Annonce
Assens

Underskud på 68 mio. kroner: To udvalg skal i gang med den store sparekniv

Ena Nørgaard (K) opfordrede til, at man ikke sparede på udgifter til forebygning, det bliver dyrt i det lange løb, mente hun. Foto: Kim Rune

Et flertal bestående af V, SF, K, DF og R pålagde onsdag aften Social og Sundhedsudvalget samt Uddannelse, Børn og Familie-udvalget at finde besparelser på deres budgetter på henholdsvis 20 og 18 mio. kroner.

Trods forsøg med gode argumenter, blev der ikke flyttet stemmer, da byrådet tirsdag skulle tage stilling til en genopretningsplan for den alvorlige økonomiske situation, Assens Kommune befinder sig i. Den seneste budgetopfølgning viser et underskud på 67,9 mio. kroner ved udgangen af 2018, og uden handling, vil der kun være 1,7 mio. kroner tilbage i kommunekassen 1. februar næste år.

En del af underskuddet skyldes udefrakommende ting, men to udvalg, Social- og Sundhed og Uddannelse, Børn og Familie står for en samlet overskridelse på 38 mio. kroner, og de penge skal udvalgene selv finde på deres egne budgetter. Det vedtog et stort flertal bestående af Vensre, SF, Konservative, DF og Radikale. Socialdemokraterne mente derimod, at alle udvalg måtte bidrage.

- Vi er i Socialdemokratiet enige i, at der virkelig skal bremses op og iværksættes genopretningstiltag her og nu. Men vi er ikke enige i, hvordan besparelsen på de 38 mio. kroner skal fordeles, sagde Henrik Hansen (S), der kaldte den økonomiske situation den værste, Assens Kommune i hans mange år i byrådet havde vært ude i.

Annonce

Sådan ser økonomien ud

Assens Kommune vil få et merforbrug på dette års budget på 67,9 mio. kroner. Det viser den seneste budgetopfølgning.Kommunen ligger 36 mio. kroner over servicerammen, som er et centralt aftalt loft for, hvor høje serviceudgifterne må være.

En del af underskuddet skyldes udefrakommende ting andet forhold internt i kommunen.

Udgifterne til borgeres sygehusophold, hjemmepleje og befordring er steget, det samme gælder udgifter til sårbare børn, befordring til specialskoler, desuden er der enkeltsager, der også er med til at vælte budgettet.

Uden indgreb, ville kassebeholdningen være nede på 1,7 mio. kroner 1. februar 2019.

Flertallet i byrådet vedtog i aftes, at Socialudvalget skal finde 20 mio. kroner ekstra på dette års budget, og Uddannelse, Børn og Familie 18 mio. kroner.

Anlægsudgifter på 52,5 mio. kroner, der skulle være brugt i år, udskydes eller droppes i værste fald.

Brugere af Café Tusindfryd i Assens, der henvender sig til psykisk sårbare, var med til byrådsmødet. De havde netop onsdag fået at vide, at caféen vil lukke. Et billigt tilbud mente de, som det kunne blive dyrt for kommunen at nedlægge. Foto: Kim Rune

Nej til silotænkning

Han mindede om, at byrådet tidligere har været enig om et opgør med silotænkning.

- Det harmonerer ikke med flertallets holdning, at det kun er SSU og UBF, der skal bære byrderne. Det bliver ren massakre på de områder, sagde han blandt andet. Henrik Hansen erkendte, at mange ting udefra er medvirkende til situationen, men benyttede alligevel lejligheden til at antyde, at manglende politisk styring også spiller en rolle.

Også Jens Henrik Thulsen Dahl efterlyste et opgør med silotænkningen.

- Han påpegede, at udfordringerne var kendt allerede sidste år. Derfor var det også en del af budgetaftalen, at Økonomiudvalget skulle igangsætte en proces med deltagelse af alle partier og MED-organisationen, der kunne sætte gang i en udvikling for at imødegå udfordringerne på for eksempel sundhedsområdet.

- Det er ærgerligt, vi ikke er kommet igang, sagde han.

Kaj Alstrup (EL) mente, at der skulle en skattestigning til eller alternativt, at erhvervslivet skulle pålægges dækningsafgift.

