Annonce
Fodbold

Vi vil være mere dynamiske

DBU Fyn vil også efter dannelsen af DBU Bredde Vest være i stand til at lave lokale løsninger for for eksempel Assens FC's U11-piger. Foto: Michael Bager
Skiftet fra DBU Fyn til DBU Bredde Vest skal sikre hurtigere handlinger, men DBU Fyn vil stadig bestå som lokalkontor i Bolbro.
Annonce

FODBOLD: Når DBU Fyn den 24. februar afholder delegeretmøde i Langeskov skal der stemmes om at nedlægge DBU Fyn som juridisk enhed til fordel for en fusion med DBU Jylland i organisationen DBU Bredde Vest.

- Vi har talt om denne reform på vore årsmøder siden 2015. Vi har behov for at stå stærkere end i dag både politisk og strategisk. I Danmark har vi haft seks lokalunioner i hundreder af år, men det har været et vanskeligt forum at træffe beslutninger i, fordi vi hele tiden har haft vores bagland at skulle tage hensyn til. Derfor har der hele tiden været en tendens til at søge kompromiser eller man har haft mulig for helt at stemme imod, siger DBU Fyns formand Bjarne Christensen.

- Kompromiser kan være gode og kan også flytte noget. Men vi har brug for at kunne imødegå presset og de udfordringer, der på idrætten fra alle aktører og det omgivende samfund. Det er ingen selvfølge, at fodbold skal spilles som før i tiden, for der er masser af andre tilbud, og vi skal følge med tiden. For at kunne udvikle skal vi skabe en smidigere organisation og kunne træffe hurtigere beslutningerne end nu, hvor seks lokalunioner skal spørges i deres bagland hver eneste gang. Vi har brug for at være mere dynamiske, så vi kan tage beslutninger hurtigere, forklarer Bjarne Christensen.

Der er også eksempler på jysk-fynske rækker, hvor der i pulje 1 og pulje 2 er forskel på dispensationsregler eller behandlingen af disciplinærsager, selv om man i princippet spiller i samme række. Det skal der gøres op med.

- På Fyn skal vi fokusere mere på, hvordan man kan få en hverdag til at fungere i klubberne, og det kan DBU Fyn i fremtiden få mere tid til, når der nu findes i alt 60-70 administrative medarbejdere i hele DBU Bredde Vest.

- Det vil også gøre os i stand til at stå stærkere, når vi skal sparre eller diskutere med eliten og Divisionsforeningen, hvis vi står mere samlet og kan agere mere smidigt, mener Bjarne Christensen.

Annonce

Stadig fynske løsninger

- På Fyn skal vi i vore egne turneringer stadig skabe forhold, der matcher os. Turneringen er en kerneydelse for os. DBU Bredde Vest skal skabe rammerne med fælles regelsæt, men i DBU Fyn vil vi stadig have lov til at kunne tilpasse os lokale udfordringer. Hvis der i fynske klubber ikke er spillere nok til at spille 11 mod 11, så skal vi stadig være så fleksible, at vi kan lave turneringer 7 mod 7 uden at spørge nogen.

DBU Fyn har regnet på, om omkostningerne til at være fodboldklub vil være dyrere i fusionen med jyderne. I Jylland koster det årligt 60.666 kroner i gebyrer, årskontingenter, IT-bidrag, bøder, kurser og dommere at drive en klub, mens tallet på Fyn er 58.878, så det vil ikke blive dyrere, mener DBU Fyn.

DBU Bredde Vest skal koncentrere sig om strategier og politik og ikke tage sig af fodboldfaglige tiltag.

- Hvordan kan vi generere flere tilskud og skabe bedre rammer-vilkår for bredden vil være placeret i den nye organisation, siger Bjarne Christensen.

DBU Bredde Vests bestyrelse kommer til at bestå af 14 medlemmer. To fra hver af de fire jyske kredse og to fra Fyn og de sidste fire skal ny-vælges.

- Men intet vil være ændret hos DBU Fyn. Vi vil stadig have et årsmøde, en bestyrelse og et kontor i Bolbro med de samme medarbejdere. Det er overhovedet ingen spareøvelse. Det skal være en styrkelse, understreger Bjarne Christensen.

Og det er naturligt, at Fyn vender mod Jylland.

- Et U14-hold fra Nyborg kunne sagtens spille mod Korsør i en sjællandsk række. Men det ville koste 5000 kroner på årsbasis, så broen er bare en realitet, som gør det svært, siger DBU Fyns administrationschef Claus Gramm Pedersen.

DBU Fyns bestyrelse anbefaler, at man stemmer ja til den nye reform ved delegeretmødet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce