Annonce
Faaborg-Midtfyn

Frygter for fremtiden: Vejlukning vil spærre landskendt café inde i en blindgyde

Line Klivager, her flankeret af Mikkel Sander, Jørn Frank Rasmussen og Henrik Andersen, ønsker ikke vejen til Faaborg Røgericafé sløjfet. Foto: Torsten Cilleborg
Borgmester overvejer at droppe idé om ny vej til Faaborg Havn efter kritik fra flere af havnens brugere.

Faaborg: Forretningsmæssigt har det aldrig gået bedre, end det gør i øjeblikket for indehaver af Faaborg Røgericafé, Line Klivager, som netop har indsendt et rekordregnskab til Erhvervsstyrelsen.

29-årige Line Klivager blev landskendt, da hun og kæresten Mikkel Sander sammen med gode venner trodsede den stormflod, der for to år siden ramte Faaborg havn. Line Klivager holdt stand i sin oversvømmede café for at betjene pumperne og minimere skadernes omfang.

Nu trækker det igen op til uvejr ved Faaborg Røgericafé. Denne gang er det imidlertid Faaborg-Midtfyn Kommune, der skaber bekymring, for kommunen har planer om at nedlægge den direkte vejadgang til cafeen ad Vestkaj - dog kun for bilkørsel.

Annonce
Vejen her har ligget her 100 år og en madpakke, og jeg har svært ved at se, hvorfor en løsning, der fungerer perfekt skal skiftes ud med noget, der hævet over enhver tvivl vil fungere dårligere.

Line Klivager, caféindehaver.

Ny vej ved Tulip

Kommunen vil inddrage vejen langs Frølagret til promenade og aktivitetsområde for blandt andet Øhavsmuseet, der - i første omgang midlertidigt - får Frølagret til udstillingsbrug. I stedet er der planer om at etablere en ny, midlertidig vej, der vil følge østsiden af Tulipbygningerne.

Line Klivager frygter, det vil trække en væsentlig del af forretningsgrundlaget væk under hendes livsværk.

- Jeg kan sagtens forstå, at det vil være attraktivt for Øhavsmuseet, hvis museet får råderet over arealet, men jeg kan ikke forstå, at det kan være i orden, at kommunen bruger 400.000 kr. på en ny vej, som kun tilgodeser interesserne for én, ny aktør på havnen, og som skader mulighederne for en virksomhed, der har ligget her i 18 år.

- Min café vil miste synlighed og blikfang inde fra Havnegade, gæsterne vil blive ledt hen omkring mine kolleger og konkurrenter hos Fiskehuset Faaborg og ad en smal vej ind i en blindgyde, hvor det bliver svært at finde et sted at parkere. I løbet af de senere år har vi fået skabt en fin tradition for veterantræf, hvor 300 mennesker hver onsdag aften mødes her på havnen. Det vil blive at kaos, når 100 veteranbiler og halvt så mange gamle motorcykler og knallerter skal ud og ind og finde et sted at parkere, siger hun.

- Vejen her har ligget her 100 år og en madpakke, og jeg har svært ved at se, hvorfor en løsning, der fungerer perfekt skal skiftes ud med noget, der hævet over enhver tvivl vil fungere dårligere. Hvis kommunen har et overskud på 400.000 kr. til Øhavsmuseet, kunne de penge jo bruges til at lave flere parkeringspladser ved Frølagret og lave indgangen til museet et sted, hvor den ikke vil ødelægge Vestkaj som adgangsvej, tilføjer café-indehaveren.

Opbakning til Klivager

Line Klivager bakkes blandt andet op i synspunktet af formand for træskibsentusiasterne i Faaborg Kulturhavn, Jørn Frank Rasmussen:

- Det undrer mig, at kommunen slet ikke har gjort sig ulejligheden at høre os fra Kulturhavn Faaborg i forbindelse med planerne, og jeg kan ikke se ideen med at bruge 400.000 kr. på en midlertidig løsning, der vil genere en erhvervsvirksomhed og en attraktion på havnen, siger han.

Også ejendomsinvestor Henrik Andersen, der blandt andet ejer Hollændergården og Færgegården, støtter Line Klivager.

- Jeg ser ingen grund til at anlægge en ny vej, når vi har noget, der fungerer, siger han.

Derfor ny vej

Text Preview

Det er den politiske styregruppe for udvikling af slagterigrunden, som har foreslået Vestkajen lukket helt af for trafik, og at der til erstatning anlægges en midlertidig vej vest for Frølageret.

Forslaget bunder dels i et ønske fra Øhavsmuseet om at kunne etablere en hovedindgang i en af de store porte ud mod vestkajen, og dels i et ønske om at gøre den attraktive strækning langs havnekajen til et promenadeområde forbeholdt gående og cyklister. Løsningen er tænkt som en midlertidig løsning, der knyttes an til, at Øhavsmuseet har fået brugsretten til Frølageret i en fireårig periode.

Forslaget er godkendt i kommunalbestyrelsen, og kræver ikke nogen ny lokalplan, og derfor er almindelige høringsprocedurer sat lidt ud af kraft.

Etableringen af en ny, midlertidig vej har et budget på 400.000 kr.

Overrasket over kritik

Modstanden kommer bag på borgmester Hans Stavnsager (S).

