Annonce
Sydfyn

Udvalg afslår ansøgning fra Sydfyns Kvindekrisecenter: Men opretter pulje på en halv million

Mette Gregersen er en af frontfigurerne i foreningen Sydfyns Kvindekrisecenter. Foto: Katrine Becher Damkjær
Et enigt Social- og Sundhedsudvalg har valgt ikke at imødekomme ansøgningen fra Sydfyns Kvindekrisecenter, der anmoder om 650.000 kroner. I stedet foreslår udvalget, at man laver en pulje på 500.000 kroner, som alle kvindekrisecentre kan søge. Forslaget kommer til budgetforhandlingerne, som starter onsdag.

Svendborg: - Vi kan ikke imødekomme den ansøgning, der er kommet. Det er et enigt udvalg, der er kommet frem til det.

Det fortæller formand i Social- og Sundhedsudvalget, Hanne Klit (S), på bagkant af udvalgsmødet tirsdag aften, hvor Sydfyns Kvindekrisecenter endnu engang var på dagsordenen. Foreningen anmoder nemlig om 650.000 kroner til etableringen.

- I den ansøgning vi har fået fremsendt, er der nogle uklarheder, fortæller Hanne Klit og tilføjer, at Socialdemokraterne stadig synes, det er problematisk at støtte Sydfyns Krisecenter, når et nyt krisecenter i Stenstrup ikke har fået støtte.

Hun forklarer endvidere om beslutningen:

- Vi lagde blandt andet vægt på, at der i Sydfyns Krisecenters vedtægter, som vi fik fremsendt, stod, at den der skal være daglig leder samtidig skal være formand for bestyrelsen. Der er ikke et armslængdeprincip. Det virker til, at det er de samme mennesker, der skal ansætte og afskedige selv, siger Hanne Klit.

Medlem i udvalget Mette Kristensen (V) er enig i, at ansøgning på nuværende tidspunkt ikke kan imødekommes, men henviser til, at der blot skal laves nogle små justeringer.

- Der er lidt ubekendte faktorer, så jeg tror egentlig, at der blot skal korrigeres lidt. Det her er ikke en total afvisning.

- Jeg anerkender, at der skal være armslængde, og det har vi gjort foreningen opmærksom på, at den skal tydeliggøre i ansøgningen. Men jeg mener ikke, det er en fair kritik, for foreningen har faktisk redegjort for, at der kommer til at være armslængdeprincip, mener Mette Kristensen.

Annonce

Sagen kort

Foreningen Sydfyns Kvindekrisecenter anmoder om 650.000 af kommunen til at etablere center for voldsramte kvinder. Stedet skal have tre ben at gå på: Det skal være krisecenter, ambulant tilbud til hele familien og efterværn.

Ved sidste måneds møde i Social- og Sundhedsudvalget krævede Socialdemokratiet og Enhedslisten sagen standset, og sagen blev sendt i byrådet. Byrådet valgte den 17. september at sende sagen tilbage i fagudvalget.

Tirsdag aften besluttede udvalget, at de ikke kunne imødekomme ansøgningen, men sagen kommer med i budgetforhandlingerne.

Frontfigur ikke overrasket

Mette Gregersen, der er en af de to frontfigurer i foreningen Sydfyns Krisecenter, er ikke overrasket over, at de har fået afslag på deres ansøgning.

- Det havde jeg nok forventet. Jeg føler i den grad, at der ikke bliver lyttet til initiativtagere og iværksættere i Svendborg Kommune.

Mette Gregersen afviser, at foreningen og krisecentret skal drives, som udvalgsformanden antyder.

- Det skal ikke være mig, der er leder. Det har jeg ikke interesse i.

- Overskuddet skal gå ind i en socialfond, der arbejder for voldsramte kvinder, og den vil jeg gerne være direktør for, hvor jeg sidder med udviklingsarbejdet. Men det andet er helt uhørt. Det er ulovligt, fastslår Mette Gregersen.

Pulje på en halv million

Selvom udvalget ikke imødekommer ansøgningen, får sagen alligevel et twist.

Udvalget vil gå til budgetforhandlingerne med et forslag om at afsætte en pulje på 500.000 kroner til kvindekrisecentre. Det bliver en engangspulje, som alle, der skulle have lyst til at etablere et kvindekrisecenter, kan søge. Det fortæller Hanne Klit.

- Vi er enige om, at vi gerne vil arbejde for at beskytte kvinder mod vold. Vi kan se ud fra de tal, vi er blevet forelagt, at mange kvinder bliver udsat for vold, og vi vil gerne understøtte det arbejde.

Hos Sydfyns Krisecenter er det med stor jubel, hvis en pengepulje oprettes.

- At vi er nået så langt, at de vil oprette en pulje, det er en sejr for os. For det kommer jo voldsramte kvinder til gode på en eller anden måde, siger Mette Gregersen.

I har fået afslag på jeres ansøgning. Vil I justere i den, hvis I eventuelt skulle søge puljen?

- Det vil jeg tage med min bestyrelse. Jeg kan ikke lige sige på stående fod, hvad vi gør, fortæller Mette Gregersen.

Annonce
Forsiden netop nu
Odense For abonnenter

Veteranhjem vidste intet om ulovligt tilskud fra fond: - Det er en møgærgerlig situation

Leder For abonnenter

Ole Maare-sagen: Skandaløs optræden af advokat

Fonden Kirsten og Volmer Rask Nielsens Legat blev ikke stiftet for at yde bistand til advokatfirmaer, der er på randen af konkurs. Tværtimod: Fonden blev grundlagt for at støtte forskning, blinde, handicappede og kronisk syge. Derfor er det skandaløst, at fondens midler ikke er blevet anvendt til de nævnte formål, men i stedet i overvejende grad er blevet anvendt til at betale regninger til det nu krakkede advokatfirma Maare Advokatanpartsselskab, som den kendte advokat Ole Maare stod bag. Der er tillige stærkt kritisabelt, at der er foretaget et antal ulovlige dispositioner i fonden, sådan som fondens revisor har påpeget, og sådan som avisen har beskrevet det de seneste dage. Disse forhold er nu - helt berettiget - ved at blive undersøgt af Erhvervsstyrelsen. Det er i skrivende stund uklart, hvornår Erhvervsstyrelsens juridiske gennemgang af sagen er afsluttet, men man kan allerede nu med sindsro konstatere, at Maare Advokatanpartsselskab har optrådt amoralsk i sagen. For en fondsformand skal ikke bruge en fonds pengetank som malkeko, og en fondsformand bør ikke både bestyre en fond og samtidig modtage store millionbeløb for at administrere fonden, sådan som Ole Maare har gjort i den konkrete sag. Det er imidlertid en realitet, at Ole Maare i sin egenskab af advokat med den ene hånd har udskrevet dyre advokatregninger til fonden og i sin egenskab af fondsformand med den anden hånd godkendt de samme regninger i fondsbestyrelsen - i øvrigt sammen med en af sine egne ansatte, som var blevet indsat i fondens bestyrelse. Det er helt utilstedeligt. Og skandaløst. Og forbløffende skamløst. Ole Maare har igennem et langt advokatliv været i berøring med masser af mennesker i Odense og omegn. Nu har han med denne sag helt egenhændigt sværtet sit eget navn til. Derfor er sagen skidt for Ole Maare, for fonden Kirsten og Volmer Rask Nielsens Legat - og ikke mindst for alle de mennesker, som fondens millioner kunne være kommet til gavn.

Annonce