Annonce
Nyborg

To vandværker har problemer med gift: Må hente vandet udefra

Carsten Hedegaard - landmand og formand for vandværket i Herrested-Måre. Han må nu sørge for en ledning til Ferritslev for at sikre rent vand på Herrested-kanten. Foto: Andreas Bastiansen

Vandværkerne i Herrested-Måre og Frørup har for meget gift i vandet. Frørup kan skaffe rent vand fra Ørbæk - Herrested/Måre skal have dispensation, indtil en ny ledning er klar.

Herrested/Frørup: Chloridazon var et navn, mange vandværksfolk lærte at kende sidste år. Giftstoffet dukkede nemlig op i drikkevandet mange steder rundt omkring i landet, og nu er det også fundet flere steder i Nyborg Kommune.

Fem ud af 16 vandværker i Kommunen har giftstoffet i deres drikkevand, og hos to vandværker, Frørup Vandværk og Herrested-Måre Vandværk, var der så meget af stoffet i vandet, at det overskred grænseværdien.

Begge de berørte vandværker er nødt til fremover at hente noget af vandet udefra, men situationen er alligevel meget forskellig i Frørup og Herrested-Måre.

I Frørup investerede man nemlig for et par år siden i en vandledning til vandværket i Ørbæk, og derfor er der ikke problemer med at skaffe rent vand til forbrugerne i Frørup.

Annonce

Chloridazon

I 2017 dukkede nye stoffer op i det danske drikkevand. Det er det tidligere anvendte sprøjtemiddel chloridazon og dets nedbrydningsprodukter desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon.

Chloridazon, der blev forbudt i 1996, blev tidligere anvendt til ukrudtsbekæmpelse især ved dyrkning af roer, rødbeder og løg. Stoffet er først medtaget i drikkevandsbekendtgørelsens analyseprogram i oktober 2017.

Grænseværdi i drikkevandsbekendtgørelsen er 0,1 mikrogram p.r liter for stofferne. Den sundhedsmæssige drikkevandsgrænse for desphenyl-chloridazon, som er det hyppigst fundne af de tre stoffer, er ifølge Miljøstyrelsen 300 mikrogram pr. liter for voksne og 50 mikrogram pr. liter for børn.

Vandet fra Herrested-Måre vandværk indeholder for tiden 0,18 mikrogram pr. liter.

Dispensation

I Herrested kan vandværket derimod ikke gøre noget på kort sigt, og derfor er der lagt op til, at kommunen giver dispensation, så vandet fra vandværket et lille års tid overskrider grænsen for chloridazon. Den sag er på dagsordenen hos kommunens Teknik- og Miljøudvalg mandag.

Samtidig er i vandværket i fuld gang med at finde ud af, hvordan man kan sikre renere vand til forbrugerne fremover. Løsningen ser ud til at blive en ny rørforbindelse til vandværket i Ferritslev, oplyser gårdejer Carsten Hedegaard, der er formand for Herrested-Måre Vandværk.

Han fortæller, at vandværket har to boringer. I den ene er indholdet af chloridazon klart for højt, og den bruger man ikke længere. I den anden boring er der kun en mindre overskridelse på indholdet af giftstoffet, og det er vandet fra denne boring, der skal bruges, indtil man kan hente rent vand fra Ferritslev.

- Overskridelsen er meget lille, og der er jo en vis usikkerhed på målingerne. Vi har netop fået taget nye prøver, som vi ikke kender resultatet af. Så måske er vi igen nede under grænseværdien. Men under alle omstændigheder arbejder vi videre med forbindelsen til Ferritslev, siger Carsten Hedegaard.

- Småvandværker som vores med kun to boringer er sårbare, og derfor er det en kæmpe fordel at have en ringforbindelse til et større vandværk, siger han.

Vandværket i Herrested-Måre har en stor egenkapital, så man kan betale for at få lagt røret til Ferritslev, uden forbrugerne kommer til at mærke det.

Held i uheld

Fordelen ved at have en forbindelse til et nabo-vandværk, kan Erling Leerberg, formand for Frørup Vandværk, tale med om.

- For et par år siden skulle vi renovere den ene af vore boringer, og i den forbindelse blev vi rådet til at få en nødvandsforbindelse til et andet vandværk. Derfor fik vi lagt et rør til Ørbæk, og det er held i uheld, at vi nu uden problemer kan skaffe rent drikkevand, selv om der er fundet for højt indhold af giftstoffet i vores boringer, siger Erling Leerberg.

Ud over Frørup og Herrested-Måre blev der fundet chloridazon i vandet i Refsvindinge, Svindinge og Ørbæk - men under grænseværdien.

De omtalte vandværker er private, og Nyborg Kommune er myndigheden, der skal kontrollere, at alt er, som det skal være.

I Nyborg by sørger den kommunalt ejede virksomhed Nyborg Forsyning Service for blandt andet drikkevandet. Her har man for nyligt konstateret, at der ikke er problemer med chloridazon.

Annonce
Forsiden netop nu
Fyn

Politiet: Giv os flere tip om Mark

Leder For abonnenter

Utroværdig optræden af to Venstre-folk

Hvis man vil være en troværdig politiker, skal man gøre mere end at udstede nogle hastige løfter for at tækkes pressen og vælgerne. Man skal også sikre sig, at de løfter, man udsteder, bliver omsat til faktisk, praktisk virkelighed. Derfor er der grundlag for at se endog ganske kritisk på to Venstre-politikere, Bo Libergren og Herdis Hanghøi, og deres optræden i en konkret sag fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Sagen, som er blevet beskrevet i avisen flere gange, senest i mandagsavisen, handler om en ung kvinde, der lider af muskelsvind. Kvinden havde allerede for et halvt år siden et hjælpemiddel, et såkaldt vippeleje, der var så nedslidt, at det kun var delvist funktionsdygtigt, hvilket i længden kan blive invaliderende for kvinden. Imidlertid var kommunen og regionen endt i en strid om, hvem der skulle betale de cirka 30.000 kroner, som et nyt vippeleje koster - selvom loven fastslår, at kvinden burde have haft sit hjælpemiddel uden yderligere diskussion. Det var en pinlig sag for både Faaborg-Midtfyn Kommune og for Region Syddanmark, og derfor lovede både Bo Libergren og Herdis Hanghøi, at de ville sørge for, at den 21-årige Mai-Britt Knudsen fik et nyt vippeleje, så hun også fremover kan træne sine muskler og dermed stå på sine egne ben. Det er imidlertid ikke sket. Og derfor fremstår begge Venstre-folks løfter som utroværdige. Det var godt, at de to Venstre-folk i sin tid var så hurtige til at kræve handling, for det viser, at de to engagerer sig oprigtigt i borgernes problemer. Det er til gengæld virkelig skidt, at Mai-Britt Knudsen ikke har fået sit hjælpemiddel nu, hvor der er gået et halvt år. I Danmark har vi gennemgående dygtige og sanddru politikere, som er langt mere ordholdende, end man kan få indtryk af, når man følger den offentlige debat, ikke mindst debatten på de sociale medier. Derfor vil det være klogt, at Libergren og Hanghøi får løst sagen. Altså: Løst den rigtigt. Og ikke blot løst den ved at afgive endnu et løfte. Alt andet vil være utroværdigt.

Faaborg-Midtfyn

Dommer fra arkitektkonkurrence står fast i forsvar af omstridt faaborg-bygning: Helios pirrer mine sanser

Annonce