Annonce
Sydfyn

Undersøisk tyveri meldt til politiet

På fotoet ses en flintflække, som er hugget af en flintblok. Flintflækker blev brugt i stenalderen som blandt andet knive, skrabere, bor og pilespidser. Foto: Langelands Museum.
En stenalderkøkkenmødding i Gamborg Fjord syd for Middelfart er ødelagt. Det er arkæologerne fra Langeland Museum, der har ansvaret for farvandet rundt om Fyn, og de har nu dækket fortidsmindet med sandsække

Det var en erfaren dykker, der ofte har arbejdet sammen med arkæologerne fra Langeland Museum, der opdagede, at en stenalderkøkkenmødding i Gamborg Fjord ved Vestfyn er formodentlig blevet plyndret.

Han meldte straks tilbage Langelands Museum, der har ansvaret for det marinarkæologiske område rundt om Fyn, fortæller museumsinspektør og arkæolog Otto Uldum, Langelands Museum.

- Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der har myndigheden i forbindelse med fortidsminder og vi har selvfølgelig meldt det videre til dem, som nu har meldt sagen til politiet, siger han.

- Det er en rigtigt interessant lokalitet, for skaldyngen, det man i gamle dage kaldte køkkkenmøddingen, er meget stor, så det er et vigtigt fortidsminde, fortæller Otto Uldum

- Der er gravet tre dybe huller i skaldyngen, som er ti meter lang, og det betyder, at man har ødelagt de arkæologiske spor. Vi har ikke undersøgt fortidsmindet tidligere, så vi ved ikke, hvad der er stjålet, eller om der stjålet noget. Men en sådan skaldynge indeholder, udover de mange østers- og muslingeskaller, også redskaber, og når den bliver lukket op, og der bliver gravet huller i den, forfalder den også hurtigere. Det svarer sådan set til, at man graver i en stendysse, siger Otto Uldum.

Annonce
På fotoet ses et af plyndringshullerne, hvor man kan se, at der er lavet et stor hul i skallaget. Foto: Langelands Museum.

Mange dykkere

Arkæologerne har dækket hullerne i skaldyngen til med sandsække for at beskytte oldtidsmindet mod yderligere forfald og skade.

Det er formodentlig i løbet af sommeren, at tyvene har opsøgt skaldyngen, og Otto Uldum mener, at de mange flere dykkere, der efterhånden dykker i de danske farvande, er baggrunden for, at der nu sker sådan noget som ødelæggelsen af fortidsmindet.

- Det er ikke fordi, jeg mener, der er en dårlig moral, men i og med der kommer flere og flere dykkere, vil der der også opstå episoder som det her, og derfor er det et vigtigt signal at sende, at det bliver meldt til politiet.

På sin facebookside "Kultur i Danmark" skriver Slots- og Kulturstyrelsen: Ifølge museumsloven må der ikke ske ændringer i tilstanden af fortidsminder på hverken landjorden eller havbunden, og overtrædelse kan straffes med bøde eller fængsel, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed. Det er en skærpende faktor, hvis der er sket skade på fortidsmindet, eller hvis gerningsmanden har forsøgt at sælge eller har solgt effekter indsamlet ved fortidsmindet.

Hvis man har oplysninger om sagen eller har set noget mistænkeligt i Gamborg Fjord syd for Middelfart i løbet af sommeren 2019, er man velkommen til at kontakte Fyns Politi på fyn@politi.dk eller Slots- og Kulturstyrelsen på postfor@slks.dk.

Endnu en flintflække, der i stenalderen blev brugt som arbejdsredskaber og våben. Foto: Langelands Museum.
Annonce
Forsiden netop nu
Odense

Skal vi flette vore ...

Leder For abonnenter

22-årige Kamilla fik afslag som smedelærling: Det er da for dumt

Årstallet er 2019, og ligestillingen og ligeberettigelsen har været her længe. Derfor kan sygeplejersken sagtens være en mand, ligesom smeden sagtens kan være en kvinde. Eller … nå, nej, det kan smeden så åbenbart ikke. Den 22-årige Kamilla Søndergaard berettede i hvert fald i avisen tirsdag om, hvordan hun måtte igennem en syndflod af afslag, hvoraf mange handlede om hendes køn, inden hun til sidst fandt en smedelærlingeplads på værftet i Assens. Inden da var hun blevet ramt af den ene dårlige forklaring efter den anden, herunder den dårligste af alle: Nej, du kan ikke blive smed, fordi du er pige. Alle disse rigide afslag er ikke givet i 1879 eller i 1919 eller i 1939. De er givet i 2019. Tænk sig: I 2019 siger nogle af de virksomheder, der bestandigt skriger efter arbejdskraft, stadig nej til at ansætte nye medarbejdere, blot fordi ansøgerne har et andet køn end de fleste andre ansatte på arbejdspladsen. Det er absurd. Og det er mistrøstigt. Danske virksomheder er ganske enkelt nødt til at åbne øjnene og rette interessen mod begge køn, hvis de fortsat vil have adgang til de bedste kandidater på markedet. Derfor er det glædeligt, at brancheorganisationerne Danske Maritime, Danske Havne og Danske Rederier er gået målrettet i gang med at styrke rekrutteringen af kvinder til job i typiske mandefag som maskinmester, skibsfører, smed og en række andre fagområder inden for Det Blå Danmark. For det er den eneste måde, hvorpå man kan sikre sig dygtige medarbejdere i fremtiden. Disse organisationer bør blive et forbillede for andre organisationer, brancher, virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der stadig har bedst øje for det ene køn. For man er nødt til at henvende sig til både mænd og kvinder, hvis man vil styrke rekrutteringer. Det er nemlig ikke sikkert, at man bliver en god sygeplejerske, fordi man er kvinde. Eller at man bliver en god smed, fordi man er mand. Til gengæld er det sikkert, at man allerhøjst får fat i halvdelen af de klogeste talenter, hvis man kun henvender sig til det ene køn. Og det er da for dumt.

Annonce