Annonce
Debat

Tre spor. Nødsporet er ikke en gedesti

Med nødsporet indskrevet i regeringens finanslovsudspil er vi tættere på en løsning af trængslen på den vestfynske motorvej end nogensinde før. Det er et vigtigt signal til det fynske erhvervsliv og til de mange, der hver dag færdes på denne nationale hovedfærdselsåre, der binder Øst- og Vestdanmark sammen.

Udbygningen af den fynske motorvej har stået højt på det fynske erhvervslivs ønskeliste i mange år. Og vi har det på dagsordenen ikke hver gang, men hver eneste gang, vi mødes med bl.a. de fynske folketingspolitikere. De kender alle de stærke argumenter og eksempler fra det fynske erhvervsliv. Alligevel må vi konstatere, er det endnu ikke lykkedes at finde midlerne til den permanente udbygning af E20.

Som erhvervslivets lokale talerør kan vi så vælge at spille højt spil og fastholde kravet om den permanente løsning. Eller vi kan vælge at søge andre løsninger, der kan løse problemerne på den korte bane. I respekt for de fynske virksomheder, pendlerne og de øvrige trafikanter fra resten af landet, som dagligt betaler prisen på den fynske motorvej har vi valgt den sidste strategi. Derfor gav vi straks vores fulde tilslutning, da daværende transportminister Hans Chr. Schmidt (V) på et møde med fynske virksomheder i Fynsk Erhverv den 3. oktober 2016 kastede ideen om den midlertidig nødsporsløsning på bordet. En ny undersøgelse fra Vejdirektoratet havde vist, at nødsporet ville kunne inddrages på strækningen fra Odense V og frem til Nr. Aaby - til en ca. pris 227 mio. kr. Iflg. ministerens vurdering en pris, som det absolut ville være realistisk at finde, hvis erhvervslivet bakkede op om løsningen. Vi sendte umiddelbart efter en klar appel til de fynske borgmestre og folketingspolitikere om at bakke op. Derfor ser nødsporsløsningen nu ud til at være inden for rækkevidde.

Vi har kigget til forsøget med inddragelse af nødsporet på Hillerødmotorvejen, og her som i udlandet forløber det helt efter hensigten med bedre fremkommelighed, større trafiksikkerhed og færre forsinkelser til følge. Med tydelige trafiktavler og skiltning lykkes det her at afvikle trafikken.

At kalde nødsporsløsningen for en 'fynsk gedesti', som formanden for Dansk Metal Claus Jensen, har gjort, er en unødvendig provokation. Hvis Claus Jensen kører mod vest i stedet for mod øst fra sin bopæl i Skamby, så vil han forstå, hvorfor en realistisk løsning på den korte bane er at foretrække fremfor at vente på den fulde løsning. Jeg er helt enig med Claus Jensen i, at det handler om at investere i vækst, og at det er dyrere at undlade at investere i en øget fremkommelighed på den fynske motorvej, og at trængslen står i vejen for et fleksibelt arbejdsmarked med stor mobilitet. Men hver dag er forbundet med store omkostninger for både pendlere og virksomheder, og det produktivitetstab kan vi ikke stiltiende se til.

Jeg forstår bekymringen for, at den permanente løsning på den fynske motorvej kan blive presset længere ud i horisonten, når nødsporsløsningen er en realitet. Men det må blive op til vores fynske borgmestre og folketingspolitikere og alle os, der løbende er i dialog med beslutningstagerne at sikre, at det ikke sker. Vi har brug for den permanente løsning, men indtil da hilser vi nødsporsløsningen velkommen. Vi vil dog gerne udfordre, at det skal tage tre år at inddrage nødsporet fra Odense V til Nr. Aaby. Det skal gøres hurtigere.

Det giver mening at investere i vækst - også i etaper.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Coronavirus

Vil du alligevel have AstraZeneca-stik? Regeringen vil se om droppet vaccine kan tilbydes danske borgere

Assens For abonnenter

Anerkendelse og afslag: Sådan endte sagen om et nyt sognehus med smækkede døre og mistillid

Annonce