Annonce
Middelfart

Tre år var ikke nok: Middelfart Kommune fortsætter kampen mod kæmpe bjørneklo

Alene i 2018 er er kæmpe bjønreklo fundet på 300 matrikler i Middelfart Kommune. Arkivfoto

Tre års intensiv kamp har ikke været nok til at få bugt med den invasive plante. Politikerne i Miljø- og Energiduvalget har derfor besluttet at forsætte indsatsen i yderligere tre år.

Nordvestfyn: Tre års intensiv kamp mod kæmpe bjørneklo har ikke været nok til at udrydde den invasive art på Nordvestfyn. Politikerne i Miljø- og Energiudvalget har derfor på deres seneste møde besluttet af forlænge indsatsen i yderligere mindst to år.

- Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo udgør en vigtig investering i kommunens naturpleje, da planten har en voldsom frøspredning og skygger andre planter væk med sine store blade. Det betyder, at levesteder for mange planter, insekter og andre dyr forsvinder. Desuden øges risikoen for jorderosion langs vandløb, fordi den naturlige plantevækst forsvinder. Det kan samtidig være risikabelt at færdes, hvor den vokser, fordi plantesaften er giftig og kan give voldsomme eksemlignende udslet, forklarer Erik Madsen fra kommunes miljø-forvaltning.

Annonce

En borgerpligt

Med vedtagelse af kommunens indsatsplan blev kommunens borgere forpligtet til at bekæmpe planten på deres ejendomme.

Bekæmpes planten ikke tilstrækkeligt, tager forvaltningen kontakt til ejer af arealet. Såfremt bekæmpelse stadig ikke iværksættes, startes påbudssag. Hvis et påbud ikke overholdes, bestiller Middelfart Kommune bekæmpelse af planten på lodsejers regning.

Ud af de knap 300 registrerede ejere af ejendomme i kommunen med kæmpe bjørneklo blev der i 2018 startet påbudssag om bekæmpelse på 12 ejendomme. Af disse påbudssager blev det nødvendigt at igangsætte kommunal bestilt bekæmpelse på fem ejendomme.

Sjældent uvilje

- I nogle af sagerne er problemet, at lodsejeren, trods god vilje, ikke selv er i stand til at bekæmpe planten. For generelt er hovedparten af lodsejerne velvilligt indstillede og de bekæmper selv planterne, oplyser Erik Madsen.

Erfaringerne efter de første tre bekæmpelsessæsoner er, at der stadig i 2018 er behov for jævnligt tilsyn og tæt dialog med lodsejerne igennem sæsonen.

- Hvis indsatsplanens mål om at få kontrol over problemet over en 10-årig periode skal nås, er det nødvendigt med en konstant, flerårig indsats, da frøene fra planten kan overleve i jorden i en længere årrække, siger Erik Madsen.

Han forventer, at udgifterne til opgaven kan reduceres, efterhånden som kendskabet til planten udbredes blandt borgere i kommunen. Den kommunale udgift har de første tre år været på 175.000 kroner, hvilket er mindre end budgetteret.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fyn For abonnenter

Ulovligt ifølge revisor: Konkursramt advokatfirma lånte penge i velgørenhedsfond

Leder For abonnenter

Tabet af tillid

Det er ikke bare ærgerligt, at døren fra nu af er låst af om aftenen på Ringe Bibliotek. Det er også urimeligt for flertallet af brugere. Alligevel er det en naturlig konsekvens, efter at stedet gennem nogen tid har været udsat for hærværk i et omfang, der er uden for det, der betegnes som god opførsel. God opførsel er ellers, hvad man burde kunne forvente, når kommunen tilbyder borgerne at komme gratis i kontakt med computerudstyr og bøger til udlån efter normal lukketid. En ekstra service, som det ikke er rimeligt, at flertallet skal udelukkes fra, fordi et mindretal vælger at misbruge den tillid, kommunen har lagt til grund for ordningen. At tillid bliver misbrugt rækker imidlertid ud over bibliotekets vægge. Tillid er nemlig den lim, der får samfundet til at hænge sammen. Tillid står mellem linjerne. Det er det selvfølgelige i, at man passer på hinanden og på ting - uanset om det er éns egne ting eller nogle, man får stillet til rådighed som f.eks. et møbleret bibliotek. Det er svært at se nogen have noget imod idéen om det aftenåbne bibliotek. På alle måder må det være attraktivt for borgere i Ringe at kunne bruge biblioteket, når det passer dem bedst - uanset om de tilhører dem, der gerne vil vide mere, eller dem der keder sig og savner et sted at være. Da biblioteket er ubemandet, koster det intet at drive ud over tilliden til brugernes gode opførsel. Når biblioteket i Ringe fremover er aflåst om aftenen, er det derfor ikke bare ærgerligt og urimeligt. Det er også trist, for det er et symbol på afviklingen af en åbenhed, som vores samfund i årevis har brystet sig af, og som adskiller sig fra andre samfund, der ikke tør nøjes med at bygge på tillid men er nødt til at gøre sig afhængig af dens modsætning - kontrollen. Kontrol koster. Det værste ved den er dog, at lige så let, den er at indføre, lige så lang tid tager det at genopbygge den tillid, der er gået tabt.

Annonce