Annonce
Debat

Vi skal værne om det danske landbrug

Synspunkt: Danmark er en af verdens bedste landbrugsnationer. På trods af vores lands størrelse leverer danske landmænd fødevarer til hele verden. Fødevareprodukter, der er helt i top og med et af verdens mindste klimaaftryk – det kan vi godt være stolte af.

Sådan skal det også være i fremtiden. Derfor er det så vigtigt, at vi fra politisk hold sikrer landmændene ordentlige rammevilkår og ikke kvæler landbruget med urimelige krav. Derfor er jeg også bekymret for regeringens planer om reduktion af kvælstof og omlægningen af landbrugsstøtten. Det er en potentiel bombe under den danske fødevareproduktion. Jeg frygter, at det samlet set vil koste rigtig mange arbejdspladser på vores mejerier, slagterier, i vores laboratorier og mange andre steder.

Naturligvis skal dansk landbrug været med til at tage sin del af ansvaret i forhold til CO2-udledning og klimaaftryk. Men det oplever jeg bestemt også, at det danske landbrug er villig til. Allerede for år tilbage præsenterede Landbrug & Fødevarer en målsætning om, at dansk landbrug og fødevareerhvervene skal være CO2-neutrale i 2050. Her er udtagning af lavbundsjord og udvikling af nye teknologier så som fodertilsætningsstoffer og meget andet vejen frem. Teknologiudvikling har altid været og er til stadighed helt afgørende for at nå en grøn omstilling af landbrugserhvervet. Derfor hjælper det ikke, hvis vi tager landbrugsstøtten fra landmændene til at udtage lavbundsjord. Det er noget af den støtte, de bruger til at investere i ny teknologi såsom malkerobotter og nye stalde.

Annonce

Og selvfølgelig skal landbruget være med til at forbedre vores vandmiljø, men der findes mange løsninger, som ikke forringer landmandens mulighed for at dyrke sine marker: Man kan etablere flere minivådområder eller dyrke muslinger i vores fjorde, som vil medvirke til et bedre vandmiljø uden at stille vores landmænd dårligere i den internationale konkurrence.


Derfor ærgrer det mig, når partier på venstrefløjen udskammer vores danske landbrug og nærmest er parate til at afvikle det.


Derfor ærgrer det mig, når partier på venstrefløjen udskammer vores danske landbrug og nærmest er parate til at afvikle det. Det er mig en gåde, hvorfor dansk landbrug i visse partiers øjne ses som en decideret fjende, der skal bekæmpes, for dansk landbrug er om nogen samarbejdsvillig, så lad os dog lytte og lære af hinanden.

Jeg har selv været ude i det danske land og besøge nogle af de landmænd, der hver dag står tidligt op, så vi kan få frisk mælk på bordet. Her oplever jeg hårdtarbejdende mennesker, der hver dag knokler for at kunne levere det bedste produkt til forbrugerne uden at gå på kompromis med deres dyrs ve og vel. Vores mange landmænd beskæftiger ikke kun folk på deres egen gård, men skaber også et hav af andre job i resten af sektoren. Ja faktisk beskæftiger fødevareklyngen over 125.000 mennesker på gårdene, slagterierne og mejerierne, og de job ligger primært i landdistrikterne. Det er endda foruden de over 54.000 danske jobs, som lever af at levere til gårdene såsom den lokale smed og elektriker. Hårdtarbejdende mennesker som vi bør hylde – ikke rakke ned på!

Dansk landbrug er et af de verdens bedste og mest klimaeffektive. Derfor skal der naturligvis også i fremtiden være et stort dansk landbrug. Det bliver der kun, hvis vi samarbejder med branchen, investerer i udviklingen og sørger for, at den får gode rammevilkår – ikke ved at afvikle det danske landbrug.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Kerteminde

Politiet jagter to mænd efter overfald på buskontrollør: Den ene har måne – den anden er muskuløs

Annonce