Annonce
Debat

Trafik. Vignette - vejen til et bedre Fyn?

Liberal Alliance Odense foreslår en omlægning af brugerfinansieringen af større bil-infrastrukturprojekter fra separate afgifter til en generel indførelse af vignetter i Danmark.

Brugerfinansiering og vignetter burde være overflødige, da skattetrykket allerede er alt for højt i Danmark, og fordi beskatningen af biler så rigeligt kunne finansiere de nødvendige og påkrævede bil-infrastrukturprojekter. For nærværende er der imidlertid ikke et politisk flertal for at afskaffe broafgifterne på Storebælt og Øresund og ej heller for en meget tiltrængt udvidelse af den fynske motorvej.

Skadevirkningerne ved en generel indførelse af vignetter, der er en afgift for at benytte motorveje, tunneller og broer er meget mindre end de tilfældige separate broafgifter på Storebælt og Øresund.

Når der bygges store infrastrukturprojekter, hviler disse beslutninger på analyser om store samfundsøkonomiske fordele. Når man først har foretaget investeringerne, bliver de samfundsøkonomiske fordele størst ved at flest muligt får glæde af at benytte de store investeringer. Derfor er en broafgift helt hul i hovedet, fordi den lægger en skat på det, der gør os alle sammen rigere. Derved bliver de samfundsøkonomiske fordele mindre, end de burde have været.

Indførelse af vignetter er en generel afgift ikke målrettet enkeltprojekter og vil skulle betales uanset, om man f.eks. benytter Storebæltsbroen eller ej. Afgiften vil således gælde for alle - også udlændinge. Hvis motorveje, tunneller og broer over bælter, fjorde og sunde ikke benyttes, skal der ikke løses vignet. Vignetter er kendt og allerede indført i en række europæiske lande som f.eks. Slovenien, Tjekkiet, Schweiz og Østrig. Dertil kommer en række lande, hvor der på adskillige strækninger opkræves betaling for benyttelsen af f.eks. motorveje.

Indførelse af vignetter skal fra starten fjerne alle broafgifter i Danmark og minimum tillige fuldt finansiere det tredje spor på den fynske motorvej. Vignetter kunne og burde endvidere finansiere en lempelse af bilbeskatningen i Danmark.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce