Annonce
Nyborg

Vandværk får dispensation for pesticidrester

Herrested-Måre Vandværk har netop fået dispensation fra drikkevandsbekendtgørelsen, da indholdet af pesticidrester i vandet overskrider grænseværdierne. Det er dog ingen trussel mod sundheden at drikke vandet, siger myndighederne. Foto: Tim K. Jensen

Selv om indholdet af pesticidrester ligger over grænseværdien, er vandet fra Herrested-Måre Vandværk sikkert at drikke. Vandværket har netop fået dispensation af Nyborg Kommune.

Nyborg: Vandet fra Herrested-Måre Vandværk er sikkert at drikke. Sådan lyder vurderingen fra myndighederne på trods af, at målinger har vist, at indholdet af pesticidrester i Herrested-Måres vand overskrider grænseværdien i drikkevandsbekendtgørelsen.

Efter at Styrelsen for Patientsikkerhed har nikket ja, har Nyborg Kommune nu givet vandværket dispensation til fortsat at pumpe vand op til forbrugerne i den sydvestlige del af kommunen. Det skriver Nyborg Kommune i en pressemeddelelse.

- I drikkevandet fra Herrested-Måre Vandværk er fundet 0,18 µg desphenyl-chloridazon pr. l. I boringerne er stoffet fundet i niveauet 0,18-0,45 µg pr. l. Styrelsen for Patientsikkerhed har udtalt, at de nævnte koncentrationer ikke vil udgøre en sundhedsmæssig risiko ved indtag i dispensationsperioden, lyder det i pressemeddelelsen.

Desphenyl-chloridazon opstår, når pesticidet chloridazon nedbrydes. Det blev førhen anvendt som ukrudtsbekæmpelsesmiddel på arealer med for eksempel roer, rødbeder og løg, men stoffet blev i 1996 forbudt i Danmark. Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed er stoffet ikke akut sundhedsfarligt. Det er ikke årsag forbundet med øjen- eller hudirritation, allergifremkaldelse eller skadeligt for arveanlæggene, ligesom det ifølge styrelsen ikke er kræftfremkaldende, ikke skadeligt for forplantningen eller fostre og ikke skadeligt for centralnervesystemet.

Dispensationen gælder frem til 1. december, hvorefter Herrested-Måre Vandværk skal kunne levere vand, der overholder grænseværdierne. Vandværket arbejder ifølge Nyborg Kommune på at etablere nødforsyning fra et andet vandværk for at kunne overholde vandkvalitetskravene.

Herrested-Måre Vandværks problemer med desphenyl-chloridazon er ikke enestående. Netmediet Kommunen.dk har kortlagt, at mindst 113 af landet 2500 vandværker har tilsvarende problemer med denne pesticidrest.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Ole Maare-sagen: Skandaløs optræden af advokat

Fonden Kirsten og Volmer Rask Nielsens Legat blev ikke stiftet for at yde bistand til advokatfirmaer, der er på randen af konkurs. Tværtimod: Fonden blev grundlagt for at støtte forskning, blinde, handicappede og kronisk syge. Derfor er det skandaløst, at fondens midler ikke er blevet anvendt til de nævnte formål, men i stedet i overvejende grad er blevet anvendt til at betale regninger til det nu krakkede advokatfirma Maare Advokatanpartsselskab, som den kendte advokat Ole Maare stod bag. Der er tillige stærkt kritisabelt, at der er foretaget et antal ulovlige dispositioner i fonden, sådan som fondens revisor har påpeget, og sådan som avisen har beskrevet det de seneste dage. Disse forhold er nu - helt berettiget - ved at blive undersøgt af Erhvervsstyrelsen. Det er i skrivende stund uklart, hvornår Erhvervsstyrelsens juridiske gennemgang af sagen er afsluttet, men man kan allerede nu med sindsro konstatere, at Maare Advokatanpartsselskab har optrådt amoralsk i sagen. For en fondsformand skal ikke bruge en fonds pengetank som malkeko, og en fondsformand bør ikke både bestyre en fond og samtidig modtage store millionbeløb for at administrere fonden, sådan som Ole Maare har gjort i den konkrete sag. Det er imidlertid en realitet, at Ole Maare i sin egenskab af advokat med den ene hånd har udskrevet dyre advokatregninger til fonden og i sin egenskab af fondsformand med den anden hånd godkendt de samme regninger i fondsbestyrelsen - i øvrigt sammen med en af sine egne ansatte, som var blevet indsat i fondens bestyrelse. Det er helt utilstedeligt. Og skandaløst. Og forbløffende skamløst. Ole Maare har igennem et langt advokatliv været i berøring med masser af mennesker i Odense og omegn. Nu har han med denne sag helt egenhændigt sværtet sit eget navn til. Derfor er sagen skidt for Ole Maare, for fonden Kirsten og Volmer Rask Nielsens Legat - og ikke mindst for alle de mennesker, som fondens millioner kunne være kommet til gavn.

Annonce