Annonce
Faaborg-Midtfyn

Værftsdirektør: Bjarne Laustsen taler mod bedre vidende

Værftsdirektør Jan Mortensen forlanger beklagelse fra folketingsmedlem Bjarne Laustsen. Foto: Søren Nielsen
Annonce

Jan Mortensen, direktør for Faaborg Værft, har udsendt følgende pressemeddelelse:

Det er beskæmmende at være vidne til MF Bjarne Laustsens udtalelser til pressen og hans åbne brev til Miljøministeren, i sagen om ombygning af miljøskibene Sif og Frigg.

Der er jo ingen tvivl om, hvor Bjarne Laustsen er valgt. Men at Bjarne Laustsen fører sig frem, ved at mistænkeliggøre Faaborg Værft A/S og anklage Faaborg Værft A/S for ikke at havde de nødvendige godkendelser i orden, til at få tildelt ordren på ombygning af miljøskibe Sif og Frigg - det er grebet ud af den blå luft!

Bjarne Laustsen hævder, at der er begået en alvorlig fejl, og henviser til en kategorisering af listevirksomhed ”A 204 Stålskibsværfter og flydedokke”, skulle være en forudsætning for at kunne opfylde udbudskravene. Han fremfører herefter, at Faaborg Værft A/S er godkendt som ”D 207 Virksomheder der fremstiller produkter ved sintring af flourplast, pressestøbning eller fiberarmering af plastmaterialer på mere end 100 kg. pr. dag”.

Bjarne Laustsen er åbenbart meget glemsom eller taler mod bedre vidende, idet der kan henvises til et spørgsmål stillet af selvsamme Bjarne Laustsen, direkte til den daværende Miljøminister Esben Lunde Larsen i april 2017, omhandlende eksakt den samme fejlagtige påstand. Bjarne Laustsen har den 4. april 2017 fået et helt klart og utvetydig svar fra Miljøministeren:

"Spørgsmål nr. 576: ”Kan listevirksomheder med listebetegnelsen "Virksomheder, der fremstiller produkter ved sintring af fluorplast, pressestøbning eller fiberarmering af hærdeplast med et forbrug af plastmateriale på mere end 100 kg pr. dag." udvide
deres aktivitetsområde til reparation og vedligehold af stålskibe uden tillige at blive godkendt med listebetegnelsen "Stålskibsværfter og flydedokke"?”

Svar:  "Listebetegnelsen "Virksomheder, der fremstiller produkter ved sintring af fluorplast, pressestøbning eller fiberarmering af hærdeplast med et forbrug af plastmateriale på mere end 100 kg pr. dag" omfatter bl.a. værfter, der fremstiller og vedligeholder både af glasfiber.
Hvis en listevirksomhed ønsker at udføre nye aktiviteter, er udvidelsen godkendelsespligtig, hvis den nye aktivitet medfører forøget forurening, eller hvis aktiviteten er omfattet af
godkendelsesbekendtgørelsens regler. Hvis godkendelsesmyndigheden vurderer, at vilkår i en eksisterende miljøgodkendelse ikke er dækkende for reparation og vedligehold af stålskibe, kan de meddele supplerende vilkår til aktiviteterne, der ellers rubriceres under listebetegnelsen A 204 "Stålskibsværfter og flydedokke."

Hvis Bjarne Laustsen har fået andet svar af den nuværende minister, må han dokumentere det. Ellers udtaler han sig mod bedre vidende om gældende ret.

Bjarne Laustsens udtalelse om, at Faaborg Værft A/S skulle have sparet omkostninger på baggrund af listebetegnelser, vidner endnu en gang om Bjarne Laustsens dårlige rådgivere eller hans uvidenhed om - og indsigt i det han udtaler sig om. En virksomhed som Faaborg Værft A/S, der arbejder med kompositmaterialer, herunder bl.a. glasfiberarmeret polyester, er tillige underlagt en meget omfattende og omkostningskrævende miljøgodkendelse. Hvis Bjarne Lausten mener, denne miljøgodkendelse skulle være billigere og derved konkurrenceforvridende, må han fremføre faktuelt bevis herfor.

Hvis Bjarne Laustsen læser lovene - og i øvrigt nærlæser det svar han fik 4. april 2017 fra daværende Miljøminister Esben Lunde Larsen - er det uforståeligt, at han kan antyde, at Faaborg Værfts miljøgodkendelse er fremkommet på en atypisk måde i form af tilfældige tillæg til en gammel kapitel 5 godkendelse.

Så burde han, om ikke andet, så for hans egen troværdigheds skyld som Folketingsmedlem, læse på lektien, inden det nordjyske hjerte løber helt af med ham.

Det ville klæde Bjarne Laustsen, at få jordforbindelse igen, og korrigere sine udtalelser og urigtige påstande om Faaborg Værft A/S, idet han jo direkte anklager Faaborg Værft A/S og dermed også Faaborg-Midtfyn Kommune, mere end én gang, at havde fiflet med værftets godkendelser. Det klæder ikke et Folketingsmedlem uden dokumentation og mod bedre vidende, at sprede urigtige rygter og negativ omtale af navngivne danske virksomheder, som driver en seriøs forretning. Bjarne Laustsens seneste udtalelser i TV 2 Nord den 10.7.2020 er en direkte alvorligt injurierende beskyldning, som direkte skader Faaborg Værfts omdømme i branchen og dermed Faaborg Værfts forretningsmæssige grundlag. Dermed er straffelovens § 267 og 268 overtrådt.

Faaborg Værft A/S forventer en beklagelse fra Bjarne Laustsen, samt fra de medier der kritikløst og uden at indhente modpartens opfattelse overtræder Medieansvarsloven, ved ikke at give adgang til genmæle.

I modsat fald må det få konsekvenser.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce