Annonce
Debat

Tilliden til ledere har fået det sværere

Finn Wiedemann

Ledelse er vigtig. Det er et grundvilkår, vi er omgivet af, i familien, på arbejdspladsen og i fritidslivet. Alle de steder vi færdes, bliver der ledet, i den betydning at ledelse handler om at påvirke og blive påvirket af hinanden. Ledelse kan fungere som en hjælp, og som en kilde til inspiration, sådan at mennesker, miljøer, organisationer og samfund kan blomstre og udvikle sig. Ledelse kan dog også fungere modsat, hvor ledelse bliver årsag til menneskelig forarmelse og fornedrelse.

Det er interessant, at det samme fænomen potentielt rummer begge sider. Ledelse er på en og samme tid gud og djævel. Gud i betydningen skaberkraft og frembringelse og djævlen i betydning destruktion og tilintetgørelse. Den gode ledelse er den form for ledelse, hvor mennesker udfolder sig i fællesskab, og hvor de ved hjælp af samtale og dialog sammen skaber noget, som de ikke ville være i stand til på egen hånd. Den gode ledelse kan vi møde alle steder, lige fra den lille forening, over den mellemstore industrivirksomhed til den store internationale koncern. Den dårlige ledelse er den ledelsesform, hvor mennesker lider, bliver ødelagt og i nogle tilfælde invalideres, og hvor f.eks. organisationer og virksomheder går i stykker og måske er nødt til at dreje nøglen om.

Ifølge en undersøgelse fra Videncenter for Arbejdsmiljø oplyser 12.000 danske lønmodtagere, at de bliver udsat for mobning på arbejdspladsen, hvilket er et tal, som er stigende. En tredjedel af dem, som oplever mobning, angiver, at det er en leder, der står bag. Ledelse udfolder sig aldrig i et tomrum, men finder sted i en kontekst, f.eks. på en arbejdsplads og i en organisation. Ledelse sker i et miljø, som kan understøtte eller afvise bestemte former for ledelse. Bidrog Zentropas miljø til at opmuntre Peter Aalbæks ledelsesstil?

Ledelse finder også sted på et bestemt historisk tidspunkt, som kan muliggøre eller umuliggøre, at bestemte former for ledelse kommer til udtryk. Kunne Stein Bagger, Roskilde Banks ledelse eller topchefen Richard Fuld fra Lehmann Brothers have ageret på samme måde i dag som før finanskrisen? Eksemplet med Danske Banks hvidvaskning af milliarder viser, at der næppe er meget, som har ændret sig. Med den dårlige ledelse følger ofte grådighed og manglen på et samfundsmæssigt ansvar.

Den tidligere professor i socialpsykologi, Per Schultz Jørgensen, hævder, at vi lever i monopolernes tid. Samtalen kan metaforisk forstås som et forsøg på at skabe brobygning. At gå over broen udgør et aktivt forsøg på at komme et andet menneske i møde og dele virkelighed med dette menneske. Måske formår parterne i fællesskab at skabe en ny virkelighed. Samtalen er ikke bare demokratiets salt, men livgivende næring for organisationer, virksomheder og samfund. Stopper samtalen og dialogen, så mister vi retning, mening og orientering.

Tilliden eller samtalen har fået stadig vanskeligere vilkår gennem en årrække i såvel mange af vores organisationer og virksomheder som i samfundet generelt. Sagen fra Odense kommune, hvor lærer Erik Schmidt fik en tjenestelig advarsel, som landsretten senere afviste, fordi han stillede kritiske spørgsmål til ledelsens dispositioner, viser, at forventningerne til nutidens medarbejdere ofte er, at de skal tie stille, når de voksne taler.

Den samfundsmæssige tendens har i en årrække været, at der var en forventning om, at lederen var en slags Messias, som skulle levere svarene, som den kendte ledelsesforsker Ralph Stacey har formuleret det. Den dårlige ledelse påtager sig hverken et ansvar for virksomheden, dens ansatte eller omverdenen. Den dårlige ledelse betjener sig af monolog. Den ene part har ordet og fastholder taleretten, mens den anden lytter og nikker. Den gode ledelse bygger derimod på et ligeværdigt forhold mellem deltagerne og sikrer, at f.eks. ansatte, interessenter og borgere inddrages i samtalen om, hvor vi skal bevæge os hen. Den gode ledelse er en invitation til undersøgelse af en ukendt fremtid, fordi den skabes af dem, som deltager i samtalen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Odense

Ikke til salg: Olav de Linde-direktør afviser grundejerforenings købstilbud af omstridt areal ved Åløkkeskoven

Dødsfald

Johannes Møllehave er død

Annonce