Annonce
Danmark

Udsigt til bedre balance

Johnny Søtrup

Skævhed: Avisen Danmark har de seneste uger belyst skævheden i kommunernes serviceniveau. Udligningen mellem kommunerne er mangelfuld, og især den særlige hovedstadsudligning betyder, at ældrepleje og børnepasning ser helt forskellig ud i en hovedstadskommune og en provinskommune. Jeg tror, artiklerne har været en øjenåbner for mange. Det er forskelle i velfærden på tværs af Danmark, som politikerne på Christiansborg efterhånden må have svært ved at forsvare.

Forskellene i velfærden er slående, og det er forskelle, som ikke alene kan forklares af forskelle i effektivitet og lokalpolitiske prioriteringer. Det ligger meget dybere end det. Og allerbedst kan det måske vises ved - som Avisen Danmark også har gjort - at alle kommuner uden for hovedstadsudligningen ville få et markant større økonomisk råderum til prioritering af velfærd, hvis de blev kommune nr. 35 i hovedstadsudligningen. Min egen kommune, Esbjerg, ville fx have 222 mio. kr. - nok til at ansætte 573 ekstra SOSU-assistenter i hjemmeplejen.

Kommunerne har selv peget på problemerne. Der er mange grupperinger og tiltag på tværs af det kommunale landkort. Og på KL´s topmøde i marts drøftede vi udligningssystemet og sendte herefter en samlet og klar opfordring til regeringen om hurtigst muligt at etablere et solidt fagligt grundlag til brug for Folketingets beslutning om ændringer i kommunernes finansiering. Der blev lagt vægt på behovet for en snarlig afklaring, så den enkelte kommune får et mere sikkert grundlag for sin økonomi. Det har vi i den grad brug for - etableringen af nye særtilskudspuljer i det kommunale udligningssystem er ikke hensigtsmæssigt for kommunernes styring af økonomien.

Under og efter topmødet kom der også positive tilkendegivelser fra både finansministeren og indenrigsministeren om behovet for ændringer og forenklinger i udligningssystemet. Disse udmeldinger er senest blevet suppleret af Venstres kommunalordfører Carl Holst, der klart tilkendegiver, at Venstre er klar til at ændre hovedstadsudligningen. Det giver anledning til optimisme i forhold til en kommende reform, at der nu er vilje i Folketinget til at se på mere grundlæggende ændringer af systemet.

Selv i hovedstadsområdet - som ellers lever godt med det nuværende system - er der nu en erkendelse af, at der er kommuner i hovedstadsområdet, der modtager for meget på bekostning af økonomisk trængte kommuner i provinsen. Det fortjener ros, at Rudersdal Kommune er gået ind i debatten med denne erkendelse.

Debatten vil helt sikkert fortsætte resten af året, indtil Folketinget træffer beslutning om et nyt udligningssystem. Jeg ser frem til, at der bliver enighed om et enstrenget udligningssystem, der skaber mere lige muligheder for velfærd i alle landets kommuner, så borgerne ikke bosætter sig efter det kommunale serviceniveau. Vi skal have et Danmark i bedre balance.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sport

Vemmelund igen udenfor i Middelfart

Annonce