Annonce
Nyborg

Sulkendrup: Landmand fjernede historisk dige

Det beskyttede dige ligger i hjørnet af en mark. Landmanden har fjernet to strækninger for bedre at kunne komme til med sine maskiner. I alt er forsvundet cirka 110 meter dige. Grafik: Gert Ejton

Landmanden, der i foråret pløjede et beskyttet overdrev op i Sulkendrup, har tidligere benyttet samme metode til at fjerne et historisk dige. Først fjernede han diget og bagefter bad han kommunen om lov.

Annonce

Nyborg: Nogle gange kan det betale sig at bede om tilgivelse i stedet for om tilladelse. Om det har været landmand Niels Danielsens strategi i sagen om det naturbeskyttede overdrev ved Sulkendrup skal være usagt.

Faktum er, at han i marts med bulldozer fjernede overdrevet og i øvrigt nægtede at standse arbejdet, da kommunen blev opmærksom på ulovligheden. Først efterfølgende bad han om en lovliggørende tilladelse.

Nu viser det sig, at landmanden har handlet på samme vis i sagen om et historisk dige, ligeledes ved Sulkendrup.

I 2012 og 1213 fjernede han et 110 meter langt beskyttet dige, der ifølge forvaltningen i Nyborg Kommune har både kulturhistorisk, biologisk og landskabelig betydning.

I sommeren 2016 blev Niels Danielsen af Slots- og Kulturstyrelsen gjort opmærksom på, at han med med fjernelsen af diget havde overtrådt museumslovgivningen. Efterfølgende søgte han i september 2016 kommunen om dispensation via sin rådgiver Max Jakobsen.

Den dispensation fik han fra et flertal i Teknik- og Miljøudvalget, der valgte at gå imod forvaltningens indstilling i sagen på et møde i november 2016.

Af sagsfremstillingen til politikerne den 14. november 2016 fremgik det, at alle tre væsentlige kriterier for beskyttelse af diget er tilstede, og forvaltningen indstillede derfor, at man ikke gav landmanden dispensation. Samtidig gjorde embedsmændene i forvaltningen opmærksom på, at kommunens seneste fire lovliggørende dispensationer i lignende sager var blevet omgjort til afslag i Natur- og Miljøklagenævnet.

Til mødet stemte Socialdemokraterne imod, mens Venstres tre medlemmer af udvalget og løsgænger Helle Frøslev stemte for, at landmanden kan få en dispensation.

Ingen kommentarer

Landmand Niels Danielsen har ikke ønsket at udtale sig til Fyens Stiftstidende i sagen om det fjernede dige i Sulkendrup. Han henviser i stedet til sin miljørådgiver, Max Jakobsen, som det desværre ikke har været muligt at træffe.I et skriftligt svar til kommunen peger rådgiveren på, at fjernelsen af de to digestrækninger giver mulighed for at udnytte en række stordriftsfordele. Blandt dem en mere rationel drift og en reduceret anvendelse af pesticider og gødning.

Annonce

DN: Typisk Nyborg Kommune

Østfyns Museer har vurderet, at diget har en betydelig alder, og som minimum føres tilbage 1798. Sulkendrup er en udflytterlandsby med rødder tilbage i vikingetiden-middelalderen. Landsbyen ligger i et forholdsvist velbevaret kulturlandskab, som diget er en væsentlig del af, skriver Østfyns Museer blandt andet i sin vurdering.

Diget er gennebrudt på et seks meter bredt stykke, der stammer fra før loven om beskyttelse af diger fra 1992, og de seks meter er derfor fritaget fra beskyttelsen af diget.

Danmarks Naturfredningsforening har nu klaget over Nyborg Kommunes afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Sagen er endnu ikke afgjort.

- Der tegner sig desværre et billede af Nyborg Kommune, som er meget ivrig for at give lodsejerne lov til alt muligt. Man sidder jo og krymper tæer over de afgørelser i klagenævnet, der er gået imod kommunens beslutninger. Jeg tænker det er pinligt, men politikerne er tilsyneladende ligeglade. Desværre, siger formand for DN i Nyborg Pia Ellegaard Jørgensen.

Hun mener, at det slet ikke bør være kommunerne, der træffer afgørelser i miljøsager, fordi politikerne i en kommune på den måde får stor magt over naturen. Desuden kan der være stor forskel på, hvad der gives og ikke gives tilladelse til i kommunerne.

- Man skal simpelthen have alle de sager ind til staten. Det findes bestemt kommuner, der tager ansvaret på sig, men jeg synes ikke Nyborg Kommune er en af dem. Vi har jo adskillige sager fra Nyborg Kommune, hvor vi har klaget og fået ret. Vi har så sent som i denne uge fået tre afgørelse, der går imod kommunen, siger Pia Ellegaard Jørgensen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Erhverv

Dårlige udsigter: Corona-pessimisme breder sig i fynsk erhvervsliv

Annonce