Annonce
Odense

Velfærds-ekspertgruppe er klar med anbefalinger: Skolelukninger kan blive nødvendige i Odense

Taskforcens formandskab - her Nina Groes og Jørgen Søndergaard - præsenterede tirsdag på rådhuset otte anbefalinger til, hvordan Odense de kommende ti år kan sikre velfærden trods et stigende antal børn og ældre. Foto: Sugi Thuri
De otte anbefalinger fra Task Force Velfærd vil vende op og ned på mange af de kommunale indsatser. Børn- og ungeområdet skal organiseres anderledes, borgerne skal inddrages i langt større stil, end det sker i dag, og så skal medarbejderne have fred for reformivrige ledere og politikere.

Seks vidende eksperter har brugt 12 uger på at tygge sig igennem Odense Kommunes problemer nu og 10 år frem i tiden og set på udfordringerne for fremtidens velfærd.

Her er Task Force Velfærds otte anbefalinger til Odense Byråd.

Annonce

1: Skaf flere velfærdsmedarbejdere

Det bliver endnu sværere i de næste ti år at skaffe kvalificeret personale som SOSU-assistenter, pædagoger og sygeplejersker. Derfor skal kommune tilbyde attraktive arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø.

For at få seniorer til at blive længere på arbejdsmarkedet skal det være muligt at få nedsat tid, øget fleksibilitet og andre muligheder for at få jobbet til at spille sammen med privatlivet. Derudover skal der fokus på at få flere unge - og mænd - til at gennemføre underdannelserne, bl.a. med mesterlære-ordninger og målrettet støtte.

Trepartsforhandlinger mellem fagforeninger, uddannelsesinstitutioner og kommune skal finde løsninger på, hvordan velfærdserhverv bliver mere attraktive.

2: Flere skal have et arbejde

For få i Odense står til rådighed for arbejdsmarkedet sammenlignet med de øvrige store byer i Danmark. En af de centrale årsager er, at arbejdet med de ledige er for søjleopdelt. En anden er, at for mange unge reelt ikke får den rigtige hjælp.

Derfor skal kommunen gøre op med den nuværende indsats og lave en ny enhed, som arbejder intensivt og målrettet med gruppen af 12- til 23-årige unge. Enheden skal have mere fokus på fritidsaktiviteter, fravær og misbrug og f.eks. tilbyde målrettet uddannelsesvejledning til unge mænd - også med indvandrerbaggrund - der har størst risiko for aldrig at få en uddannelse.

Derudover skal der ydes en særlig indsats for langtidsledige længst væk fra arbejdsmarkedet. De skal f.eks. tilbydes opkvalificeringsforløb med jobgaranti. Og så skal der skabes et netværk af arbejdspladser, der vil tage imod unge med handicap.

3: Lav et kraftcenter for børns trivsel

Hvert år møder behandlingspsykiatrien 700 nye, unge odenseanere undere 25 år. Mellem 450 og 500 får efterfølgende hverken en uddannelse eller et arbejde, og vil med stor sandsynlighed ende på førtidspension eller lignende.

Taskforcen anbefaler derfor at etablere et videnscenter for unges trivsel og psykisk sårbarhed og knytte det til den nye enhed, der arbejder med de 12- til 23-årige, jvf. anbefaling 2.

Der skal være en helhedsindsats for børn og unge med handicap, så de og deres familier ikke farer vild i kommunens regeljungle. "Én indgang" skal genoplives.

4: Bryd gamle strukturer ned og lav nye

Hvis man beholder den nuværende struktur for børneinstitutioner, skoler og ældrepleje, vil det betyde dårligere kvalitet i tilbuddene.

Taskforcen anbefaler derfor at gentænke opbygningen af daginstitutioner både i forhold til størrelse, placering og indhold og skabe en ny skolestruktur - eventuelt med færre skoler og med profilskoler og ungeskoler.

Derudover skal byen indrettes til flere ældre, blandt andet med flere seniorbofællesskaber.

5: Mere lighed mellem bydelene

Taskforcen anbefaler at indføre et ulighedsfilter til at undersøge konsekvenserne for uligheden i byen ved nye politiske tiltag.

Mindst seks navngivne skoler skal have skærpet fokus på fravær og trivsel. Grænsen for bekymrende fravær flyttes fra 20 til 15 dage.

Der skal sættes et loft over, hvor mange elever med svage dansksproglige kundskaber, der skal være i hver klasse.

Jvf. anbefaling 4 anbefaler taskforcen at lave en ny skolestruktur med en mere ligelig social fordeling af eleverne.

6: Fokuseret brug af velfærdsteknologi

Robotter og ny teknologi kan ikke erstatte menneskehænder 1:1, men det kan hæve kvaliteten i velfærdsydelserne.

Odense skal fokusere sin indsats til et område, hvor ny teknologi kan overtage belastende arbejdsopgaver og dermed lette medarbejderne - gerne i samarbejde med byens stærke robotmiljø.

