Annonce
Odense

Ulken kommer: Fynske fiskefolk hjælper Sjællands største å

Hvidfinnet ferskvandsulk hentet fra Skåne til Elsesminde. Den ser ret så drabelig ud, mens dels er det et ekstremt nærbillede, og dels er fisken midlertidigt blevet anbragt i et glas, hvis runding giver et lettere forstørrende virkning. Foto: Nils Svalebøg

Hos Fyns Laksefisk i Sanderum opdrætter man elritser og ferskvandsulke, der skal sættes ud i Suså på Sydsjælland og styrke bestanden af en truet muslingeart.

- Ulken kommer. Sådan kan de råbe ovre på Sydsjælland. Og i modsætning til ulven, som visse mennesker nærmest har gjort det til et livsindhold at frygte, bør ingen være bange for ulken, som hverken er stor eller farlig.

Helt præcis er der tale om arten hvidfinnet ferskvandsulk. En langt mindre ferskvandsslægtning til den almindelige ulk, der lever i de salte vande ved vestkysten.

Hvidfinnet ferskvandsulk er uddød i Danmark. Den forsvandt formentlig i 1960'erne. Indtil da levede den kun ét sted her til lands: I Suså og dens åsystem. Og det er i denne Sjællands største å, ulken er blevet genudsat. De ulke, der er tale om, kommer fra vandløb nær Ystad i Skåne. Men der har været kyndige fynske fiskefolk inde over ulkens genkomst til Suså.

For 14 dage siden var medarbejdere fra Fyns Laksefisk på Elsesminde i Sanderum en tur i Skåne for at elfiske ulk. 300 af slagsen blev derefter sat ud i Susåen. Desuden går der nu et par snese ulke i bassiner på Elsesminde, hvor man har forsøgt at skabe forhold, der ligner den natur, den diskrete, bundlevende fisk befinder sig bedst i.

Fyns Laksefisk har en aftale om, at der de kommende tre år skal fanges flere svenske ulke, som skal sættes ud i Susåen. Sideløbende med det forsøger man på Fyns Laksefisk at få ulkene til at yngle, så man på sigt kan supplere bestanden i Suså uden at hente fisk i Sverige.

Susåen har dermed fået en oprindelig og engang talrig beboer tilbage. Der kan fungere som en indikator for, om de fysiske forhold i åen er blevet bedre.

Annonce

Fisk og muslinger

Elritsen er en almindelig dansk ferskvandsfisk af karpe-slægten. Den bliver op til 12 cm lang og lever i vandløb med klart strømmende vand.Hvidfinnet ferskvandsulk er uddød i Danmark. Den fandtes kun i Suså, hvor den nu genudsættes. Den kan blive op til 18 cm lang. Den har en nær slægtning, finnestribet ferskvandsulk, der lever naturligt i Skjern Å-systemet.

Tykskallet malermusling er en ekstremt truet ferskvandsmusling. Dens skal er 5-6 centimeter lang og 2,5-3,5 cm bred.

Muslinge-hunnen udvikler op til 200.000 æg. De klækkes til små larver, der falder ned på bunden af vandløbet. De små larver har nogle kroge, hvormed de hæfter sig fast på fisk, der svømmer forbi. De bliver på fiskene en måneds tid, inden de falder ned på bunden og begynder at udvikle sig til egentlige muslinger. Det er i den forbindelse, elritse og ferskvandsulk er vigtige i bestræbelser på at redde den sjældne musling fra at uddø.

Elritse-ynglen samler sig i stimer i akvarierne på Elsesminde. Foto: Nils Svalebøg

Sidegevinst

I virkeligheden er historien om den hvidfinnede ferskvandsulk en historie om en sidegevinst. Fyns Laksefisk har i lang tid med succes opdrættet ørreder for at supplere de vilde bestande. For nogle år siden fik Fyns Laksefisk en henvendelse fra Næstved Kommune og nogle fynske kommuner. De ville vide, om Fyns Laksefisk kunne opdrætte elritser, en lille ferskvandsfisk.

