Annonce
Middelfart

Tykkere Baltic Pipe sikrer byudviklingen syd for Middelfart

Sådan kommer den nye gasledning til at løbe gennem Middelfart. Grafik: Mikkel Damsgård Petersen
Trods indsigelser ligger det nu fast, at Baltic Pipe etableres. Efter dialog med Middelfart Kommune er Energinet gået med til at bruge tykkere rør til gasledningen, så byudviklingsmulighederne syd for Middelfart ikke påvirkes.

Middelfart: Den 80 centimeter tykke gasledning Baltic Pipe, der skal graves ned tværs over Fyn, kommer til at løbe gennem Middelfart Kommune.

Det har givet anledning til bekymring og modstand fra Middelfart Byråd. Derfor har borgmester i Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd Jensen, på byrådets vegne været i dialog med landspolitikere og styrelse om ledningen, ligesom der i starten af august blev sendt en klage over Miljøstyrelsens VVM-tilladelse til etablering af gasledningen.

Energinet har nu over for Middelfart Kommune oplyst, at de vil forsyne gasledningen i det berørte område med ekstra beskyttelse.

Gasledningens stålrør bliver gjort tykkere, og dermed kan der bygges boliger tættere på den nedgravede ledning. Derfor bliver det kommende byudviklingsområde øst for Skrillingegården, syd for Middelfart By, som udgangspunkt ikke påvirket af ledningen.

Annonce

Kort om Baltic Pipe

Baltic Pipe er et fælles projekt mellem danske statsejede Energinet og det polske Gaz-System. Gasledningen skal transportere gas fra Norge til Polen, bidrage til Polens forsyningssikkerhed og muliggøre udfasning af kul, som bruges flittigt i Polen.
Baltic Pipe vil være klar til drift i oktober 2022.
Middelfart Kommune og især Middelfart By har over længere tid haft en positiv befolkningstilvækst. Derfor er der et behov for at udlægge nye beboelsesområder.
Bygninger med beboelse skal dog fortsat ligge mindst 55 meter fra gasledningen. /exp

Problemet udskydes bare

Det hilser Middelfart Kommune velkommen - selvom borgmesteren hellere ville have været fri for ledningen.

- Selvom der kan være geopolitiske og andre grunde til at etablere Baltic Pipe, så synes jeg grundlæggende, at der brug for en mere markant udvikling væk fra fossile brændstoffer. På den korte bane kan vi måske reducere CO2-udledningen ved at skifte kul ud med gas, men vi udskyder bare problemet. Derfor er vi grundlæggende modstandere af, at Baltic Pipe etableres, forklarer Johannes Lundsfryd Jensen på kommunens hjemmeside.

Middelfart Kommune vil også arbejde aktivt for, at der tages størst muligt hensyn til havmiljøet og livet i Lillebælt, når rørledningen anlægges.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Harmonikasammenstød i Vestergade

Klumme

Hvad er målet med udligning?

Temaet i rigtig mange samtaler i denne tid er den kommunale udligning. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har været til et møde, uden at det har været bragt op. Sidst til et møde med plejefamilierne i Assens Kommune i mandags, hvor den manglende udligning nævnes af flere som en årsag til den besparelse, som kommunen har valgt at lægge på plejefamilierne. Til det skal jeg dog også sige som kommunalpolitiker i Assens, at det også er et spørgsmål om prioritering, og hvis viljen havde været der i byrådet, kunne der have været prioriteret anderledes. Men det er et faktum, at der er stor forskel mellem kommuner i forhold til kommunernes mulighed for at opretholde en god service. Foreningen Bedre Balance har opgjort, at kommunerne i hovedstadsområdet kan bruge 186 kroner for hver gang, kommunerne i resten af landet kan bruge 100 kr. pr. sårbart barn. Skal vi acceptere det? Sundhedsministeren har sagt: “Vi skal knække den ulighed, der betyder, at et barn, der i dag fødes i Gentofte Kommune. i gennemsnit kan regne med at blive 83,4 år, mens det barn, der fødes i Lolland, bliver 77,7 år. Alene på grund af postnummeret.” Ja selvfølgelig skal vi knække uligheden, siger alle. Men er forudsætningen så ikke, at vi må starte med at sikre alle kommuner samme mulighed for service - samme mulighed for at sikre de svage børn et godt liv. Da man oprettede regionerne, var man enige om, at der ikke måtte være forskel på kvaliteten af behandlingen på sygehusene. Derfor bliver pengene til regionerne fordelt med den målsætning, at det er muligt. Når det så handler om kommunerne, så burde vi starte med diskussionen af om vi - som på sygehusområdet - mener, at der bør være samme kvalitet i alle kommuner. Når Mette Frederiksen udråber sig som børnenes minister, så ville jeg forvente, at vi var enige om, at der ikke må være forskel på støtten til det svage barn alene på grund af hvilken kommune, barnet er født i. Derfor vil jeg foreslå, at vi tager hul på en diskussion om, hvorvidt vi vil acceptere ulighed på tværs af landets kommuner. Mit og DF's udgangspunkt er, at vi ønsker et lige Danmark. Et Danmark, hvor det, at man bor i det ene eller andet postnummer, ikke er afgørende for et barns chancer for et godt liv eller kvaliteten af ældreplejen. Jeg vil gå til forhandlingerne med troen på, at vi kan blive enige om en politisk målsætning for udligningsreformen. Og kan vi det, så tror jeg på, at der er håb for et mere lige Danmark.

Annonce