Annonce
Trekantområdet

Kommunen politianmeldt: Miljøaktivist vil have udledning fra Kanalbyen standset

Siden slutningen af sidste uge er der blevet pumpet grundvand op og gennem et interimistisk renseanlæg på kajkanten i Kanalbyen. Miljøaktivist Mikkel Martin og hans kolleger i miljøforeningen Geohav mener, at tilladelsen til udledningen beror på forkerte præmisser. Mikkel Martin havde givet kommunen frist til klokken 12 mandag om at trække tilladelsen og stoppe udledningen, ellers ville han indgive politianmeldelsen. Der blev stadig pumpet mandag over middag, og politianmeldelsen er indgivet. Foto: Søren Gylling
Fredericia Kommune har givet Kanalbyen tilladelse til at udpumpe grundvand til Lillebælt. Grundvandet er forurenet, og Mikkel Martin og tænketanken GeoHav mener, at tilladelsen er givet på forældet grundlag, ligesom de stiller sig kritiske over for beregningsmodel. Nu er kommunen meldt til politiet.
Annonce

Fredericia: De seneste døgn er grundvand pumpet ud over kajkanten i Kanalbyen. Fra et midlertidig pumpeanlæg bliver grundvand i tusindvis af liter pumpet fra grunden via et mindre renseanlæg og ud i Lillebælt.

Klokken 12 skulle pumperne være standset, ellers ville der blive indgivet en anmeldelse til Sydøstjyllands Politi mod Fredericia Kommune for at bryde tilsynsmyndighedens forpligtelser i forhold til miljøbeskyttelsesloven.

- Vi mener, at tilladelsen er givet på grundlag af en forældet bekendtgørelse. Tilladelsen til den nu aktive udledning af 90.000 kubikmeter forurenet grundvand beror på en bekendtgørelse, som ikke længere er gyldig. Udpumpningen er fortsat, så nu har jeg indgivet politianmeldelse, siger Mikkel Martin.

Han og den private miljøtænketank GeoHav mener, at natur- og miljøforvaltningen i Fredericia Kommune bryder sine tilsynsforpligtelser i forhold til udledningstilladelsen.


Vi mener, at tilladelsen er givet på grundlag af en forældet bekendtgørelse. Tilladelsen til den nu aktive udledning af 90.000 kubikmeter forurenet grundvand beror på en bekendtgørelse, som ikke længere er gyldig.

Mikkel Martin, GeoHav


Miljøchef Inger Pabst, Fredericia Kommune, afviser, at kommunen bryder loven.

- Vi har givet tilladelse efter gældende praksis, og det skal vi forholde os til. Vi har holdt møde med folkene fra GeoHav i fredags og udleveret alt det materiale, de har bedt om. Som jeg ser det, er det både hele beregningsmodellen og hele lovgivningskomplekset, som. de mener. er forkert. Men vi er som kommune nødt til at forholde os til den praksis, der gælder, siger Inger Pabst.

Annonce

Nye rør skal lægges

Fredericia Kommune har givet tilladelse til, at Kanalbyen kan udlede samlet 90.000 kubikmeter grundvand hen over en 37 dages periode. Grundvandet skal pumpes væk for, at Kanalbyen kan udskifte gamle rør i undergrunden i området mellem havnen og Kongensgade.

Grundvandet står højt i Kanalbyen, og derfor har det været nødvendigt at kunne pumpe anlægsområdet tørt, mens arbejdet står på. Forvaltningen har udarbejdet et notat, som forklarer baggrunden for tilladelsen og de betingelser, der er stillet til Kanalbyen i forhold til udpumpningen.

Det oppumpede grundvand ender i Lillebælt efter forrensning. Grundvandet indeholder blandt andet arsen, og derfor skal grundvandet gennem en filterrensning. Mikkel Martin mener, at Fredericia Kommune burde have peget på en løsning, hvor grundvandet blev pumpet til Fredericia Centralrenseanlæg. Det krav kunne kommunen ikke stille, påpeger forvaltningen og mener heller ikke, at løsningen ville have været bedre for miljøet. Foto: Nana Hanghøj

- Grundvandet skal ledes gennem sandfang og olieudskiller, som er dimensioneret til den beregnede vandstrøm. Der skal løbende laves analyser af det vand, der ledes i Lillebælt. Hvis kravene til udledningen ikke kan overholdes, skal udledningen stoppes, fremgår det af notatet.

Ved en af boringerne er der konstateret et højt indhold af arsen. Indholdet er fem gange under grænseværdien, men ud fra et forsigtighedsprincip har kommunen stillet krav om, at der skal etables en filterløsning, som reducerer arsen indholdet i grundvandet.

Annonce

Kritisk over beregning

Det er rådgivningsfirmaet Rambøll, der har udarbejdet projektet for Kanalbyen. Beregningen beror på en model, som Mikkel Martin stiller sig kritisk overfor. Modellen bygger på, at der sker en fortynding af det vand, der pumpes ud i Lillebælt, men den parameter er forældet, lyder argumentet fra Mikkel Martin.

- Modellen er udarbejdet af Rambøll i et samarbejde mellem Kanalbyen og Region Syddanmark. Regionen er myndighed i forhold til indsatsen og har godkendt modellen, forklarer forvaltningen i notatet til byrådet.

Mikkel Martin forstår ikke, at man fra kommunens side ikke har krævet, at det oppumpede grundvand ledes til centralrenseanlægget på Røde Banke.

- Pumpekapaciteten kan klare det, og slangerne kunne lige så vel kobles på det pumpeudtag, der er lige ved siden af, hvor man nu leder ud, siger Mikkel Martin.

Forvaltningen har undersøgt muligheden, men kommunen har ikke lovhjemmel til at stille krav om, at grundvandet skal pumpes til renseanlægget, pointerer forvaltningen.

- For det andet er det Natur & Miljøs vurdering, at løsningen med at forrense vandet på stedet er en miljømæssig god løsning, som fuldt ud lever op til gældende miljøkrav, fremgår det af notatet til politikerne.

Kommunen har undersøgt muligheden for at pumpe grundvandet til Fredericia Centralrenseanlæg via pumpeanlægget på kajen. Men dels kan kommunen ikke kræve, at den mulighed benyttes, dels ville det ikke sikre, at vandet blev renset bedre.Foto: Søren Gylling
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fyn

Dyster corona-prognose for Danmark: Kraftigt stigende smitte og tocifrede dødstal til jul

Fyn

Kendt fynsk kok i spil som Årets Fynbo

Kerteminde For abonnenter

Kommune meldt til Arbejdstilsynet for nedrivning af silo: - Det er helt vanvittigt, det de har gang i

Kerteminde

Lokal entrepenør klagede over giftigt pcb: Nu har Arbejdstilsynet været i Kerteminde

Annonce