Annonce
Nyborg

Tour de France i vejen for byggeri på forurenet grund

Der bliver ikke bygget på Lynfrost-grunden, der kan skimtes til venstre i billedet, før Tour de France-rytterne har passeret målstregen her på Storebæltsvej i 2021. Foto: Frederik Steen Nordhagen
Forureningen på Lynfrost-grunden kan ikke lægge hindringer i vejen for et nyt butiksområde. Det kan verdens største cykelløb til gengæld.

Nyborg: Selv om der nu er grønt lys for byggeriet, vil der formentlig gå en rum tid endnu, før ejeren kan realisere planer om et større butiksområde på den forurenede Lynfrost-grund i Nyborg.

Region Syddanmark vurderer, at den gamle og omfattende tjæreforurening på grunden ved Storebæltsvej ikke er nogen trussel mod vandmiljøet i Storebælt og Nyborg Fjord.

Og dermed er der ikke længere noget, der kan forhindre ejeren, Philipsen Gruppen, i at gå videre med planerne om at opføre en lang række butikker med et samlet areal på 15.000 kvadratmeter på stedet.

Men Philipsen Gruppen vil næppe få lov til at gå i gang med byggeriet, før et meget omtalt cykelløb med mål lige ud for Lynfrost-grunden er overstået.

Annonce

"Det bliver i august 2021, de kan gå i gang"

Søren Møllegård, vicekommunaldirektør i Nyborg Kommune

Lokalplan i januar

Efter Region Syddanmarks "frikendelse" af forureningen på Lynfrost-grunden indleder Nyborg Kommune nu den proces, der skal føre til byrådets godkendelse af en lokalplan for butiksbyggeriet.

Nyborg Kommunes vicekommunaldirektør og teknik- og miljødirektør Søren Møllegård oplyser, at politikerne i teknik- og miljøudvalget og i byrådet formentlig allerede i januar vil få forelagt et forslag til en lokalplan for butiksbyggeriet.

Derefter følger en periode, hvor lokalplanforslaget skal i offentlig høring, før den endelige lokalplan skal til godkendelse i byrådet.

- Den endelige lokalplan vil formentlig kunne komme til godkendelse i byrådet i august eller september næste år. Men så er der jo Tour de France, konstaterer Søren Møllegård.

Nærmest utænkeligt

Tour de France afvikler tre etaper i Danmark i juli 2021.

Den anden etape går fra Roskilde til Nyborg.

Og Lynfrost-grunden lige ud for målstregen ved McDonald's kommer til at spille en central rolle for målområdet og etableringen af faciliteter til det store maskineri, verdens største cykelløb bringer med til byen.

Derfor er det nærmest utænkeligt, at der kan være gang i et omfattende byggeri på Lynfrost-grunden på en dag, hvor Nyborg tager imod Tour de France og op mod 100.000 tilskuere.

Og Søren Møllegård regner da heller ikke med, at butiksbyggeriet kan gå i gang, før vinderen af den tredje etape i 2021 er fundet.

- Jeg forventer ikke, Philipsen Gruppen kan begynde at bygge før efter Tour de France, så det bliver i august 2021, de kan gå i gang, konstaterer han.

Sparsomme oplysninger

Det er fortsat sparsomt med oplysninger om Philipsen Gruppens byggeplaner på Lynfrost-grunden.

Direktør Ole Philipsen har således ikke ønsket at gå i detaljer, før der foreligger en færdig lokalplan for området.

Et byrådsflertal bestående af Venstre, SF og Dansk Folkeparti har på forhånd tilkendegivet, at det foretrækker et byggeri med større butikker på 750 kvadratmeter og opefter - og enkelte servicebutikker som caféer og lignende på ned til 500 kvadratmeter.

Socialdemokratiet har af hensyn til detailhandlen i den eksisterende bymidte på forhånd helt afvist planerne om et stort, sammenhængende butiksområde på Lynfrost-grunden.

Offentligheden bliver formentlig først klogere på byggeplanerne ved Storebæltsvej, når kommunens teknik- og miljøudvalg i januar skal drøfte lokalplanforslaget for området.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Lynfrosten giver nye muligheder

Klumme

Hvad er målet med udligning?

Temaet i rigtig mange samtaler i denne tid er den kommunale udligning. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har været til et møde, uden at det har været bragt op. Sidst til et møde med plejefamilierne i Assens Kommune i mandags, hvor den manglende udligning nævnes af flere som en årsag til den besparelse, som kommunen har valgt at lægge på plejefamilierne. Til det skal jeg dog også sige som kommunalpolitiker i Assens, at det også er et spørgsmål om prioritering, og hvis viljen havde været der i byrådet, kunne der have været prioriteret anderledes. Men det er et faktum, at der er stor forskel mellem kommuner i forhold til kommunernes mulighed for at opretholde en god service. Foreningen Bedre Balance har opgjort, at kommunerne i hovedstadsområdet kan bruge 186 kroner for hver gang, kommunerne i resten af landet kan bruge 100 kr. pr. sårbart barn. Skal vi acceptere det? Sundhedsministeren har sagt: “Vi skal knække den ulighed, der betyder, at et barn, der i dag fødes i Gentofte Kommune. i gennemsnit kan regne med at blive 83,4 år, mens det barn, der fødes i Lolland, bliver 77,7 år. Alene på grund af postnummeret.” Ja selvfølgelig skal vi knække uligheden, siger alle. Men er forudsætningen så ikke, at vi må starte med at sikre alle kommuner samme mulighed for service - samme mulighed for at sikre de svage børn et godt liv. Da man oprettede regionerne, var man enige om, at der ikke måtte være forskel på kvaliteten af behandlingen på sygehusene. Derfor bliver pengene til regionerne fordelt med den målsætning, at det er muligt. Når det så handler om kommunerne, så burde vi starte med diskussionen af om vi - som på sygehusområdet - mener, at der bør være samme kvalitet i alle kommuner. Når Mette Frederiksen udråber sig som børnenes minister, så ville jeg forvente, at vi var enige om, at der ikke må være forskel på støtten til det svage barn alene på grund af hvilken kommune, barnet er født i. Derfor vil jeg foreslå, at vi tager hul på en diskussion om, hvorvidt vi vil acceptere ulighed på tværs af landets kommuner. Mit og DF's udgangspunkt er, at vi ønsker et lige Danmark. Et Danmark, hvor det, at man bor i det ene eller andet postnummer, ikke er afgørende for et barns chancer for et godt liv eller kvaliteten af ældreplejen. Jeg vil gå til forhandlingerne med troen på, at vi kan blive enige om en politisk målsætning for udligningsreformen. Og kan vi det, så tror jeg på, at der er håb for et mere lige Danmark.

112 For abonnenter

Avisen undersøger efter debat: Politiet sigter flere og er hurtigere fremme

Annonce