Annonce
Debat

Vi skal snakke om, hvorfor vi egentlig holder skole. Målstyring er gået over gevind i skolen

Anette Lind

Med Undervisningsministeriets læringsmålstyringsmodel er skolens og fagenes formål blevet afkoblet fra skolens praktiske undervisning. I stedet har man indsat et utal af kompetence-, færdigheds- og vidensmål, der skal danne udgangspunkt for skolens virke. Samfundet og flere centrale politiske aktører synes heldigvis at have fået ondt i denne overdrevne målstyring, der rider hele uddannelsesverdenen som en mare.

Dermed er bolden blevet givet op til en ny besindelse på, hvorfor vi overhovedet holder skole, og hvad uddannelse og undervisning er til for. Der er tale om fundamentale spørgsmål, der ikke lader sig besvare med forhastede refleksudsagn, der oftest viser sig at være variationer over tre påstande, som ikke inviterer til tænkning og undren: Fordi eleverne skal lære dèt, vi siger, de skal lære. Fordi der skal skabes konkurrencedygtig arbejdskraft, der kan levere varen på det globale arbejdsmarked (på moderne dansk: employability og competitivity). Fordi institutionerne skal effektivisere og billiggøre 'produktionen' af alt fra folkeskoleelever til universitetskandidater (bl.a. efter devisen: besparelser, nedlæggelse af skoler, fusioner og en tvang til at lade sig sammenligne: comparativity).

Ofte betragter vi et formål som det, en institution sigter mod at indfri, som et ideal eller et slutmål. Det gælder også i vores forståelse af skolens formål; alle skolens aktiviteter må virke for at indfri skolens og fagenes politisk besluttede formål. Det er denne forståelse, der har ført til, at formålet for skolen og fagene er atomiseret ud i en endeløs række af statsdefinerede kompetencemål, der beskriver hvilken adfærd, eleverne skal udvise på forskellige klassetrin, og til en overdreven fokusering på, hvilke metoder der 'virker' for indfrielsen af disse mål.

Men et formål er ikke nødvendigvis et ideal eller et slutmål. Det kan også betragtes som et afsæt for handling. På engelsk hedder formål purpose. Det er sammensat af de latinske begreber pro og pausa, som kan oversættes til 'før-pause' eller 'før-position'. Et formål er således en pause, der går forud for dét, der kommer efter. Formålet er et udgangspunkt.

Betragter man skolens og fagenes formål som udgangspunkter, lader det sig ikke gøre at nedbryde dem i centralt definerede kompetencemål, som eleven skal indfri. I en sådan skole kan der ganske enkelt ikke være mål på forhånd, for målene må blive til med afsæt i det udgangspunkt, som læreren og eleverne er sammen om. Således bør undervisningen altid i sit udgangspunkt være mål-løs. Det betyder ikke, at der så ikke skal være mål i skolen. Det betyder blot, at målene ikke kan pålægges udefra i form af krav om bestemte læringsudbytter, men at de må blive til med afsæt i skolens eget formål, i et samspil mellem læreren, eleverne og stoffet. Det er endvidere vigtigt, at målene ikke formuleres som endegyldige slutmål. I stedet må de formuleres som fleksible skitser, der lader sig omforme og tilrette, efterhånden som læreren og eleverne dykker længere ned i stoffet. Målene må på den måde betragtes som midler for dét, der er skolens egentlige formål: at være et udgangspunkt for fordybelse i kulturen samt tilværelsens udfordringer.

Betragtet indefra er der mindst fire grunde til at holde skole. Først og fremmest er skolen en levende organisme og et afskærmet frit sted, der suspenderer det ydre pres. Læreren og eleverne lærer at give sig stoffet i vold for at bringe sagen (digtet, 10-talssystemet, en historisk begivenhed) til sproget og invitere til forståelse, spørgen og selvstændig tolkning. God undervisning har fagligheden i centrum. Den drager omsorg for utallige former for kundskab, sikrer fordybelse og er præget af tålmod. Læreren kan sågar 'risikere' at erfare noget nyt undervejs.

For det andet er skolen et i princippet klasse- og kulturblindt sted for alle og enhver. Hvad enten eleven er professorsøn eller datter af en hjemmehjælper, kristen, muslim eller ateist, er det her, vedkommende stifter bekendtskab med alt det, der ikke kendes til eller høres om hjemmefra.

For det tredje lærer vi at spørge kritisk og åbent til de værdier, rutiner og livsformer, vi ellers tager for givet - det gælder også for demokratiet og friheden til at ytre sig. I undervisningen trædes billedligt talt et skridt til siden, så eleverne i ro og mag kan undersøge og drøfte fx, hvordan næsten alle voksne på blot få generationer blev til lønarbejdere og storforbrugere, samt hvordan internettet og de sociale medier ændrer verdensbilledet og omformer de menneskelige fællesskaber.

For det fjerde karakterdannes vi inden for uddannelsesinstitutionerne, der således samtidig også altid er og bør være dannelsesinstitutioner. Der er her, de kommende (verdens)borgere bliver formet og gør sig erfaringer som demokratisk dannede og engagerede mennesker. Hvem ved? Måske vil 'gamle' elever en dag kreere nye lærdomsinstitutioner og byde på helt andre idéer til samfundets indretning. Skolerne skal derfor skænke alle elever mulighed for at øve sig livslangt i at være aktive medskabere af samfundet og det offentlige liv. Børn skal ikke blot være private og nyttemaksimerende eksistenser - ej heller blot objekter for statslig kontrol og læringsmålstyring.

Undervisning er som en mønt med to sider. På den ene side er stoffet - den faglige viden og alt det, vi mødes om i undervisningen. På den anden side er relationerne mellem læreren og eleverne både individuelt og som gruppe. Disse relationer er ganske komplekse, fordi de altid foregår på flere niveauer, der samtidig vekselvirker med hinanden i det specifikke kulturfællesskab, som undervisningen udgør. Det afgørende er, at eleverne både har tillid til, at læreren kan og vil hjælpe dem. Det kræver dygtige, veluddannede, begejstrede og nærværende lærere, der tilsvarende skal mødes med en høj grad af tillid til deres professionelle dømmekraft. Hvorfor ellers overhovedet uddanne og ansætte dem?

I forhold til folkeskolens formål synes der at være opstået en modsætning mellem, at eleverne på den ene side har stor viden og tillid til demokratiets grundlæggende institutioner, men at de samtidig har lave forventninger til egen involvering og deltagelse i samfundet og politiske aktiviteter. Hvad nytter det, at eleverne kan lære om demokratiet, hvis folkeskolens undervisning ikke medfører, at eleverne oplever at være i en demokratisk kulturinstitution? Den massive centralisering og detailregulering af skolens indhold, som er pågået over de seneste 20-25 år, har på det nærmeste elimineret formålsparagraffens formulering om, at skolens virke skal være præget af demokrati.

Den målstyrede praksis medfører tillige et pres på skolelovens §18, stk.4, så eleverne i stadig mindre grad bliver inddraget i planlægningen af undervisningens indhold og fastlæggelse af mål, men alene skal leve op til eksternt definerede mål. Eleverne opdrages til at få at vide, hvad de skal lære, men ikke hvorfor. Målstyringen viser sig at få konsekvenser, som er i modstrid med folkeskolens formål og lægger hindringer i vejen for elevers virke som politisk handlende væsner.

Markedsgørelsen af skolen må stoppe. Vi må igen vise tillid til skolen, så elever og lærere, med afsæt i skolens grundlæggende formål, kan få mulighed for at bidrage positivt til udviklingen af morgendagens demokratiske samfund.

Charlotte Ipsen
Niels Jakob Pasgaard
John Rydahl
Steen Nepper Larsen
Illustration: Gert Ejton
Annonce
Middelfart For abonnenter

Stopper efter 15 måneders ansættelse: Middelfart skal have sin tredje turistchef på tre år

Annonce
Annonce
Annonce
Faaborg-Midtfyn

De blev kaldt bindegale, fordi de troede på det: Nu får de stor hæder for at redde historisk kro

Assens For abonnenter

Efter SF-drama får toppolitikeren Pia helt nye arbejdsopgaver: - Jeg har gjort mig en masse tanker om noget, jeg ikke skal lave

Odense

VM oplevelse: Mads Elholm har med stor succes skiftet tennisketsjer ud med padelbat

Nyborg

25-årig overtager en af Fyns største bilforhandlere: Med biler for flere millioner og et varelager på 100-150 biler

Forsvaret har fundet PFAS-giftstoffer på størstedelen af sine  brandøvelsespladser: Få det fulde overblik her

Leder For abonnenter

Fyens Stiftstidende mener: Lad os få ren besked om letbanens problemer - letbanen har brug for medvind

Navne For abonnenter

Genåbnet vinbar, ny cheftræner og fynsk skuespiller-baby

Fyn

OUH tæller op: Har endnu ikke overblik over konsekvenserne af sygeplejerskernes kollektive opsigelsesdag

Forsvaret forurener campingejers fiskesø: - Gå i gang med at rense op nu

Kerteminde

Ulla vil gerne have læst højt og gå en tur: Ny idé skal få flere til at arbejde på plejehjemmene

Assens For abonnenter

Slut med fitnesscenter i markant bygning: Populær privatskole har købt sukkerfabrikkens kantinebygning

Erhverv

Travlt igen efter forsinkelser: Flere ingeniører skal designe skibe og værfter i Odense

Annonce