Annonce
Odense

Tilsynsrapport frikender plejecenter: Kommunal chef er tilfreds

Ældre- og handicapchef Kim Bøg-Jensen er tilfreds med tilsynsrapporterne for Havebæk Plejecenter.
Kim Bøg-Jensen, chef i Ældre- og Handicapforvaltningen, er tilfreds med de to tilsynsrapporter, men mener fortsat at der er noget at arbejde med på Havebæk Plejecenter.

Kommunen har bestilt et ekstraordinært tilsyn på Havebæk Plejecenter? Hvorfor?

- Det er på baggrund af den megen medieomtale, at vi bestilte et ekstraordinært tilsyn. For at få en uvildig part ind og vurdere, hvor vi med fordel kan kigge hen.

Hvad er din kommentar til konklusionerne i begge rapporter? Den ene siger overordnet: Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden og den anden siger ”tilfredsstillende”?

- Jeg tænker, at vi lander midt i feltet i begge rapporter. På den ene side er der noget, der gør mig rigtig glad og tilfreds. Det er for eksempel mad og måltider og kommunikation, adfærd og aktiviteter. Jeg er særligt glad for, at vi er dygtige til at sikre borgernes medbestemmelse. På den anden side kan jeg se, at vi er nødt til at arbejde med dokumentationen som det første, og som det næste har vi nogle problemer omkring rengøring af hjælpemidler og noget med plejen, hvor de trækker to usoignerede borgere frem helt specifikt.

Hvordan får I rettet op på de punkter, rapporterne gør opmærksom på?

- Det er jo lidt et dilemma med plejen, for vi skal vi jo respektere borgernes ønsker - og det er ikke alle, der ønsker at komme i bad så ofte for eksempel. Det kan være svært at motivere borgerne til pleje, og her har vi en stor opgave. Og når vi ser sådan en rapport giver det selvfølgelig anledning til at se, om vi kan gøre noget mere for at motivere borgerne. Det skal vi se på igen.

Hvordan vil I gøre det?

- Vi arbejder ud fra en tanke om, at vi gerne vil nedsætte konfliktniveauet med borgerne generelt. Vi skal finde dem på det tidspunkt i løbet af dagen, hvor de er motiverede. Men vi kan ikke tvinge nogen til noget, for det ville være magtanvendelse. Et plejecenter er også folks hjem, og folk har forskellige behov og ønsker.

I begge rapporter peges der på, at dokumentationen er mangelfuld – hvorfor er det vigtigt at medarbejderne dokumenterer?

- Noget handler om lovkrav, men det vigtigste er selvfølgelig, at vi sikre den optimale pleje. Vi dokumenterer afvigelser for at sikre, at der reflekteres over, hvordan der rettes op på afvigelserne.

Hvordan retter man på Havebæk op på den manglende dokumentation? Det fremgår af rapporten, at personalet har svært ved at finde tid til at dokumentere?

- Jeg tror ikke, at tiden er afgørende. Vores udfordring har været i forhold til afvigelser fra de planer, der ligger hos borgerne. Vi har nu intensiveret et arbejde, der allerede er i gang, og som vi har arbejdet med på forskellig måde tidligere. Blandt andet får sygeplejerskerne en ny rolle i forhold til dokumentation.

Det fremgår, at en erhvervspsykolog aktuelt supplerer ledelsens arbejde. Hvorfor?

- Det er helt almindeligt, at man får proceshjælp. Det er en hjælp til lederne. Erhvervspsykologen skal blandt andet være med til at tilrettelægge omlægningen af sygeplejerskernes arbejde.

Ligner konklusionerne noget, I har set ved andre tilsyn på plejecentre generelt?

- Rapporten er meget gennemsnitlig. Den fra Styrelsen for Patientsikkerhed har samme konklusionen som rigtig mange af tilsynsrapporterne, vi får fra styrelsen.

Har du tillid til ledelsen på Havebæk Plejecenter kan rette op på manglerne?

- Det har jeg 100 procent tillid til. Vi har en meget dygtig ledelse på Havebæk Plejecenter.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
GOG

Følg med live: GOG mod Sønderjyske

Leder For abonnenter

Ole Maare-sagen: Skandaløs optræden af advokat

Fonden Kirsten og Volmer Rask Nielsens Legat blev ikke stiftet for at yde bistand til advokatfirmaer, der er på randen af konkurs. Tværtimod: Fonden blev grundlagt for at støtte forskning, blinde, handicappede og kronisk syge. Derfor er det skandaløst, at fondens midler ikke er blevet anvendt til de nævnte formål, men i stedet i overvejende grad er blevet anvendt til at betale regninger til det nu krakkede advokatfirma Maare Advokatanpartsselskab, som den kendte advokat Ole Maare stod bag. Der er tillige stærkt kritisabelt, at der er foretaget et antal ulovlige dispositioner i fonden, sådan som fondens revisor har påpeget, og sådan som avisen har beskrevet det de seneste dage. Disse forhold er nu - helt berettiget - ved at blive undersøgt af Erhvervsstyrelsen. Det er i skrivende stund uklart, hvornår Erhvervsstyrelsens juridiske gennemgang af sagen er afsluttet, men man kan allerede nu med sindsro konstatere, at Maare Advokatanpartsselskab har optrådt amoralsk i sagen. For en fondsformand skal ikke bruge en fonds pengetank som malkeko, og en fondsformand bør ikke både bestyre en fond og samtidig modtage store millionbeløb for at administrere fonden, sådan som Ole Maare har gjort i den konkrete sag. Det er imidlertid en realitet, at Ole Maare i sin egenskab af advokat med den ene hånd har udskrevet dyre advokatregninger til fonden og i sin egenskab af fondsformand med den anden hånd godkendt de samme regninger i fondsbestyrelsen - i øvrigt sammen med en af sine egne ansatte, som var blevet indsat i fondens bestyrelse. Det er helt utilstedeligt. Og skandaløst. Og forbløffende skamløst. Ole Maare har igennem et langt advokatliv været i berøring med masser af mennesker i Odense og omegn. Nu har han med denne sag helt egenhændigt sværtet sit eget navn til. Derfor er sagen skidt for Ole Maare, for fonden Kirsten og Volmer Rask Nielsens Legat - og ikke mindst for alle de mennesker, som fondens millioner kunne være kommet til gavn.

Annonce