Der skal etableres en innovationsbank, hvor forvaltninger og afdelinger kan låne penge til nye tiltag.

7: Borgerne skal inddrages mere

Odense skal lave en handlingsenhed, der har fokus på at udvikle velfærden i dialog med borgere, organisationer, frivillige og pårørende. Byens borgere skal gå fra at være deltagere til at blive initiativtagere.

Det frivillige arbejde skal op i et andet gear end i dag. Når de frivillige har meldt ind, hvad de kan bidrage med, skal kommunen løse opgaverne rundt om. Børnehaver og plejecentre skal som pilotprojekt åbne for frivilligt arbejde.

Kommunen skal overveje sin nuværende organisering og struktur.

8: Få det nu til at virke

Der er iværksat masser af politikker og strategier i Odense, men de har ikke rigtig fået tid til at virke, før nye er på vej. Det stjæler medarbejdernes tid og går derfor ud over borgerne.

Der er ikke brug for flere strategier, men brug for at få dem, man har, til at virke. Kernemedarbejderne skal have ro til at arbejde, og kommunale ledere skal som noget nyt have mere fokus på at se tingene fra borgernes side.

Der skal mere fokus på, hvordan man skaber positive forandringer for borgerne - og hvordan man kan se, om det sker. Og lederne skal i højere grad anerkende de medarbejdere og samarbejder, der skaber konkret forandring for borgerne.

Odenses problemer

Task Force Velfærd er kommet med otte anbefalinger på baggrund af Odenses seks største udfordringer på velfærdsområdet frem mod 2030:

1: I 2030 vil der vil være 2800 flere børn i alderen 0-5 år og 4000 flere ældre over 80 år i Odense end i dag. Det er stigninger på henholdsvis 22 og 47 procent, som er med til at give anslåede, årlige merudgifter på 500-600 mio. kroner.

2: Siden 2015 har der været omfattende mangel på sygeplejersker og SOSU-assistenter på Fyn. Udviklingen kræver imidlertid, at der skal besættes 1100 nye fuldtidsstillinger frem mod 2030 - hvor skal man finde dem?

3: Psykisk sårbarhed, ensomhed, angst og depression bliver mere og mere udbredt blandt unge, især kvinder. Det betyder, at alt for mange unge ikke får et arbejde eller en uddannelse.

4: Blandt landets seks største byer har Odense flest borgere (i den arbejdsdygtige alder), som står helt udenfor arbejdsmarkedet eller ikke er i arbejde.

5: Uligheden i Odense er markant. Bydelenes sammensætning går mere og mere i retning af, at man enten bor i en velhavende del af byen eller en mindre velhavende del. Det skaber en skæv by.

6: Flere end hver anden dansker over 40 år er nervøs for ikke at få tilstrækkelig hjælp som gammel. Tilliden til velfærdssamfundet er under pres.

Kilde: Odense Kommune

Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Tabet af tillid

Det er ikke bare ærgerligt, at døren fra nu af er låst af om aftenen på Ringe Bibliotek. Det er også urimeligt for flertallet af brugere. Alligevel er det en naturlig konsekvens, efter at stedet gennem nogen tid har været udsat for hærværk i et omfang, der er uden for det, der betegnes som god opførsel. God opførsel er ellers, hvad man burde kunne forvente, når kommunen tilbyder borgerne at komme gratis i kontakt med computerudstyr og bøger til udlån efter normal lukketid. En ekstra service, som det ikke er rimeligt, at flertallet skal udelukkes fra, fordi et mindretal vælger at misbruge den tillid, kommunen har lagt til grund for ordningen. At tillid bliver misbrugt rækker imidlertid ud over bibliotekets vægge. Tillid er nemlig den lim, der får samfundet til at hænge sammen. Tillid står mellem linjerne. Det er det selvfølgelige i, at man passer på hinanden og på ting - uanset om det er éns egne ting eller nogle, man får stillet til rådighed som f.eks. et møbleret bibliotek. Det er svært at se nogen have noget imod idéen om det aftenåbne bibliotek. På alle måder må det være attraktivt for borgere i Ringe at kunne bruge biblioteket, når det passer dem bedst - uanset om de tilhører dem, der gerne vil vide mere, eller dem der keder sig og savner et sted at være. Da biblioteket er ubemandet, koster det intet at drive ud over tilliden til brugernes gode opførsel. Når biblioteket i Ringe fremover er aflåst om aftenen, er det derfor ikke bare ærgerligt og urimeligt. Det er også trist, for det er et symbol på afviklingen af en åbenhed, som vores samfund i årevis har brystet sig af, og som adskiller sig fra andre samfund, der ikke tør nøjes med at bygge på tillid men er nødt til at gøre sig afhængig af dens modsætning - kontrollen. Kontrol koster. Det værste ved den er dog, at lige så let, den er at indføre, lige så lang tid tager det at genopbygge den tillid, der er gået tabt.

Odense

Letbanens etape to: Venstre vil lade vælgerne tale inden beslutning

Annonce