Annonce
Faaborg-Midtfyn

Vil have minister ind i oversvømmelsessag: Bonnesen kræver træer i Odense Å fjernet

Erling Bonnesen mener, at der skal ryddes bedre op i Odense Å, så vandet kan flyde hurtigere væk. Arkivfoto:
Hvis Odense Å blev renset ordentligt op, ville vi ikke se oversvømmelser i samme grad som nu, mener folketingspolitiker Erling Bonnesen (V).

Nr. Broby: Vinterens enorme regnmængder resulterer i øjeblikket i en række oversvømmelser blandt andet langs åer og vandløb, der løber over deres bredder, fordi vandet ikke kan blive transporteret væk hurtigt nok. Folketingspolitikeren Erling Bonnesen (V) var søndag ude i sit nærområde og kunne ved selvsyn konstatere oversvømmelserne i hans eget område.

Odense Å nord for Nr. Broby er flere steder løbet over sine bredder, og markerne langs åen står under vand. Erling Bonnesen mener, at der skal gøres noget ved vegetationen i åen, der visse steder bremser vandet i at flyde frit.

- Der gror træer ude midt i åen, og nogle steder er der en meget omfattende sivbevoksning, og det er jo helt galt. Det bremser jo vandgennemstrømningen. Det er vigtigt, at åen er holdt ordentligt ved lige, så vandet kan løbe tilstrækkelig hurtigt væk. Oversvømmelserne og skaderne bliver større end nødvendigt, siger han.

Det er ikke kun markerne, der bliver oversvømmet, understreger han.

- Vandet står jo også op på veje og villakvarterer.

Han har nu bedt miljøminister Lea Wermelin forholde sig til, om træer og sivbevoksning skal fjernes i åer og vandløb.

- Det er kommunerne, der har myndigheden på det, men jeg har skrevet til miljøministeren, fordi det jo også handler om lovgivning og regler, som kommunerne skal agere efter. Jeg har bedt miljøministeren om at bekræfte, at når der direkte er træer og meget omfattende sivbevoksning, så skal det fjernes, siger han.

Tror du, det vil kunne løse problemet med de vandmængder, vi har i øjeblikket?

- Det kan stærkt medvirke til at løse problemet, siger Erling Bonnesen.

Annonce
Træer, der som her vokser i Odense Å nord for Nr. Broby, bremser gennemstrømningen, mener Erling Bonnesen. Privatfoto

Ingen virkning

Ifølge vandløbsmedarbejder i Faaborg-Midtfyn Kommune, Henriette Rantzau Almtorp, vil det dog ikke hjælpe ret meget på oversvømmelsesproblemet.

- Med de mængder vand, der er i øjeblikket, ville det ikke hjælpe noget at fjerne træer og sivbevoksning. Der er så meget vand i systemet, at det ville man ikke kunne se nogen effekt af, siger hun.

Det, der har betydning for, hvor hurtigt vandet løber, er faldet på vandløbet, understreger hun.

- På flere strækninger af Odense Å er der etableret vådområder, hvor faldet bevirker, at engene oversvømmes, siger hun.

Men ville I kunne få vandet til at løbe raskere i Odense Å, hvis I rensede mere op?

- Hvert år har vi å-mænd igennem, der vurderer, om der er vegetation, der påvirker vandløbet og fjerner træer og sivbevoksning efter behov, siger hun.

Nogle steder er åløbet hæmmet af vegetation,, mener Erling Bonnesen. Privatfoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce