Annonce
Danmark

Venstres regionsrådsmedlemmer i fælles opråb til Løkke: Luk ikke regionerne

Det skal fortsat være politikere, der styrer sygehusvæsenet, mener alle Venstres 54 medlemmer af regionsrådene i et brev til statsministeren. Foto: Morten Stricker/Ritzau Scanpix

Samtlige Venstres 54 regionsrådsmedlemmer retter i et internt brev henvendelse til statsminister Lars Løkke Rasmussen. Avisen Danmark er kommet i besiddelse af brevet, hvor medlemmerne advarer deres partiformand mod at lukke regionerne blandt andet "af hensyn til sammenhængskraften i vores fælles Venstre".

Kære Lars. Sådan starter det brev, der lørdag formiddag tikkede ind i statsministerens mailboks. I det, der umiddelbart kan opfattes som venlige formuleringer, advarer Venstres fem gruppeformænd i landets regionsråd i umiskendelige vendinger mod, at deres partiformand, Lars Løkke Rasmussen, i det kommende udspil til en sundhedsreform afskaffer regionerne.

- På vegne af Venstres regionsrådsmedlemmer vil vi kraftigt appellere til, at det direkte folkevalgte element i regionerne bevares, skriver de fem gruppeformænd, der repræsenterer samtlige Venstres 54 regionsrådsmedlemmer.

Bo Libergren, der er gruppeformand for Venstre i Region Syddanmark, har ingen kommentarer til brevet, da han ikke ønsker en intern korrespondance i Venstre eksponeret i offentligheden. Han vil dog gerne udtale sig om, hvad han mener om en eventuel lukning af regionerne.

- Det er ingen hemmelighed, at jeg og mange andre i Venstre har den opfattelse, at decentralt folkestyre er en vigtig ting. Vi tror ikke på embedsmandsstyre og centralisering, forklarer han.

Annonce

Dokumentation: Læs gruppeformændenes brev til statsministeren

Til Venstres Landsformand Lars Løkke Rasmussen Kopi: Næstformand Kristian Jensen Odense, den 4. januar 2019

Kære Lars,

Vi skriver til dig i anledning af den bebudede sundhedsreform.

Regionernes resultater kender du. Venstres økonomiske opprioritering af sundhedsvæsenet siden 2001, investering i nye sygehuse, samling af specialer, højere kvalitet og produktivitet, reduktionen i ventelisterne, patientrettigheder - alt det kan dokumenteres, og er ting, som vi med glæde vil gå ud (i en valgkamp) og fortælle om. Både den positive historie og den store andel, Venstre har haft i den.

Vi er stolte af at have været med til at skabe resultaterne. For vi har været der for patienterne hele vejen igennem. Vi har set forbedringerne - ligesom vi ser udfordringerne.

Men vi er også bevidste om, at vi i valget af de konkrete løsninger, der har skabt resultaterne, hele tiden har været opmærksomme på at skabe lokalt tilpassede løsninger. For Danmark er ikke éns, og "one size fits all" er ikke løsningen på sundhedsvæsenets problemer. I regionerne har vi det lokale kendskab kombineret med det regionale overblik og den nationale forståelse. Det synes vi i al beskedenhed har været vigtigt for udviklingen af det danske sundhedsvæsen.

Vi vil meget gerne være med til at styrke det eksisterende samarbejde mellem kommuner og regioner gennem 21 sundhedsfællesskaber. Vi synes også, at vi har et godt fundament i nogle af de eksisterende fora ("klynger", "samordningsfora" eller lignende konstruktioner), hvor nogle af de gode resultater, som rent faktisk findes på det tværsektorielle område, er skabt. Mere ledelseskraft, fælles økonomi og politisk rygstød til de lokale sundhedsfællesskaber synes vi, kan give rigtig god mening. Samarbejdet fungerer faktisk langt de fleste steder - også med de praktiserende læger med de fordele og ulemper, der følger af, at almen praksis er organiseret som liberalt erhverv uden ledelsessystem.

