Annonce
Nyborg

Vejdirektoratet spænder ben for blomsterkummer på fortovet

Flere steder er der god plads på fortovet til at opstille eksempelvis bænke og blomsterkummer. Men den slags må kommunen ikke blande sig i, når der er tale om en statsvej, fastslår Vejdirektoratet. Foto: Kasper Riggelsen
Tirsdag udløber fristen for at gøre indsigelser mod ny lokalplan for Hovedgaden i Ørbæk. Indtil videre har kommunen kun modtaget fire henvendelser i sagen.

Ørbæk: Det vil være synd at sige, at Nyborg Kommunes tekniske forvaltning er blevet løbet over ende af borgere fra Ørbæk, der vil blande sig i debatten om Hovedgadens udformning.

Tirsdag udløber fristen for at komme med indsigelser til den nye lokalplan, og mandag eftermiddag havde man indtil videre kun modtaget sølle fire henvendelser - heraf en enkelt fra en beboer på Hovedgaden, mens de øvrige er fra forskellige myndigheder.


Annonce

Det har været et ønske fra lokalrådets side, men som overordnet myndighed har staten ret til et nedlægge veto, så der er ingen tvivl om, at vi kan blive nødt til at tage den del ud af lokalplanen.

Mikkel Ibsen, byplanlægger i Nyborg Kommune


Ifølge byplanlægger Mikkel Ibsen kan det hænge sammen med, at lokalrådet i Ørbæk og Ørbæk Borgerforening blev inddraget tidligt i processen og dermed har sagt god for indholdet i det forslag, der blev lagt frem i offentlig høring.

Alligevel tyder alt dog på, at man er nødt til helt at slette dele af det nuværende forslag, nemlig den del der handler om selve vejen og hvad dertil hører af cykelsti og fortove. De ejes nemlig af staten, og statslig ejendom kan man ikke lave lokalplaner for, påpeger Vejdirektoratet i sin indsigelse.

Det er især en enkelt passage i lokalplansforslaget, der er faldet Vejdirektoratet for brystet, bemærker kommunens byplanlægger. Den handler om en generel tilladelse til at placere bænke, blomsterkrukker eller lignende på fortovet, hvis pladsen tillader det.

- Det har været et ønske fra lokalrådets side, men som overordnet myndighed har staten ret til et nedlægge veto, så der er ingen tvivl om, at vi kan blive nødt til at tage den del ud af lokalplanen, siger han.

I indsigelsen påpeger Vejdirektoratet, at det vil kræve en tilladelse fra både vejmyndigheden og politiet at placere eksempelvis blomsterkrukker på fortovet. Og at det skal ske efter en konkret vurdering fra sag til sag.

Derudover kan myndighederne til enhver tid kræve, at tingene bliver fjernet, hvis man ikke har indhentet de nødvendige tilladelser.

Bænkene og blomsterkrukkerne var ellers tænkt som et af flere elementer i gadebilledet, der skal være med til at gøre Hovedgaden mere indbydende.

Hovedgaden rummer flere markante ejendomme. Den nye lokalplan skal blandt andet sikre, at nybyggeri kan laves i samme stil og størrelse, uden at der først skal søges om dispensation. Foto: Kasper Riggelsen

Og så skal planen være med til at sikre, at Hovedgadens bymæssige karakter bevares for eftertiden. For eksempel ved at give tilladelse til at bygge i op til 13 meters højde, sådan som det allerede er tilfældet med flere af gadens eksisterende bygninger.

Med den nuværende lokalplan vil den slags bebyggelse lige så stille forsvinde. I stedet ville beboelsen langs Hovedgaden med tiden blive omdannet til almindelige parcelhuse.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Odense

Grundlovsforhør: 40-årig mand fra misbrugsmiljøet varetægtsfængslet efter knivstikkeri på åben gade

Assens

Carelink-direktør beklager, efter Karina stillede sig frem med kritik af teststed: - Jeg er dybt ked af det - vi skal ikke lyve

Faaborg-Midtfyn

Deltag i afstemningen: Als-Fyn-broen splitter fynboerne - René vil ikke flytte til Faaborg, hvis der kommer en bro

Annonce