Annonce
Nyborg

Træerne vokser ikke ind i himlen uden handling

Privatfoto

Skovrejsning i Nyborg Kommune er utrolig tiltrængt, særlig ny skov der er med til at øge biodiversiteten.

Sidste år var Nyborg Kommune nemlig placeret næstnederst af samtlige kommuner i en biodiversitets måling. Derfor må det hilses meget velkomment, at budgetforliget for 2021 som udgangspunkt arbejder for mere skov i kommunen i de kommende år.

De to til tre borgerlige partier i Nyborg byråd bekendtgjorde i sidste uge, at skovrejsningen skal tages alvorligt. Det skal de have ros for, men den store nyhed er det vel ikke, når der er indgået et budgetforlig med alle byrådets partier.

Det havde været mere foruroligende, hvis de var kommet ud med modsatte budskab. De klynger af træer, der nu engang er i Nyborg by og omegn, freder politikerne normalt ikke i planlægningens navn.

Der er flere eksempler på dette: Kysse-farvel pladsen på Danehofskolen blev etableret på en lille lund af veletablerede træer. De blev alle fældet og erstattet af asfalt.

Byplanlægningen rummer planer om etablering af nye boliger på Nyborg kirkes jord opad Sprotoften, hvor der i dag er en lille plantage med varieret bevoksning. Igen træer der skal ofres.

Fra broen over åen ved Ladegårdsvej skal man i henhold til slots-planerne have udsigt til Nyborg Slot. Derfor skal der fældes og barberes godt og grundigt i bevoksningen, hvilket igen betyder et farvel til træer og biodiversitet.

Omkring 1. november 2020 ryddede Nyborg Kommune en lang række småbladede lindetræer på vejen ned mod Jagtenborg-skoven fra Fynsvej. I selvsamme budgetforlig for 2021 arbejder man med erstatningstræer for fældede træer. Spørgsmålet er, om byrådet og plan og teknik er begyndt at registrere de mistede træer, og hvor skal erstatningstræerne så skal placeres?

Odense

Mette Frederiksen om corona-udbruddet i Vollsmose: - Vi skal ret hurtigt drøfte, om der mangler nogle værktøjer

Debat

Debat: Batteri-drevne tog er fremtiden

Odense

Coronasmitten stiger stadig i Vollsmose: Politikere afviser at lukke bydelen helt ned