- Vi har jo netop nedsat en følgegruppe, der skal støtte os i arbejdet med at udvikle slagterigrunden, for at have de relevante parter med på råd, og jeg har indtil nu ikke hørt andet, end at det vil være en god ide, at bruge Vestkaj som aktivitetsområde. Jeg har egentlig tænkt, at det ville blive et gode for Line Klivager, der jo blandt andet vil nyde godt af gæster, der kommer spadserende ad en ny promenade på Vestkaj.

- Men hende har I så ikke spurgt?

- Det kan godt være, vi burde have gjort det. Hun kunne jo også have henvendt sig til os, siger Stavnsager.

Styregruppen lægger op til at lukke Vestkaj af for trafik, så arealet i stedet kan bruges som aktivitetsområde og hovedindgang for Øhavsmuseet i det gamle Frølagret. Foto: Torsten Cilleborg

Vejlukning bliver måske droppet

Det har Line Klivager netop gjort, idet hun har sendt borgmesteren et brev, hvor en række medunderskrivere støtter hendes sag.

- Hvorfor lave en vej, der kun tilgodeser én kommende interessent, Øhavsmuseet, og som vil ødelægge noget for en eksisterende virksomhed?

- Dels er der ikke tale om at tilgodese én interessant. Planen er ikke lavet for Øhavsmuseets skyld. Ideen om at inddrage Vestkaj til aktiviteter opstod før, det var på tale at lade Øhavsmuseet få rådighed over Frølagret. Vi mener bare, det kan blive et attraktivt aktivitetsområde, som mange kan få glæde af, også Line Klivager, for der vil for eksempel være mulighed for at bilerne i veterantræffet kan parkere på området. Dels vil vi selvfølgelig ikke ødelægge noget for nogen. Vi prøver tværtimod at åbne nye muligheder, siger borgmester Hans Stavnsager.

Line Klivager stiller sig imidlertid uforstående overfor den udmelding fra borgmesteren.

- Forleden var jeg til et høringsmøde, hvor der slet ikke deltog politikere, og her var meldingen, at der ikke måtte parkeres på Vestkaj. Jeg har faktisk slet ikke hørt noget om det projekt, jeg har ingen orientering fået fra kommunen, før jeg blev inviteret med til høringsmødet, så jeg har ikke haft nogen chance for at vurdere konsekvenserne for min café før nu, og det er jeg selvfølgelig nødt til at reagere på, siger hun til avisen.

Stavnsager vil nu prøve at komme dybere ned i holdningen til vejlukningen mellem havnens brugere:

- Hvis det er sådan, at alle havnens brugere synes, ideen er dårlig, mener jeg ikke, vi skal gennemføre den. Hvis ingen vil have en erstatningsvej for Vestkaj, skal vi jo ikke lave den, men det kommer altså bag på mig, at der pludselig er denne kritik, så det må vi tage op i styregruppen (for udvikling af slagterigrunden, som borgmesteren er formand for, red.), siger borgmesteren.

Dermed er der altså ikke truffet nogen endelig beslutning, om at Vestkaj nedlægges for kørende trafik.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Dødsfald i Odense Arrest: Meget beklagelig mørkelægning fra myndighedernes side

Det er beklageligt, at Fyns Politi og Kriminalforsorgen har mørkelagt den tragiske sag om den 27-årige danske mand, der lørdag morgen blev fundet død i Odense Arrest. Beklageligt fordi offentligheden har en legitim interesse i at få årsag og omstændigheder at vide, når en ung mand dør i politiets varetægt. Og beklageligt fordi mørklægningen baner vej for allehånde gætterier, der næppe er politi og myndigheder venligt stemt. Politiet begrunder mørklægningen med at sagen efterforskes, og det er sædvanligvis en begrundelse, som pressen respekterer. Der kan være gode grunde til, at politiet i faser af en efterforskning holder kortene tæt til kroppen. I dette tilfælde forekommer “hensynet til efterforskningen” dog at være en standardafvisning, der er hentet til lejligheden. For det første er det svært at se, at et dødsfald, som tilsyneladende ingen andre mennesker er impliceret i, kan kræve en mørkelagt efterforskning over flere dage. Men selv med accept af mulige faktorer, som lægfolk ikke kender til, er der - for det andet - spørgsmål, som politiet må kunne svare på, efterforskning eller ej. For eksempel spørgsmålet, om den afdøde mand skal obduceres - en oplysning, som politiet i mange andre sager går ud med af egen drift. Senest da en ung mand blev fundet druknet i Munke Mose. Den afdøde 27-årige mand var dansker og mistænkt for at have begået et mord i Sverige. Han blev anholdt af dansk politi fredag aften på den fynske motorvej ved Ejby. Det rejser en række spørgsmål, bl.a. om han fik skader i forbindelse med biljagten, om han var psykisk uligevægtig ved anholdelsen, og om han i løbet af fredag aften eller nat blev tilset af en læge. Relevante spørgsmål, idet man skal huske, at med anholdelse af en person følger også en forpligtelse til at passe på den anholdte. Indtil videre vil politiet end ikke oplyse dødsårsagen, og pressen må derfor nøjes med at give den generelle information, at det ind imellem sker, at indsatte i arresthuse begår selvmord. Disse hændelser forsøger medarbejderne i Kriminalforsorgen at komme i forkøbet, men det lykkes ikke altid, og det har omverdenen forståelse for. Af flere grunde vil det være i Fyns Politis interesse at trække mørklægningsgardinet helt eller delvist fra.

Danmark

Nederlag til styrelse: Skandalelæge må fortsætte med at omskære drengebørn

Annonce