- Vi mener ikke, vi har overforbrug, det tror jeg heller ikke, at nogen i institutionerne mener. Problemet er, at budgettet ikke er gearet til behovet sagde han.

- Men vil man ikke være med til at øge indtægterne, så skal vi ned på et lavere niveau, så er det sådan, det er, sagde han og stemte imod både flertallets og Socialdemokratiets forslag.

- Vi kan ikke bare hæve skatten, så vi overskrider servicerammen med 36 mio. kroner. Det giver en straf på 70 procent, eller cirka 25 mio. kroner, påpegede Mogens Mulle Johansen (SF), der i øvrigt er formand for Uddannelse, Børn og Familie.

To udvalg bruger det meste

- De to udvalg bruger 1,7 mia. af det samlede budget på 2,7 mia. kroner, så de sidder på de fleste penge. Alle har stemt for, at den umiddelbare forvaltning ligger i udvalgene, så de er nødt til at finde pengene. Økonomiudvalget har bidraget med 7,8 mio. lønkroner, og Miljø, Teknik og Plan stopper anlæg for 52 mio. kroner sagde han.

Ingen var sådan set uenige i, at alle udvalg skal bidrage til at få rettet økonomien op. Uenigheden gik alene på hvor meget.

- Situationen kræver handling og ansvar. Sidste år vedtog vi at polstre kassen med 37 mio. kroner, vi har i stedet taget 57 mio. kroner op. Det er ikke ansvarligt, og vi kan ikke blive ved med det. Medarbejderne kan ikke leve med uvisheden, om de har deres job i morgen. Jeg er enig i, at alle sten skal vendes i alle udvalg, men det betyder ikke, at de to store skal spare mindre, sagde Henrik Mott Frandsen (V).

Ud over de 38 mio. kroner omfatter genopretningsplanen blandt andet også, at anlæg for 52,5 mio. kroner udskydes. Den del var socialdemokraterne enige i.

Annonce
Forsiden netop nu
Odense

Ny bog: Da Skibhuskvarteret blev til

Leder For abonnenter

Ole Maare-sagen: Skandaløs optræden af advokat

Fonden Kirsten og Volmer Rask Nielsens Legat blev ikke stiftet for at yde bistand til advokatfirmaer, der er på randen af konkurs. Tværtimod: Fonden blev grundlagt for at støtte forskning, blinde, handicappede og kronisk syge. Derfor er det skandaløst, at fondens midler ikke er blevet anvendt til de nævnte formål, men i stedet i overvejende grad er blevet anvendt til at betale regninger til det nu krakkede advokatfirma Maare Advokatanpartsselskab, som den kendte advokat Ole Maare stod bag. Der er tillige stærkt kritisabelt, at der er foretaget et antal ulovlige dispositioner i fonden, sådan som fondens revisor har påpeget, og sådan som avisen har beskrevet det de seneste dage. Disse forhold er nu - helt berettiget - ved at blive undersøgt af Erhvervsstyrelsen. Det er i skrivende stund uklart, hvornår Erhvervsstyrelsens juridiske gennemgang af sagen er afsluttet, men man kan allerede nu med sindsro konstatere, at Maare Advokatanpartsselskab har optrådt amoralsk i sagen. For en fondsformand skal ikke bruge en fonds pengetank som malkeko, og en fondsformand bør ikke både bestyre en fond og samtidig modtage store millionbeløb for at administrere fonden, sådan som Ole Maare har gjort i den konkrete sag. Det er imidlertid en realitet, at Ole Maare i sin egenskab af advokat med den ene hånd har udskrevet dyre advokatregninger til fonden og i sin egenskab af fondsformand med den anden hånd godkendt de samme regninger i fondsbestyrelsen - i øvrigt sammen med en af sine egne ansatte, som var blevet indsat i fondens bestyrelse. Det er helt utilstedeligt. Og skandaløst. Og forbløffende skamløst. Ole Maare har igennem et langt advokatliv været i berøring med masser af mennesker i Odense og omegn. Nu har han med denne sag helt egenhændigt sværtet sit eget navn til. Derfor er sagen skidt for Ole Maare, for fonden Kirsten og Volmer Rask Nielsens Legat - og ikke mindst for alle de mennesker, som fondens millioner kunne være kommet til gavn.

Annonce