Annoncørbetalt indhold

Trives de frivillige i din forening?

Frivillige skal trives, og foreningerne har ansvaret. Det er budskabet i en ny kampagne fra Frivilligcenter Nyborg under temaet ”SKAB TRIVSEL NU!”.

Trives de frivillige i din forening?

Frivillige skal trives, og foreningerne har ansvaret. Det er budskabet i en ny kampagne fra Frivilligcenter Nyborg under temaet ”SKAB TRIVSEL NU!”. Med kampagnen, sponseret af Velliv-foreningen, sætter Frivilligcenter Nyborg i uge 47 fokus på trivsel i foreningslivet. ”En forening i trivsel tiltrækker de frivillige, den har brug for, så den kan løfte sine opgaver og leve op til sit formål”, fortæller centerleder Matilde Svanegaard.

”Men mistrivsel, pres og stress påvirker den enkelte, familien, arbejdspladsen – og frivilliggruppen. For den enkelte frivillige, kan det være svært at gøre noget ved, og så vælger man typisk at trække sig.”

Men man kan faktisk gøre noget for at sikre sine medfrivilliges arbejdsglæde og dermed sikre kvalitet i det frivillige arbejde. ”Ved at sætte fokus på trivsel både i foreningens ledelse og strategi får foreningen glade frivillige. Når foreningen bliver kendt som et godt sted at være, hvor man tager sig af hinanden, og hvor alle føler sig velkomne og gør en forskel, bliver foreningen mere attraktiv at være en del af”, fortæller Matilde Svanegaard.

Derfor opfordres frivillige fællesskaber i hele Nyborg kommune til i uge 47 til at arbejde med trivsel og styrke relationerne i frivilliggruppen.

Aflast Tordenskjolds soldater

Internt i foreningslivet trækker vi tit på smilebåndet over ”Tordenskjolds soldater”, men sådan bør det ikke være. Og vi kan ændre det, hvis vi vil.

For det er usundt, når en forening lægger for meget ansvar på for få skuldre. En skæv arbejdsdeling lægger et stort pres på og forårsager stor frustration hos dem, der trækker det store læs. Det påvirker ikke kun den enkelte, men betyder også, at stor viden samles hos for få, og det gør foreningen sårbar, hvis de bærende kræfter forlader foreningen.

”Mange foreninger har det rigtig godt, men i nogle foreninger oplever vi stress og et stort pres på nogle af de frivillige”, siger Matilde Svanegaard. ”Der hvor kun de få tager ansvar, og man kan se, at der ikke er tale om en sammentømret gruppe, som hjælper hinanden og giver alle muligheder, plads og indflydelse, er det svært at rekruttere nye frivillige. Det går ikke blot ud over den enkelte, men også over foreningens evne til at opfylde sit formål”, fortsætter hun.

Derfor rækker Frivilligcenter Nyborg, som er støttet af Nyborg Kommune og Socialstyrelsen, og som har til formål at forbedre rammerne og betingelserne for det frivillige arbejde i hele Nyborg Kommune, nu ud til foreningslivet med kampagnen ”SKAB TRIVSEL NU!”.

Hvad foreningerne helt konkret kan gøre

”Vores hverdag formes af foreningernes behov, og derfor starter vi nu denne kampagne”, siger Matilde Svanegaard.

Frivillige og foreninger kan derfor i artikler og konkrete guides på frivilligcenterets hjemmeside hente inspiration til at skabe trivsel. Og det er gratis for alle interesserede.

Derudover tilbydes frivilligcenterets medlemmer et tilhørende kursus, hvor man får styr på trivslen i sin forening. Tilmeldingen foregår på www.frivilligcenter-nyborg.dk.

På kurset lærer de frivillige at spotte andre frivillige, som mistrives, og der er fokus på, hvordan foreningen sætter et strategisk og ledelsesmæssigt fokus på trivsel.

Gennem Frivilligcenter Nyborg kan foreninger og frivillige:

- hente inspiration til at arbejde strategisk med trivsel. - få hjælp til at blive en attraktiv forening ved at arbejde aktivt med trivsel. - blive guidet til at komme i gang med at tale om trivsel i foreningen.

Hjælp til foreningerne i Frivilligcenter Nyborg

Frivilligcenter Nyborg er en paraplyforening for andre foreninger i Nyborg Kommune. Vi arbejder aktivt for at skabe gode rammer for deltagelse og fællesskaber. Vi er sat i verden for at støtte, udvikle og fremme frivilligheden og alle typer af foreningsliv i hele Nyborg Kommune. Hver dag arbejder vi for et Nyborg med sammenhængskraft og udfoldelsesmuligheder.

I Frivilligcenter Nyborg, som netop er flyttet ind på Vestervold, kan foreninger og frivillige fra hele kommunen derfor henvende sig og få hjælp og støtte til alt i deres foreningsarbejde. Har du brug for hjælp til at blive synlig, få flere frivillige, finde et lokale til et arrangement eller andet? Vores hverdag defineres af dine behov. Alle foreninger, initiativer, grupper, projekter og privatpersoner kan melde sig ind i Frivilligcenter Nyborg – det koster kun 250 kr. om året. Vi er omdrejningspunktet for frivilligt arbejde i Nyborg.

Nemmere at blive frivillig

Frivilligcenteret gør det nemmere at blive frivillig. Vi ved, hvad der foregår i Nyborgs frivillige liv, så ved du ikke, hvor der er brug for dine gode kræfter, så book en frivilligsamtale i dag.

Til frivilligsamtalen taler vi om, hvad du interesserer dig for, hvad du er god til, og hvad du har lyst til. Vi hjælper med at finde præcist det, der passer til dig.

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem Jysk Fynske Mediers kommercielle afdelinger og en annoncør.

Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på Jysk Fynske Mediers nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til Jysk Fynske Mediers nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.