretaget et antal ulovlige dispositioner i fonden, sådan som fondens revisor har påpeget, og sådan som avisen har beskrevet det de seneste dage. Disse forhold er nu - helt berettiget - ved at blive undersøgt af Erhvervsstyrelsen. Det er i skrivende stund uklart, hvornår Erhvervsstyrelsens juridiske gennemgang af sagen er afsluttet, men man kan allerede nu med sindsro konstatere, at Maare Advokatanpartsselskab har optrådt amoralsk i sagen. For en fondsformand skal ikke bruge en fonds pengetank som malkeko, og en fondsformand bør ikke både bestyre en fond og samtidig modtage store millionbeløb for at administrere fonden, sådan som Ole Maare har gjort i den konkrete sag. Det er imidlertid en realitet, at Ole Maare i sin egenskab af advokat med den ene hånd har udskrevet dyre advokatregninger til fonden og i sin egenskab af fondsformand med den anden hånd godkendt de samme regninger i fondsbestyrelsen - i øvrigt sammen med en af sine egne ansatte, som var blevet indsat i fondens bestyrelse. Det er helt utilstedeligt. Og skandaløst. Og forbløffende skamløst. Ole Maare har igennem et langt advokatliv været i berøring med masser af mennesker i Odense og omegn. Nu har han med denne sag helt egenhændigt sværtet sit eget navn til. Derfor er sagen skidt for Ole Maare, for fonden Kirsten og Volmer Rask Nielsens Legat - og ikke mindst for alle de mennesker, som fondens millioner kunne være kommet til gavn.

Annonce