Den største barriere mod bedre samarbejde i sundhedsvæsenet er ofte ikke manglende vilje på hverken kommunal, regional eller lægelig side, men derimod lovgivning, incitamenter og snærende statslige regler. Det er ikke struktur, der løser sundhedsvæsnets problemer. Der er brug for konkrete værktøjer og konkrete løsninger - der hvor problemerne er. Det har vi i fællesskab taget hul på med afskaffelsen af 2 % - produktivitetskravet og indførelsen af nærhedsfinansiering, som på mange måder er et symbol på den omstilling, der er brug for. Og hvis I lancerer en kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen, så vil det netop være et eksempel værktøj, som vi tror, kan gøre ligeså stor forskel på det nære sundhedsvæsen, som specialeplanen har gjort for det specialiserede.

Så alt i alt: Vi deltager gerne konstruktivt i at forbedre sundhedsvæsenet, og vi mener fortsat folkestyrende regioner har en væsentligt rolle at spille.

På vegne af Venstres regionsrådsmedlemmer vil vi kraftigt appellere til, at det direkte folkevalgte element i regionerne bevares. Ikke af hensyn til os, men fordi vi i Venstre tror på lokalt selvstyre frem for stats- og embedsstyre, og af hensyn til borgerne, der bør have direkte demokratisk indflydelse på et så vigtigt velfærdsområde som sundhedsvæsenet, og af hensyn til sammenhængskraften i vores fælles Venstre. Med liberal hilsen Anne Ehrenreich, gruppeformand, Venstre, Region Hovedstaden Kirsten Devantier, gruppeformand, Venstre, Region Sjælland Bo Libergren, gruppeformand, Venstre, Region Syddanmark Dorte West, gruppeformand, Venstre, Region Midtjylland Lone Sondrup, gruppeformand, Venstre, Region Nordjylland

Massiv modstand

Brevet fra Venstres egne regionrådsmedlemmer til Lars Løkke Rasmussen er blot det seneste eksempel på, at regeringens varslede sundhedsreform er alt andet end populær i Venstres eget bagland.

Ifølge avisen Danmarks oplysninger opererer regeringen med en model, hvor regionsrådene bliver nedlagt. Og det er særligt udsigterne til dette, der har fået Venstres bagland til at gå imod partiledelsen.

Blandt modstanderne tæller en række af Venstres folketingsmedlemmer, et bredt udsnit af partiets borgmestre og toneangivende organisationsfolk. Flere af dem har her i avisen Danmark luftet deres utilfredshed. Herunder tidligere gruppeformand for Venstres folketingsgruppe Søren Gade.

- Jeg vælger at tro, at folkevalgte aldrig bliver Venstres fjender. Det håber jeg da ikke, udtalte han til avisen Danmark for en lille måned siden og fortsatte:

- Der er sikkert nogle, der mener, at det kan gøres bedre med embedsmænd eller udpegede bestyrelser. Jeg har bare en anden holdning til folkestyret. Vælgerne skal kunne holde de politikere, der styrer sundhedsvæsenet, ansvarlige, fortalte han.

Venstre vil ikke forholde sig til indhold i brev

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har ikke ønsket at svare på, hvad han tænker om indholdet i det brev, Venstres gruppeformænd i regionerne har sendt til ham. Venstres sundhedsordfører Jane Heitman har ligeledes ikke ønsket at stille op til interview, men har sendt en skirftlig kommentar, der dog ikke forholder sig til indholdet i Venstre-kollegaernes brev.- Jeg synes, at det er rigtig positivt, at vi har en god dialog om sundhedsvæsenet og det arbejde, som regionerne udfører. Der er ingen tvivl om, at vi står over for nogle markante udfordringer med bl.a store regionale forskelle mellem behandlinger og udredning i regionerne og et stigende antal patienter med kroniske sygdomme, som har brug for kontroller og behandling tæt på, hos de praktiserende læger. Samtidig er der i et moderne sundhedsvæsen brug for specialiseret behandling af høj kvalitet. Det skal vi geare sundhedsvæsenet til, og derfor er der brug for en sundhedsreform, som rykker sundhedsvæsenet tættere på borgerne og i højere grad sikrer, at ingen falder mellem to stole. Og alle input er vigtige, skriver Jane Heitman.

- Vi i Venstre

I gruppeformændenes brev til statsministeren understreger de, at regionerne ikke er perfekte, men at de mener, at de er en del af løsningen og ikke problemet i sig selv.

- Vi i Venstre tror på lokalt selvstyre frem for stats- og embedsstyre, skriver de fem formænd og fortsætter:

- Borgerne bør have direkte demokratisk indflydelse på et så vigtigt velfærdsområde som sundhedsvæsenet.

Ifølge gruppeformand for Venstres 11 medlemmer af regionsrådet i Region Nordjylland Lone Sondrup handler det om, at vælgerne lokalt skal have folkevalgte at kunne gå til.

- Det jeg er mest bange for, det er, hvis det bliver professionelle bestyrelser, så bliver de lokale forhold glemt. Det er jo os, folk ringer til, når der er problemer.

- Du ved vel ikke, om det lokale bliver glemt. En professionel bestyrelse kan vel lige så godt tage højde for lokale forhold, som I kan?

- Jeg synes, det kan være svært at se, hvordan man skal kunne gøre det, svarer Lone Sondrup.

Handler ikke om taburetter

Ender regionerne med at blive nedlagt, bliver landets fem regionsråd også lukket. Gruppeformændenes brev til statsministeren, kan således let ses som regionrådsmedlemmernes forsøg på at redde deres egne poster. Men det afviser Dorte West, der er formand for Venstres 13 medlemmer af regionsrådet i Region Midtjylland.

- Forsøger I ikke bare at redde jeres egne taburetter?

- Nej! Det har ikke noget at gøre med, om jeg vil blive siddende på taburetten. Det handler jo netop om, at borgerne skal kunne afsætte mig og på den måde blive ved med at bestemme, hvem der styrer sundhedsvæsenet, forklarer Dorte West og bakkes op af gruppeformanden i Region Sjælland Kirsten Devantier.

- Det her handler om at sige, at det lokale folkestyre er vigtigt, underordnet hvem der sidder der. Det er hverken lukrativt eller nemt at være folkevalgt. Så det er ikke derfor, argumenterer Kirsten Devantier.

- Vores fælles Venstre

Man må altså forstå på Venstres regionrådsmedlemmer, at de mener, regionerne sikrer folkelig forankring, og at de er de bedste til at sikre et godt sundhedsvæsen.

Men der er ifølge underskriverne af brevet også noget andet på spil. Afskaffes det direkte folkevalgte element i regionerne, mener de, at det kan gå ud over "sammenhængskraften i vores fælles Venstre", som de formulerer det.

- Det, der giver sammenhængskraften i Venstre er, at vi har folkevalgte på forskellige niveauer og ikke bare i staten og i kommunerne, forklarer gruppeformand for Venstre i Region Nordjylland Lone Sondrup.

Ifølge Lone Sondrups kollega i Region Sjælland Kirsten Devantier risikerer Venstre at miste fornemmelsen for, hvad der rør sig lokalt i sundhedsvæsenet, hvis regionerne lukkes.

- Vi har jo en gammel tradition i Venstre, at folkevalgte mødes på kryds og på tværs, og hvor vi giver vores mening til kende, og vi har kunnet berige hinanden. Man kan jo godt forestille sig, at afstanden mellem Venstre på Christiansborg og Venstre ude i landet bliver længere, hvis man nedlægger regionerne, fortæller hun.

- Det tør jeg næsten ikke tænke på

Det er endnu uvist, hvornår regeringen præsenterer sit udspil til en sundhedsreform, og det er indtil præsentationen i sagens natur usikkert, hvad indholdet præcis bliver.

Avisen Danmark ville gerne have spurgt Lars Løkke Rasmussen, om han agter at afskaffe regionerne samt til indholdet af gruppeformændenes brev, men han har ikke ønsket at stille op til interview.

Men hvis det ender med, at Venstre går til valg på at nedlægge regionerne, frygter flere af afsenderne af weekendens brev den forestående folketingsvalgkamp.

- Det tør jeg næsten ikke tænke på, fortæller gruppeformand for Venstre i Region Nordjylland Lone Sondrup og uddyber.

- Altså jeg tror ikke entusiasmen vil være så stor, lad mig sige det sådan. Vi kaster jo en helt masse ud med badevandet.

Kirsten Devantier, der er gruppeformand for Venstre i Region Sjælland, forudser, at det potentielt kan splitte Venstres organisationsfolk, hvis de i en valgkamp vil blive bedt om at agitere for en lukning af regionerne.

- Det er et temperamentsspørgsmål. Nogle vil synes, at de ville have svært ved at køre valgkamp på det, andre vil godt kunne det.

- Ville du?

- Det har jeg ikke nogen kommentarer til, slutter Kirsten Devantier.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Odense

Hold jer væk: Ældre dieselbiler får adgang forbudt i det centrale Odense

Annonce