Annonce
Nyborg

Vejdirektoratet undrer sig: Grønt lys til nye boliger i støjplaget område

Arealet, der tidligere husede Funtional Gym, skal med tiden rumme otte seniorboliger. De store træer i forgrunden bliver i øvrigt fjernet for at give plads til den nye indkørsel, men der kommer anden beplantning op i stedet. Foto: Kasper Riggelsen
Per Pedersen, Haarby, håber på at komme i gang med byggeri af otte seniorboliger hurtigst muligt. Ny lokalplan er vedtaget, men byggetilladelsen mangler stadig.
Annonce

Nyborg: Det kan godt være, at drømmen om et egentligt seniorbofællesskab på Aldershvilevej i Nyborg er lagt i graven.

Men med tiden får seniorer alligevel mulighed for at rykke ind på den nordlige del af grunden.

Her vil den nye ejer, Per Pedersen Byg i Haarby, opføre otte seniorboliger, og kort før jul blev en afgørende sten på vejen fjernet, da et enigt byråd godkendte en ny lokalplan for området.

- Ventelisten til seniorboliger er lang, så hver gang vi finder et ledigt stykke jord, slår vi til, fortæller projektleder Bent Christiansen om købet af det knap 3000 kvadratmeter store areal.

Firmaet har netop afsluttet byggeriet af en stribe rækkehuse i Ingolfsgade i Nyborg - altså på grunden, hvor vognmandsforretningen Folmers Transport tidligere havde hjemme, og de otte boliger på Aldershvilevej vil komme til at ligne dem meget.


Ventelisten til seniorboliger er lang, så hver gang vi finder et ledigt stykke jord, slår vi til.

Bent Christiansen, projektleder ved Per Pedersen Byg


Ifølge projektlederen er man ivrig efter at komme i gang med byggeriet af lejeboliger på henholdsvis 95 og 86 kvadratmeter i et plan, men byggetilladelsen mangler stadig.

- Det kan tage lidt tid, så vores plan om at skulle være færdig til sommerferien skrider nok lidt. Et realistisk bud er nok nærmere 1. oktober, siger han.

Annonce

Seks indsigelser

Lokalplanen, der også omfatter selve den statelige bygning, Aldershvile, med tilhørende arealer, har været i høring i løbet af efteråret, og det har resulteret i seks indsigelser fra lokale beboere i området.

Flere udtrykker bekymring for den ekstra trafik, som de nye boliger vil medføre, herunder den øgede "belastning af lyskegler fra biltrafikken".

Vejdirektoratet har derimod ingen indvendinger mod lokalplanen.

Til gengæld undrer man sig over, at kommunen vil give lov til, at der bygges flere boliger tæt på motorvejen.

"Afhjælpning af støjgenerne fra motorvejen ved Nyborg er en problemstilling, som Nyborg Kommune selv har rejst overfor Vejdirektoratet. Vejdirektoratet er derfor forundret over, at Nyborg Kommune vurderer, at der er grundlag for at planlægge for nye boliger, der vil ibrugtagning vil være ramt af støj fra motorvejen," hedder det i høringssvaret.

Det sker med henvisning til, at støjbelastningen i området overstiger den vejledende grænseværdi på 58 decibel.

"Vejdirektoratet er ikke umiddelbart enig i, at lempede støjkrav kan lægges til grund i denne planlægningssituation, men har ikke fundet anledning til at gøre indsigelse mod planforslaget, da der er tale om et begrænset antal boligenheder," skriver man videre.

I lokalplanen slår kommunen fast, at grænseværdien for støj er "overskredet væsentligt", og at det er op til bygherren at lave de nødvendige tiltag.

Ifølge projektleder Bent Christiansen er der ingen planer om at opsætte støjhegn eller lignende.

- I stedet gør vi det, at vi vender boligerne, så de er med til at skærme for støjen, forklarer han.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Odense

Coronasmitten stiger stadig i Vollsmose: Politikere afviser at lukke bydelen helt ned

Annonce