Annonce
forside

Sygehusdirektør om kritik af arbejdsmiljø og patientsikkerhed: Patienter kan være trygge

FAM, Fælles Akutmodtagelse, i Svendborg. Foto: Katrine Becher Damkjær

Administrerende direktør på OUH og Svendborg Sygehus Niels Nørgaard Pedersen afviser, at patientsikkerheden er i fare på kirurgisk afdeling A i Svendborg og Odense. Samtidig afviser han, at der skulle være store problemer med arbejdsmiljøet på afdelingen.

Ansvarlig overlæge Claus Vinther udtalte i onsdagsavisen, at der ikke længere er problemer med arbejds- og uddannelsesmiljøet på de kirurgiske afdelinger. Nu udtaler en fællestillidsmand, at direktionen er udmærket informeret om, at der stadig er problemer med arbejdsmiljøet. Hvordan hænger det sammen?

- Jeg er nødt til at sige, at det ikke er det klare billede, der tegner sig efter den snak, vi havde med tre lokale repræsentanter fra yngre læger i dag. Det er ikke det billede, der tegner sig af den aktuelle situation.

Annonce
Niels Nørgaard Pedersen, administrende direktør for OUH. Arkivfoto: Robert Wengler

Yngre Læger fortæller, at de i årevis har haft en dialog om arbejdsmiljøet kørende med kirurgisk afdeling A i både Odense og Svendborg, og derfor finder det forkasteligt, at I som ledelse udtaler, at der ikke er problemer. Hvordan forklarer du det?

- Vi har ikke underkendt, at vi har haft forskelligartede udfordringer i Svendborg i de senere år. Der har været rekrutteringsvanskeligheder, som vi har arbejdet målrettet med, og der er gennemført organisationsændringer, som skal være med til at løse de her ting. Efter den seneste rådgivning vi fik om uddannelsesforhold, har vi taget initiativ til at arbejde med det. Vi har også en hel anden aktuel situation omkring arbejdsplanlægning og arbejdsforhold.

Så du anerkender ikke, at der fortsat er problemer med arbejdsmiljøet på kirurgisk afdeling A?

- Jeg anerkender, at der har været udfordringer, og derfor har vi haft en dialog om arbejdsforhold i de senere år. Det jeg snakker om, er den aktuelle situation.Du mener altså ikke, at der er problemer på afdelingen i dag?

- Vi har lige holdt møde med tre fællesrepræsentanter, hvor vi anerkender, at vi har haft udfordringer tilbage i tiden. Vi er enige med de tre repræsentanter fra yngre læger om, at der er behov for at få tegnet et klarere billede af arbejdsforholdene og uddannelsesbilledet. Fællestillidsrepræsentanterne påtager sig at tage en snak med de yngre læger.

Yngre Lægers formand udtaler, at det har været svært at komme i dialog med ledelsen om problemernes omfang, og at ledelsen negligerer problemerne. Negligerer du, at der er et dårligt arbejdsmiljø for yngre læger på kirurgisk afdeling?

- Vi påtager os altid ansvaret, og vi har ansvaret for arbejdsmiljøet. Vi følger løbende arbejdsmiljøet. Vi har gennem tiden haft forskelligartede udfordringer. Dem har vi taget på os og arbejdet med.

Men det er ikke den opfattelse, Yngre Læger har. Hvordan forholder du dig til det?

- Jeg er selvfølgelig ked af, at formanden har den opfattelse. Vi bestræber os altid på at stille os til rådighed for dialog om arbejdsmiljø og uddannelsesforhold. Vi har også stillet op til dialog, når hun har banket på døren.

Yngre Lægers formand udtaler også, at medarbejderne har god grund til at frygte repressalier, hvis de udtaler sig, fordi de har set, hvordan en tillidsmand blev udstillet på afdelingen i Odense. Mener du fortsat, at medarbejdere kan udtale sig uden frygt for, at der kommer repressalier fra ledelsens side?

- Ja. Vi arbejder målrettet med dialogkulturen, og der er brug for, at vi tager dialogen. Så det kan de selvfølgelig. Men det er selvfølgelig sådan, at der skal to til dialog, men jeg anerkender, at vi som ledelse har et ansvar i det.


Flere af de læger, Yngre Læger har været i kontakt med, fortæller, at de fortsat oplever problemer på afdelingen, men ikke tør stå frem med kritik af frygt for repressalier. Hvad vil du gøre ved det?

- Vi hylder en forbedrings- og dialogkultur, og den forfølger vi i ledelsen. Det gælder på alle områder. Vi arbejder hver dag for en kultur, hvor der er dialog om de udfordringer, der er. Det billede kunne vi ikke få tegnet i dag, derfor har vi aftalt med de yngre læger, at vi laver et servicetjek.


Yngre Lægers formand siger også, at det dårlige arbejdsmiljø er til fare for patientsikkerheden. Det samme siger en uddannelseslæge på afdelingen. Er patientsikkerheden i fare?

- Det har jeg ikke kunnet få bekræftet på mødet med de tre fællestillidsrepræsentanter. Og vi har en faglig ledelse, som tager ansvar for patientsikkerheden, og det gør vi også som overordnet direktion. Man kan trygt komme som patient på Svendborg Sygehus.


Får det dig ikke til at ville ændre noget, når både formanden for Yngre Læger og en uddannelseslæge på afdelingen siger, at arbejdsmiljøet er så kritisabelt, at det er til fare for patientsikkerheden?

- Det gør da et stort indtryk. Og i den dialog vi havde i dag (torsdag, red.), blev vi enige med de tre lokale repræsentanter fra de yngre læger om at få dykket ned i arbejds- og uddannelsesmiljøet. Vi har aftalt, at vi skal have kigget ind i, hvordan de aktuelle forhold er. Men det er ikke det billede, der samlet set tegner sig efter snakken i dag.

Formanden for Yngre Læger udtaler, at ansvaret for arbejdsmiljøet på afdelingen ligger hos den ledende overlæge, og at hvis man ikke er en del af løsningen, er man en del af problemet. Hvad mener du om den udmelding?

- Jeg synes Camilla forholder sig til ting i OUHs organisation, som det er os, som ledelse, der har et ansvar for. Den opgave har vi, og vi bakker vores afdelingsledelse op i det arbejde, vi har med at sikre arbejds- og uddannelsesforhold på kirurgisk afdeling. Og i øvrigt ønsker jeg ikke at drøfte personaleforhold i pressen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce