Annonce
Nyborg

Syv giftige grunde i og omkring Nyborg

Ladegårdssøen. Arkivfoto: Ole Friis.
Annonce

Der er ifølge de danske regioner en "potentiel risiko" for, at forurening fra 1.228 giftgrunde kan skade vandmiljøet.

Ifølge Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer omfatter den "nødvendige fremtidige indsats" nærmere undersøgelser.

Undersøgelserne skal afdække, hvor stor risikoen fra de 1.228 grunde er.

Syv af de grunde, hvor der er en "potentiel risiko", findes i eller omkring Nyborg by.

1. Lynfrosten

Forureningen fra Nyborgs mest omtalte giftgrund udgør en potentiel risiko for overfladevandet i Storebælt.

Forureningen, som Region Syddanmark i et notat til Miljø- og Fødevareministeriet for nylig har karakteriseret som "kraftig" og "massiv", kan spores mere end et halvt århundrede tilbage til dengang, Tjærekompagniet producerede tjæreolie på stedet.

Grunden, hvor der siden 1969 har været lager- og produktionsbygninger, er blandt andet forurenet med pesticider, phenoler og klorphenoler.

Grunden ejes i dag af Philipsen Gruppen, der har planer om at etablere et butikscenter på stedet.

2 Tarco

Forureningen på halvøen Avernakke i den sydlige del af Nyborg udgør en potentiel risiko for overfaldevandet i Nyborg Fjord.

I årene 1914-1977 havde Dansk Petroliums Aktieselskab og senere ESSO et importlager på stedet.

Under Anden Verdenskrig benyttede den tyske besættelsesmagt stedet til brændstoflager. Det blev bombet af det britiske luftvåben i 1940.

I 1977 overtog Tjærekompagniet - der siden tog navneforandring til Tarco - anlægget.

I dag bedriver Koppers Denmark kemisk virksomhed på stedet.

3. Fladet

Forureningen på Fladet i den østlige del af Nyborg udgør en potentiel risiko for overfladevandet i Nyborg Fjord.

Området har både lagt jord til en losseplads og til Tjærekompagniets kemiske virksomhed.

Dengang var det helt almindeligt, at kommunerne skaffede sig af med borgernes affald ved at dumpe det på jorden.

Og heller ikke i Nyborg Kommune var der nogen videre kontrol med det affald, der endte på lossepladsen.

I dag er der industrihavn og forskellige former for industrivirksomhed på stedet.

4. Østervoldgade

Forureningen i Østervoldgade i det centrale Nyborg udgør en risiko for overfladevandet i voldgraven.

Forureningen skyldes udsivning af opløsningsmidler fra et tidligere og nu lukket renseri.

Der var en overgang frygt for, at dampe fra den forurenede jord kunne udgøre en sundhedsrisiko for beboerne i det nærliggende boligkvarter Nyenstad.

Men efter at have sat ind med afværgeforanstaltninger, kunne det daværende Fyns Amt konstatere, at der ikke længere var nogen sundhedsfare.

5. Dronningensvej

Forureningen i jorden under Dronningensvej udgør en risiko for overfladevandet i voldgraven.

Også her er det et gammelt og for længst lukket renseri, der er synderen.

Forurening fra gamle renserier skyldes både sjusk, utætte installationer og dampe fra de kraftige kemikalier, der blev brugt i renseprocessen.

I dag har renserierne fundet teknologiske løsninger, som sikrer en mere miljøvenlig renseproces.

6. Tjærekompagniet

Forureningen i området ved Lindholm Havn udgør en potentiel risiko for overfladevandet i Storebælt.

Området har en lang historie med kemiske virksomheder. Men jordforureningen menes først og fremmest at stamme fra Tjærekompagniets virksomhed og bortskaffelse af miljøfarligt affald.

I 1971 blev Tjærekompagniet til Kommunekemi, der i mange år var førende, når det gælder behandling af farligt affald.

I dag er det den private virksomhed Fortum, der bedriver virksomhed med behandling af farligt affald.

7. Ladegårdssøen

Forureningen i området ved Den Grønne udgør en potentiel risiko for overfladevandet i Ladegårdssøen på Nyborg Vold. Forureningen stammer fra en gammel transformatorstation.

Gamle transformatorstationer er - ligesom de gamle renserier - en hyppig kilde til jordforurening.

Transformatorstationer blev kølet ned med olie, der sivede ud i jorden. Der blev også brugt opløsningsmidler, når der skulle renses af i de gamle transformatorstationer.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Særbehandling – ikke lighed

Odense

Borgerservice: Lejere blev advaret om manglende godkendelse af lejemål på tidligere kro

Annonce