De fynske kommuner trak følehornene til sig, men Næstved Kommune kunne med EU-tilskud fortsætte projektet, og i dag er der elritser i hundredvis i akvarier og bassiner hos Fyns Laksefisk. Daniel Bindner fra Fyns Laksefisk, der har ansvaret for opdræt af elritser og ulk, fortæller, at man har måttet eksperimentere sig frem.

- Elritser blev vist nok brugt som akvariefisk i gamle dage, inden man fik adgang til tropiske fisk, fortæller Daniel Bindner. Det var dog ikke muligt at finde en eksakt opskrift på, hvordan man får den lille fisk til at trives og yngle. Men det er forlængst lykkedes på Elsesminde, hvor der går stimer af yngel i diverse akvarier, og i forsommeren blev de første elritser fra Fyns Laksefisk sat ud i Suså. De stammer oprindeligt Odense Å-systemet, især Hågerup Å.

En af de ganske vigtige detaljer udi elritse-opdræt er, at sørge for at moderfisk og æg lynhurtigt bliver skilt ad, for ellers æder moderfiskene deres egne æg. I naturen sørger strømmen i vandløbene for at føre æggene bort. På Elsesminde går moderfiskene oven på en rist, som æggene falder ned igennem.

Akvariet er fyldt med elritse-yngel. Til venstrwe Daniel Bindner, som er daglig leder af projektet og til højre Linda Bollerup Høeg, som er fiskemester hos Fyns Laksefisk på Elsesminde. Foto: Nils Svalebøg

Muslingen

Arbejdet med elritserne hos Fyns Laksefisk har stået på siden februar, mens forsøget på at få de svenske ulke til at formere sig først lige er begyndt. Sidstnævnte i øvrigt under ganske massiv svensk mediebevågenhed.

Men den egentlige hovedkarakter i denne historie er hverken elritse eller ulk, men derimod en musling. Tykskallet malermusling er en truet art, der er under særlig EU-beskyttelse. Den er gået alarmerende tilbage i danske vandløb på grund af forurening.

Når tykskallet malermusling formerer sig, sætter dens larver sig på gællerne hos fisk som elritse og ferskvandsulk. I en form for snylteri, som er harmløs for fiskene og varer en måneds tid, inden larverne synker til bunds og begynder at udvikle sig til egentlige muslinger.

Det er denne proces, fiskene fra Elsesminde skal hjælpe på vej i Suså. Og det er i den forbindelse, hvidfinnet ferskvandsulk dukkede op som en sidegevinst, da en kvik medarbejder i Næstved Kommune fandt på at inddrage ulken i elritse-projektet, som der er sat penge af til hvert år frem til 2021.

Hvor ulkene fra Elsesminde "blot" skal sættes ud i Suså-systemet som en art råden bod på fortidens synder og i håbet om at hjælpe symbiosen med malermuslingen på vej, så er der større ambitioner på elritsernes vegne. Det er nemlig meningen, at man vil forsøge at få den harmløse snylteproces mellem muslingelarver og fisk til at foregå i Elsesmindes elritse-bestand. Og hvis det lykkes, kan må nå et stort skridt i retning af at genoprette bestanden af tykskallet malermusling.

I dette cirkelrunde bassin går der er elritser. Det er hele vejen rundt dækket med net, og nogle steder er der dækket med plader, så fiskene kan skjule sig. Bassinets form kan give en illusion af et vandløb. Foto: Nils Svalebøg

På sidelinjen

Hvis vi for en stund flytter fokus fra Susås sydsjællandske vande til vor fynske øs store, stolte og besungne vandløb, Odense Å, så spiller tykskallet malermusling også en væsentlig rolle her. Den er nemlig med til at gøre Odense Å-systemet til Natura 2000-område med krav på særlig beskyttelse.

Beskyttelsen af den sjældne musling har for eksempel været med til at sætte hindringer i vejen for et længe næret ønske om at grave åen dybere på en strækning i Fruens Bøge, sådan at Odense Aafart kunne forlænge sejladsen ud til Den Fynske Landsby.

Da der i den varme, tørre sommer var massiv fiskedød i Odense Å på grund af iltsvind, var der mange, som talte for, at man ved hjælp af pumper eller på anden vis gav åen en slags kunstigt åndedræt. Men her talte man i Odense Kommune om, at det var for farligt at eksperimentere med den slags, da det kunne risikere at gå ud over bestanden af tykskallet malermusling, som man har en særlig forpligtelse til at beskytte.

Hos Fyns Laksefisk fortæller fiskemester Linda Bollerup Høeg, at hun har indtrykket af, at de fynske kommuner følger med fra sidelinjen i, hvordan det fælles projekt mellem Næstved Kommune og Fyns Laksefisk spænder af. Aspekterne i projektet er til at få øje på, og Fyns Laksefisk tager gerne andre samarbejdspartnere ind.

- Det primære for os er stadig havørreder, men det, vi laver nu med ulke og elritser, giver os mulighed for at udvikle os, siger Linda Bollerup Høeg.

Så mens folk langs Odense Å ikke kommer til at råbe "ulken kommer", al den stund at den hvidfinnede ferskvandsulk aldrig har levet naturligt der, kan det til gengæld sagtens tænkes, at Fyns Laksefisk på Elsesminde i samarbejde med Næstved Kommune er ved at udvikle en metode, der kan hjælpe den stærkt truede tykskallede malermusling, som er en helt særlig fokusart i Odense Å.

I bassiner som disse kan Daniel Bindner og de andre ansatte hos Fyns Laksefisk lave vandgennemstrømning og skabe vandløbslignende tilstande. Der er gemmesteder til fiskene på bunden af bassinerne. Foto: Nils Svalebøg
Elritse-yngel. Den voksne fisk bliver ikke større end 12 centimeter. Foto: Nils Svalebøg
Linda Bollerup Høeg, fiskemester hos Fyns Laksefisk. Foto: Nils Svalebøg
Daniel Bindner leder arbejdet med at opdætte elritser og ulke hos Fyns Laksefisk på Elsesminde. Foto: Nils Svalebøg
En hvidfinnet ferskvandsulk har mange udtryk. Foto: Nils Svalebøg
En hvidfinnet ferskvandsulk har mange udtryk. Foto: Nils Svalebøg
En hvidfinnet ferskvandsulk har mange udtryk. Foto: Nils Svalebøg
En hvidfinnet ferskvandsulk har mange udtryk. Foto: Nils Svalebøg
En hvidfinnet ferskvandsulk har mange udtryk. Foto: Nils Svalebøg
En hvidfinnet ferskvandsulk har mange udtryk. Foto: Nils Svalebøg
En hvidfinnet ferskvandsulk har mange udtryk. Foto: Nils Svalebøg
En hvidfinnet ferskvandsulk har mange udtryk. Foto: Nils Svalebøg
En hvidfinnet ferskvandsulk har mange udtryk. Foto: Nils Svalebøg
En hvidfinnet ferskvandsulk har mange udtryk. Foto: Nils Svalebøg
En hvidfinnet ferskvandsulk har mange udtryk. Foto: Nils Svalebøg
En hvidfinnet ferskvandsulk har mange udtryk. Foto: Nils Svalebøg
En hvidfinnet ferskvandsulk har mange udtryk. Foto: Nils Svalebøg
En hvidfinnet ferskvandsulk har mange udtryk. Foto: Nils Svalebøg
En hvidfinnet ferskvandsulk har mange udtryk. Foto: Nils Svalebøg
En hvidfinnet ferskvandsulk har mange udtryk. Foto: Nils Svalebøg
Annonce
Forsiden netop nu
Fyn For abonnenter

Kendt Odense-advokat i dobbeltrolle: Gav sig selv millionhonorar fra velgørenhedsfond

Annonce