Annonce
Debat

Vi vil debatten om naturen

Erik Jørs (tv) og Michael Brande (th), medlemmer af Radikale Venstre på Ærø.

Naturen er på dagsordenen i den offentlige debat, og deltager man, risikerer man så at sige at stikke hånden i en hvepserede. Debat om natur er radikal politik - uanset om det er blandt lægmænd, landmænd eller videnskabsmænd!

Helt lavpraktisk kan man se, at græsset får lov til at stå uklippet ved rådhuset, og også rundt omkring i private haver kan man se, at der sker en ændring i opfattelsen af, hvordan en græsplæne skal se ud. Det kan vække glæde eller hovedrysten hos folk, og de følelser må gerne komme til udtryk i debatten. De hører faktisk til der, sammen med rationelle argumenter. Så længe det sker i et forsøg på at finde ud af, hvad vi i fællesskab vil med vores samfund.

I det Radikale Venstre på Ærø hilser vi det lange græs velkomment, og hæver vi os længere op over græshøjde, ønsker vi at bidrage til, at vi som kommune mindsker vores CO2-udledning. Biodiversiteten har trange kår pga. forurening fra vores produktion og aktivitet af madtilberedning, forbrugsgoder, transport mv. Det store problem i den globale opvarmning er vores energibehov pga. den CO2-udledning, det medfører. Det dækkes især ved afbrænding af fossile brændstoffer som kul, olie, gas, flis, affald o.a. Tungmetaller fra minedrift, metalproduktion og elektriske apparater er sammen med sprøjtemidler fra især landbruget de største kilder til forgiftninger lokalt, hvor de anvendes, men også globalt, da de forurener naturen, nedbrydes langsomt og rejser over store afstande. Sygdommene er mange - akutte forgiftninger og kroniske med nerveskader, lungesygdomme og kræft til følge. Globalt og langt fra forureningskilden påvirkes især børns naturlige udvikling pga. forgiftninger i fosterstadiet, som påvist i flere danske studier. Dette er ikke ’fake news’!

Annonce

For at bremse op for den stadigt stigende forurening også her på øen og i havet omkring os bakker Radikale Venstre på Ærø op om vindmøller, solfangere, el-færger, el-cykler og el-biler, ligesom offentlig transport på Ærø hurtigst muligt skal gøres el-dreven. Et konkret tiltag kunne være at gøre færgetransport af el-køretøjer gratis og arbejde for at udbrede brugen af solfangere. Udbredelsen af solfangere skal ske således, at det kan forankres i lokalsamfundet. Vi vil fremme lokale, kommunale og private investeringer i energirigtige løsninger.

Mht. forurening med sprøjtemidler mener vi, at statslige og kommunale institutioner bør bruge de alternativer, som findes - det samme bør folk i deres private haver og landmændene på deres marker. Det kræver mere knofedt, men der findes også tekniske hjælpemidler til det. Alle sprøjtemidler er dog ikke lige giftige, og skal der sprøjtes, bør de mindst giftige anvendes. Vi ønsker at fremme økologi ved at sikre, at kommunens institutioner og plejehjem benytter sig af økologiske råvarer i det omfang, det er muligt. Økologiske råvarer og produkter fra landmanden koster mere at producere. Den stigende produktionspris er en pris, vi mener, er værd at betale for at værne om vores natur.

Vi vil ikke slå hverken høj eller lav, videnskabsmand eller landmand i hovedet - men stå på mål for en inkluderende og konstruktiv debat og gerne pege på radikale løsninger som rykker!

Derfor bør vi alle, også landmændene, i stedet for at føre en skyttegravskrig, gå med i en konstruktiv debat for at vende afviklingen af vores ’grønne jord’!

Annonce
Odense For abonnenter

Nyt notat afslører dyb frustration i specialenhed mod bander: Kriminelle går under jorden, men kan beholde kontanthjælpen

Annonce
Annonce
Annonce
Assens For abonnenter

Kæmpe solcellepark til 78 millioner bliver taget i brug om få dage: - Vi forventer, at varmeprisen falder med ti procent

Annonce