Annonce
Indland

Vejdirektoratet om nødsporsløsning: - Vi kan ikke sige så meget om trafiksikkerheden

Områdechef hos Vejdirektoratatet Charlotte Vithen - fotograferet i direktoratets Trafikcenter i København. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen/Scanpix

Områdechef inden for trafikledelse hos Vejdirektoratet Charlotte Vithen fortæller, at der er gode erfaringer med kørsel i nødsporet i udlandet, men at der endnu ikke kan konkluderes noget om trafiksikkerheden i dansk sammenhæng.

- Hvor god en løsning er det at inddrage nødsporet til kørsel?

- Vi ved fra erfaringerne fra Hillerødmotorvejen, at det har haft en god effekt på fremkommeligheden. Vi kan se, at trafikanterne kommer hurtigere frem i morgenmyldertiden, hvor de kan bruge nødsporet. Vi kan også se, at trafikanterne holder kortere tid i kø. Og 86 procent af trafikanterne har i en undersøgelse sagt, at de er tilfredse eller meget tilfredse med forsøget. Så på den måde er det en succeshistorie.

- I Kolding har man inddraget nødsporet permanent til kørsel, så det er egentlig bare en motorvejsstrækning uden nødspor. Og det kan man ikke sammenligne med det, vi forventer at etablere på Fyn.

- Så det er kun Hillerødmotorvejen, man kan sammenligne med?

- Ja.

- Det er forholdsvist nyt med inddragelse af nødspor til kørsel i Danmark. Hvor meget ved man om, hvordan det påvirker trafikken?

- Vi kan ikke sige så meget om trafiksikkerheden på nuværende tidspunkt. Det er svært at udtale sig håndfast om, fordi det er en kort periode (forsøget har kørt, red.), og fordi der kun sker ganske få uheld på strækningen. Og kun skete få inden også.

- Man har jo et nødspor af en grund. Hvad gør man for at opveje de muligheder, man fjerner, når man inddrager nødsporet til kørsel?

- På Hillerødmotorvejen har vi etableret nogle nødlommer, og det forventer man også at gøre på Fyn. Nødsporet tjener jo flere formål - blandt andet bruges det af trafikanter, der havarerer eller løber tør for benzin eller af en anden årsag har behov for at stoppe og holde ind til siden. Det prøver vi på at opveje med nødlommerne. Og endvidere ved at overvåge nødsporet, så vi kan lukke for kørslen med det samme, hvis der er nogen, der har behov for at bruge nødsporet.

- På Hillerødmotorvejen bruges nødsporet kun i morgentrafikken og kun i retning mod København. På Fyn er der lagt op til, at det skal være tre-fire timer om dagen i spidsbelastningerne. Altså længere tid, i begge retninger og på en strækning, der er cirka ti gange så lang. Hvor meget kan man bruge erfaringerne fra Hillerødmotorvejen til?

- Udformningen er jo netop lavet, så man hele tiden vil kunne overvåge strækningen for at se, om der er behov for et nødspor. Ser man en bilist, der havarerer, mens der er kørsel i nødsporet, og som ikke kan komme frem til en nødlomme, har man jo mulighed for at lukke af for kørslen i nødsporet ved hjælp af videoovervågningen og de variable tavler.

- I Vejdirektoratets analyse fra 2016 om kørsel i nødspor står der, at det er vanskeligt at vurdere, hvordan trafiksikkerheden påvirkes af kørsel i nødsporet under myldretiden. Vil det sige, at man reelt ikke ved, hvordan det vil påvirke antallet af uheld?

- Nej, vi har nogle erfaringer fra udlandet, der viser, at det ikke har nogen effektpåvirkning af trafiksikkerheden. Men vi kan bare ikke sige noget om det (i dansk sammenhæng, red.) på nuværende tidspunkt, fordi man ofte skal have mindst en fireårig periode for at kunne sige noget håndfast om trafiksikkerheden. Og uheldstallene fra Hillerødmotorvejen er både før og efter forsøgets start så små, at det er vanskeligt at sige noget ud fra.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Coronavirus

Vil du alligevel have AstraZeneca-stik? Regeringen vil se om droppet vaccine kan tilbydes danske borgere

Annonce