Annonce
Nyborg

Tre anbefalinger til Nyborgs kulturarv

Kulturarvsmasterplan anbefaler blandt andet en markering af "Kongeruten", nye regler for husene i bymidten og respekt for Nyborgs historie som trafikknudepunkt

"Kulturarvsmasterplanen - for Nyborg og kongernes Østfyn" har mange forslag til, hvordan byens kulturværdier bedst bevares og bringes ind i fremtiden.

Planen er en blanding af historieskrivning og anbefalinger af vejen frem til målet om at gøre Nyborg værdig til optagelse på UNESCO's liste med verdensarv.

Ud over se tilbage til Danehoffernes tid, kigger kulturarvsmasterplanen også 50 år frem med en række anbefalinger, som - hvis de bliver fulgt - tydeliggør det, planen beskriver karakteriserer som Nyborgs unikke kulturarv.

Her er tre eksempler.

Annonce

1. Slotsgade og voldgaderne

Slotsgades karakter af kanalgade bør plejes og forstærkes, for eksempel gennem en flot udformning af kanalkanten som en promenade.

En bevaring af de historiske huse og facader langs Slotsgade er af essentiel betydning.

Det er også vigtigt at bevare husrækkerne i de gamle voldgader i den indre by - som for eksempel i Østervoldgade og Vestervoldgade.

Målsætningen skal over alt være, at husene i det gamle Nyborg så vidt muligt fremstår i deres originale udformning.

Det er blandt andet vigtigt, at den ældre del af bebyggelsen - fra før cirka 1890 - fremstår med ensartet facademaling i lyse pastelfarver med nuancer af hvid, gul, lys rød eller lys blå.

2. Trafikknudepunktet

Nyborgs historie som trafikknudepunkt med den gamle banegård på Enghavevej, jernbanefærgehavnen og bilfærgehavnen på Knudshoved er uformidlet.

Det er, som kulturarvsplanen formulerer det, "som om man har prøvet at fortrænge fortiden".

Ved den gamle banegård bør Nyborgs transporthistorie formidles via oplysningstavler, fysiske genstande og spor i terrænet.

På sigt bør de to adresser i området - Enghavevej og Svaneparken - omdøbes til noget med "jernbane".

I den gamle færgehavn på Knudshoved kunne infotavler ved cafeteriaet på rastepladsen formidle transporthistorien.

3. Gadegennembrudet

Det store gadegennembrud, hvor Adelgade blev åbnet mod nord, bør hverken sløres eller skjules.

Heller ikke, selv om gadegennembruddet førte til nedrivning af historiske bygninger som for eksempel "Hotel Postgaarden".

Tværtimod bør det store gadegennembrud tydeliggøres som den vigtige del af byens historie, det er.

Man kan med fordel også reetablere facaden på den bygning i Baggersgade, der indtil for nylig har huset bankvirksomhed.

Det vil bidrage til at tydeliggøre fortællingen om "de nye tider" i Nyborg med funktionalisme, bilisme og færgefart.

Annonce
Forsiden netop nu
Odense

Skal vi flette vore ...

Leder For abonnenter

22-årige Kamilla fik afslag som smedelærling: Det er da for dumt

Årstallet er 2019, og ligestillingen og ligeberettigelsen har været her længe. Derfor kan sygeplejersken sagtens være en mand, ligesom smeden sagtens kan være en kvinde. Eller … nå, nej, det kan smeden så åbenbart ikke. Den 22-årige Kamilla Søndergaard berettede i hvert fald i avisen tirsdag om, hvordan hun måtte igennem en syndflod af afslag, hvoraf mange handlede om hendes køn, inden hun til sidst fandt en smedelærlingeplads på værftet i Assens. Inden da var hun blevet ramt af den ene dårlige forklaring efter den anden, herunder den dårligste af alle: Nej, du kan ikke blive smed, fordi du er pige. Alle disse rigide afslag er ikke givet i 1879 eller i 1919 eller i 1939. De er givet i 2019. Tænk sig: I 2019 siger nogle af de virksomheder, der bestandigt skriger efter arbejdskraft, stadig nej til at ansætte nye medarbejdere, blot fordi ansøgerne har et andet køn end de fleste andre ansatte på arbejdspladsen. Det er absurd. Og det er mistrøstigt. Danske virksomheder er ganske enkelt nødt til at åbne øjnene og rette interessen mod begge køn, hvis de fortsat vil have adgang til de bedste kandidater på markedet. Derfor er det glædeligt, at brancheorganisationerne Danske Maritime, Danske Havne og Danske Rederier er gået målrettet i gang med at styrke rekrutteringen af kvinder til job i typiske mandefag som maskinmester, skibsfører, smed og en række andre fagområder inden for Det Blå Danmark. For det er den eneste måde, hvorpå man kan sikre sig dygtige medarbejdere i fremtiden. Disse organisationer bør blive et forbillede for andre organisationer, brancher, virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der stadig har bedst øje for det ene køn. For man er nødt til at henvende sig til både mænd og kvinder, hvis man vil styrke rekrutteringer. Det er nemlig ikke sikkert, at man bliver en god sygeplejerske, fordi man er kvinde. Eller at man bliver en god smed, fordi man er mand. Til gengæld er det sikkert, at man allerhøjst får fat i halvdelen af de klogeste talenter, hvis man kun henvender sig til det ene køn. Og det er da for dumt.

Annonce