Annonce
Faaborg-Midtfyn

Udsigt til kaos i skraldespanden: Også politikere frygter, at ny affaldsordning bliver ringere end den gamle

Morten Schjøtt, Enhedslisten (stående) kaldte det en omvendt rækkefølge at lægge en affaldsplan frem, før man har spurgt borgerne. Byrådet mødtes tirsdag i X-huset i Vester Hæsinge. Foto: Torsten Cilleborg
Genbrugsbilerne skal ikke længere hente dåser, pap, papir og plastik. I stedet skal folk have to store skraldespande med fire i alt fire kamre

Faaborg-Midtfyn: En kommende affaldsordning for Faaborg-Midtfyn Kommune, er under nogen beskydning længe før, den er vedtaget. Som det de seneste dage er fremgået af læserbreve her i avisen, er mange borgere skeptiske overfor det udspil fra FFV, som nu er på vej gennem det politiske system. Også i kommunalbestyrelsen er der tvivl, om den nye ordning bedre end den gamle.

- For mig at se, er det et skridt frem og så nogle stykker tilbage, sagde konservative Søren Clemmensen, på det kommunalbestyrelsesmøde, der tirsdag aften var rykket på landet, til X-huset i Vester Hæsinge, som en halv snes tilhørere havde fundet vej til.

Annonce
Det hvor jeg bor, i et byhus i Faaborg, er det problematisk at finde plads til en stor skraldespand. Fremover skal jeg så have to. Andre må i dag slæbe en stor skraldespand ind gennem huset til deres baggård. Det skal nu være to. Jeg tror, borgerne, hvis de ellers blev spurgt, kunne komme op med nogle gode, kollektive løsninger på den slags udfordringer.

Mads Holdgaard, Alternativet, Faaborg

Konservativ genbrugsnørd

Søren Clemmensen beskrev sig selv som genbrugsnørd, og forklarede hvordan han hjemme på Kildevangen i Ringe sorterer sit affald i otte fraktioner, som så ryger med genbrugsbilen hver 14. dag, bortset fra det, han tager med på genbrugsstationen og selv sørger for kommer de rigtige steder hen.

Dermed anfægtede han, at borgerne sorterer mere effektivt, når den nye ordning formentlig træder i kraft i løbet af 2021. Her får de to spande med i alt fire kamre, hvilket altså vil give en dårligere sortering af affaldet, end den han selv i øjeblikket praktiserer.

Også Enhedslistens Morten Schjøtt var skeptisk, og udtrykte ærgrelse over, at politikerne vil lægge en færdig plan frem, som borgerne så kan forholde sig til.

- Det er en omvendt rækkefølge. Vi burde starte med at få borgernes input, sagde han.

Alternativet savner kollektive løsninger

Synspunktet fik tilslutning fra Mads Holdgaard, Alternativet:

- Vi vil så gerne have engagement fra borgerne. Det her er et oplagt sted at få det. Jeg er sikker på, der vil være masser af ideer fra borgerne, der kunne forbedre ordningen. Det hvor jeg bor, i et byhus i Faaborg, er det problematisk at finde plads til en stor skraldespand. Fremover skal jeg så have to. Andre må i dag slæbe en stor skraldespand ind gennem huset til deres baggård. Det skal nu være to. Jeg tror, borgerne, hvis de ellers blev spurgt, kunne komme op med nogle gode, kollektive løsninger på den slags udfordringer.

Også Radikale Venstres Anna Mette Skov Borring betonede vigtigheden af at få borgernes meninger ind i beslutningen:

- Derfor lægger vi stor vægt på, at der bliver holdt borgermøder, sagde hun.

SF's Torben Smith erklærede, at han vil savne afhentningerne af sit genbrugsaffald hver 14. dag. Man samtidig erkendte han, at en genbrugsprocent, der i øjeblikket er på 44 procent for hele kommunen, er for lav, så der skal noget nyt til.

Ny affaldsordning

Du får to skraldespande med hver to kamre. Du skal putte dit maddaffald i plastposter og komme det i et kammer. Der bliver et andet kammer til restaffald, ét til papir og pap og ét til glas og metal.

Der kommer ikke længere en bil og henter plastikposter med genbrugsmaterialer, så du skal selv lidt mere på genbrugspladsen, f.eks. med det plastaffald, der ikke kan gå som restaffald.

FFV og politikerne regner med, at renovationsafgiften for en almindelig husstand stiger med 14 procent - til 2600 kr. om året, når den nye ordning er indført.

Den nye affaldsordning ventes at træde i kraft i løbet af 2021. Det skal gennemføres oplysningskampagne og holdes borgermøde. Blandt andet holdes orienteringsmøde i Espe Hallen 15. januar kl. 19.

Genbruget stiger fra 44 til 60 procent

Og det er, hvad den nye ordning vil give, forklarede Søren Kristensen, Venstre, der er formand for Teknik og Miljøudvalget:

- Den nye ordning vil efter beregninger hæve genanvendelsesprocenten til 60, og så er det da rigtigt, at det kan gøres endnu bedre, f.eks. ved en bedre sortering af de forskellige former for plastikaffald. Det kommer så lidt senere, sagde han.

Ordningen lægger op til, at man selv sorterer plastik i blød og hårdt og kører der på genbrugsstationen eller smider det i kammeret for restaffald i den ene af de to 240 liters spande, hver husstand får.

Forslaget sendes i høring frem til 26. januar, og der er planlagt et borgermøde i Espe Hallen 15. januar kl. 19.

Nogle politikere frygter kaos, når kommunen fra 2021, hvis forslaget ender med at blive vedtaget, skal have dobbelt så mange skraldespande som i dag. Foto: Torsten Cilleborg
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce