Annonce
Indland

Tolkebistand: SF'ere er positive over for midtjysk bud på "kattelem"

Loven trådte i kraft i starten af juli og har været i virke i lidt over en måned. Arkivfoto: Birgitte Carol Heiberg

SF i Region Syddanmark har foreslået at benytte en "kattelem" til at undtage flest muligt fra at betale for tolkebistand. Nu har Region Midtjylland vedtaget en model, der konkretiserer brugen af den "kattelem".

I Region Midtjylland har man nu taget skridtet nærmere imod at bestemme, hvem der kan passes ind i den "kattelem", som SF i Region Syddanmark vil bruge til at undtage flest muligt fra at betale for tolkebistand i deres kontakt med sundhedsvæsenet.

På baggrund af en diskussion foranlediget af Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet i Region Midtjylland har et flertal - undtagen DF og V - i regionens forretningsudvalg valgt at arbejde videre med en model for implementeringen af loven. En model, der konkretiserer, hvordan dispensationsmuligheden, der lyder på, at patienter "som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig, henholdsvis oppebære og anvende, tilegnede danskkundskaber", kan undtages, skal tolkes.

Der vil blive udarbejdet en vejledende liste til lægerne, der skal støtte dem i deres vurdering. Den skal konkretisere de grupper, der er undtaget - eksempelvis demente, psykisk syge, geriatriske patienter, og den skal opstille konkrete situationer. Og hvis det står til Jacob Klærke fra SF, skal den - ligesom SF i det sydlige ønsker - dække over en stor del borgere.

- Mange af vores patienter vil nærmest alle kunne falde under den her paragraf og vil dermed blive undtaget. Demente har ikke en chance for at lære eller opretholde dansk. Det gælder også for akutte patienter med høj feber, chok, angst. En lang række af grupper tænker jeg, hører under denne kategori, siger Jacob Klærke, der er medlem af Region Midtjyllands regionsråd, medlem af forretningsudvalget og formand for Psykiatri- og socialudvalget.

Annonce

Bag om modellen

Det drejer sig om implementeringen af "lov om ændring af sundhedsloven" - §50 - egenbetaling af tolkebistand, der trådte i kraft 1. juli 2018.

Den tekniske del skal først afklares, og der skal være drøftelser med PLO-Midtjylland og Foreningen Af Praktiserende Speciallæger, inden modellen træder i kraft.

Indtil da bliver der brugt en model, der gør, at lægerne skal udskrive attest og selv vurdere.

Den 22. august skal regionsrådet i Region Midtjylland drøfte detaljerne nærmere.

Danske Regioner skal på banen

Modellen skal også gøre opgaven med at udøve loven mindre bureaukratisk og administrationstung. Helt konkret betyder det, at hvis en patient bliver undtaget fra at betale for tolkebistand, skal der ikke en decideret lægeerklæring i spil, det skal derimod registreres i den elektroniske patientjournal af lægen. Og det lyder godt i ørerne hos Annette Blynel (SF) fra Region Syddanmark. I store træk minder modellen da også om det, hendes parti ønsker drøftet på Region Syddanmarks regionsrådsmøde den 27. august, hvor det blandt andet skal diskuteres, hvem der kan slippe for at betale ved at bruge "kattelemmen", som hun kalder det.

- Lyder usædvanligt fornuftigt uden, at jeg har nået at nærlæse vedtagelsen. Hvis vi kan nå så langt som i Region Midtjylland, er det fantastisk. Deres model dækker over en bred målgruppe, den er enkel i forhold til administration, simpel og gør dispensationsmuligheden tydeligere, siger politikeren, der er medlem af regionsrådet og udvalget for det nære sundhedsvæsen.

Men drøftelserne i slutningen af august bliver ikke med konkret udgangspunkt i den midtjyske model, men SF-politikeren vil henvise til den, oplyser hun. Hvis det derimod står til Region Midtjylland, skal den spredes ud, for de vil have modellen drøftet i Danske Regioner.

Og hos Danske Regioner er der fra Det Konservative Folkepartis side, enighed i, at det er godt med en fælles model for alle regioner.

- Uden at jeg har sat mig ind i det, synes jeg, det er hensigtsmæssigt med ensartethed. Det er godt med så lidt bureaukrati som muligt, men hvis hensigten er at undtage en meget stor gruppe borgere, er jeg skeptisk over for, om det er i overensstemmelse med lovgivningen. Som det lyder i mine ører, er det ikke at holde sig helt inden for loven, siger Per Larsen, regionsrådsmedlem.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Mette F: Østdanmark skal betale mere for et land i balance

OB

OB ophæver kontrakten med Anders K. Jacobsen: Kan frit forhandle med andre klubber

Annonce