Annonce
forside

Udvidelsen af Søby Havn

Søby Havn er en selvejende insitution og har igennem flere år knoklet på for at få gennemført en havneudvidelse. Skibene, som sejler ind i havnen, er blevet for store, og derfor er det nødvendigt med en havneudvidelse (herunder en uddybning), hvis Søby Havn skal fremtidssikres.

Udvidelsen vil koste 161 millioner kroner, og havnen håber på landspolitikernes velvilje til at sætte havnen på finansloven. Så sent som i sidste uge var havnens bestyrelse til møde i Transportudvalget på Christiansborg, og havnefoged Brian Groth Hansen siger, at kendskabet til havneudvidelsen når bredere og bredere ud blandt landspolitikerne. Der er dog ingen aftale på plads.

En VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) er på trapperne. Der mangler ifølge havnefogeden kun støjberegninger.

Havneudvidelsesplanerne har ikke noget med gælden til Ærø Kommune at gøre. Hvis havneudvidelsen skal blive en realitet, skal den finansieres af statslige midler.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce