Annonce
Odense

Stort byggeprojekt i Odense skrumper efter indsigelser

Sådan ser planerne for det nye byggeri på Vestre Stationsvej og Store Glasvej ud. Det er krav, at der ikke bygges flade tage ud mod Vestre Stationsve,j og efter indsigelser er byggeriet også reduceret mod en række boliger på Lille Glasvej, der havde gjort indsigelser mod de oprindelige planer. Illustration: Odense Kommune
Planer om et stort boligprojekt ved Vestre Stationsvej og Store Glasvej er skrumpet efter indsigelser fra naboerne. Nu har politikerne sagt ja til at sende det i høring igen.

Et stort projekt, der skal fjerne en række erhvervsbygninger og erstatte dem med 75 nye boliger i høj kvalitet på Vestre Stationsvej og Store Glasvej, skrumper nu en smule. Det er konklusionen, efter at By- og Kulturudvalget i denne uge sagde ja til at sende et tilrettet byggeprojekt videre ud i en otte ugers høringsfase. Fra august til september var projektet i forhøring hos naboerne, og det var indsigelser herfra, der nu har fået projektet til at skrumpe en smule.

For særligt beboerne i de gamle glasværksboliger bag de nye boliger var bekymrede. Både for højden på byggeriet, der kunne give skygge, men også planer om at lave tagterrasser, hvor de nye beboere kunne kigge ned til de gamle arbejderboliger, der er bygget i to en halv etages højde. Det nye byggeri skulle være op til fem etager.

Men nu ser det ud til, at projektet rettes til, så det efterkommer en del af indsigelserne. For ganske vist får bygherren lov til at bygge i op til fem etager. Men kun ud mod Vestre Stationsvej, der skønnes godt at kunne klare et højt byggeri uden gener for beboere på den anden side af vejen. Og så skal byggeriet trappes ned, så de på bagsiden mod glasværksboliger ikke overstiger tre etager. Der bliver stadig mulighed for at bygge tagterrasser, men her indskærpes det, at de skal trækkes lidt tilbage på toppen af bygningen og være skærmet af i op til 1,20 meters højde, og at det ikke må være med transparent materiale. Det skulle hindre muligheden for, at man kan kigge ind fra de nye boliger til de gamle.

Annonce

Nyt i et gammelt kvarter

De nye boliger dumper lige ned mellem to gamle kvarterer i byen. På den sydlige side af Vestre Stationsvej findes brokvarteret Vesterbro, der blev bygget omkring starten af 1900-tallet. Bag det kommende byggeri ligger den gamle glasværksgrund, hvor der på Lille Glasvej i årene 1878-1897 blev opført en række arbejderboliger til de ansatte på glasværket.

Flere krav til nyt byggeri

Når projektet i det hele taget har været i forhøring, så er det fordi, den nuværende kommuneplan egentlig ikke har udlagt området til boligformål. Men med udviklingen i byen er tiden løbet fra erhvervslejemålene på den del af Vestre Stationsvej, og man ønsker i stedet at bruge område til byfortætning. Lige ved det nye byggeri kommer der også en letbanestation, og boligerne skønnes at blive attraktive med kun 500 meter til banegården.

Inden byggeprojektet kan realiseres, så skal det også opfylde en række krav, som lokalplanen foreskriver. Det er et krav, at byggeriet udføres med en variation i udtrykket, at man ud mod Vestre Stationsvej bygger med saddeltag (rejsning på taget red.), og at der laves indgangspartier med særlig detaljering.

Når en otte uger lange høringsperiode er afsluttet, skal politikerne vedtage en endelig lokalplan og et kommuneplantillæg, før byggeriet kan komme i gang.

Det er dette område, der skal omdannes fra erhverv til boliger. Til venstre på kortet lå der tidligere en Netto-butik på hjørnet. Kort: Odense Kommune
Det er et krav, at byggeri skal varieres i udtrykket. Blandt andet at boligerne skal bygges lidt forskudt på vejen. Illustrationen viser byggeriet fra hjørnet af Store Glasvej og Vestre Stationsvej. Illustration: Odense Kommune
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Odense

Ny hanløve er ankommet til Odense Zoo

Leder For abonnenter

Overvågning. Et nødvendigt onde

Avisen bragte i går en god nyhed fra Korsløkkeparken, der er et boligområde i Odense på den såkaldte ghettoliste. Efter opsætning af i alt 460 kameraer er området blevet markant fredeligere. Tidligere var Korsløkkeparken plaget af omfattende hashhandel, hærværk og anden kriminalitet, der gjorde bebeboerne utrygge. Men nu kan tillidsfolk for beboerne fortælle, at kameraerne har lagt en dæmper på de urolige elementer, som typisk er helt unge mennesker. De nye kameraer i Korsløkkeparken flugter således fint med regeringens planer om mulighed for mere markant overvågning i det offentlige rum. Dette forslag vil regeringen sandsynligvis komme igennem med, takket være støtte fra de blå partier, og det vil ikke mindst langt størsteparten af beboerne i større almene bebyggelser være glade for. Med god grund. Fredelige borgeres efterspørgsel af en tryg hverdag, hvor man ikke møder hashpushere i nedgangen til kælderen eller skal frygte hærværk mod sin parkerede bil, er forståelig og legitim. Men samtidig må man ikke se bort fra, at mere overvågning også indskrænker den frihed og ret til privatliv, som er grundlæggende for et åbent, demokratisk samfund. Folks behov for tryghed stritter altså imod nogle vigtige værdier, og dermed kan sammenstødet overføres til modsætninger mellem på den ene side almindelige danskere, der tager afsæt i deres hverdag, og på den anden side organisationer, der henviser til undersøgelser og statistikker. Mens hr. og fru menigmand tager overvågningen ret afslappet, er for eksempel Advokatrådet og Det Kriminalpræventive Råd betænkelige. De efterlyser dokumentation for, at øget overvågning gør det nemmere for politiet at opklare alvorlige forbrydelser. Skeptikerne påpeger også, at regeringens lovforslag, om det bliver vedtaget, vil indskrænke borgernes ret til privatliv mere, end man forestiller sig. Det kan meget vel være rigtigt, at kameraovervågning kun har begrænset betydning, når det drejer sig om alvorlig kriminalitet. Men skønt gamle begreber som ro og orden ikke i dag er på mode blandt fagpersoner, har de alligevel fylde i befolkningen. Derfor er øget overvågning et nødvendigt onde. I hvert fald indtil forældre og SSP-folk har lært de unge uromagere reglerne for almindelig god opførsel. Det vil desværre nok tage en rum tid.

Annonce