Annonce
Sydfyn

Stor skepsis i høringssvar om forårs-sfo

31 høringssvar er der kommet i forbindelse med, kommunena forslag om at indføre forårs-SFO. En ordning, hvor de største børn i børnehaven i de sidste fire måneder op til 0. klasse kommer i skolefritidsordning på skole-matriklen. Ordningen er en del af en spareplan på dagtilbudsområdet. Arkivfoto: Scanpix/Claus Bech
31 høringssvar er der kommet til oplægget om at indføre forårs-skolefritidsordning fra næste skoleår, hvor de største børnehavebørn rykker ind i sfo fire måneder før skolestart. Både børnehaver, skoler, forældre og medarbejdere er kommet på banen og stiller krav til mere information om blandt andet de fysiske rammer, normering og pris. Politikerne skal tage stilling i sagen onsdag.

Svendborg Kommune: Hvordan vil Svendborg Kommune sikre, at alle børn får den fornødne hjælp fra voksne, som de har behov for? Hvilken normering tænker Svendborg, der skal være i en forårs-sfo? En voksen til 20 børn? Det giver tre minutter én til én kontakt i timen til hvert enkelt barn. Tænker I selv, det er tilstrækkeligt?

Sådan lyder et udsnit af de kritiske nedslag - her leveret af Tved Børnehus - fra de 31 høringssvar, der er afgivet til Børne- og Ungeudvalget i forbindelse med høringen om at indføre såkaldt forårs-sfo på de kommunale skoler. Her vil de ældste børnehavebørn, som en del af en spareplan, skulle rykke ind på skolens matrikel fra april og frem til skolestart, i stedet for først fra skoleårets start i august.

Sådan er besparelsen

Etableringen af forår-skolefritidsordning er et forslag, der kommer af, at kommunen skal spare på dagtilbudsområdet.

Ved at erstatte de sidste par måneder i børnehaven med forårs-SFO vil kommunen i 2020 få en besparelse på 1,5 millioner kroner. I 2020 år er besparelsen lidt mindre end i årene efter, da man heri også har medtaget et beløb på 1,42 millioner til etableringen af forårs-sfo-ordningen på skolerne.

I 2021 vil besparelsen være på tre millioner kroner - det samme i 2022.

Besparelsen ligger i stillinger - at opgaven løses i skolen med færre voksne. En pædagog koster cirka 450.000 om året, dermed er det cirka syv stillinger, der spares væk.

De penge, der bruges på at etablere forårs-sfo på skolerne, er et engangsbeløb. Skolechef Nanna Lohman oplyser dog, at man for eftertiden kommer til at bruge lidt penge på pædagogiske materialer. Her regner man med 10.000 kroner pr. skole om året.

Hvorfor koster det det samme?

Både børnehaver, forældrebestyrelser, skoler, medarbejdere og fagforeninger har skrevet høringssvar til udvalget, hvori der bliver stillet spørgsmål og kræves forklaringer på, hvordan kommunen konkret ser projektet realiseret. Og der er stor skepsis at finde i de 31 høringssvar.

Blandt andet ser både børnehaver, forældre og skoler kritisk på, at forårs-sfo-ordningen kommer til at koste det samme, som hvis barnet gik i børnehave.

- Vi finder det urimeligt, at man skal betale for noget, man ikke får. Man kan ikke tage børnehavetakst og give et ringere tilbud, mener de i Rantzausminde Børnehaves forældrebestyrelse.

- Der skal betales mere for mindre, og det bakker bestyrelsen ikke op om, lyder det hos Skårup Skole.

Bliver forårs-sfo i Svendborg Kommune til virkelighed, vil forældrebetalingen ifølge høringsmaterialet være 1811 kroner om måneden. I Odense betaler forældrene 1808 kroner, på Langeland 1890 kroner, mens de i Faaborg-Midtfyn Kommune betaler 1619 kroner for at have et barn i forårs-skolefritidsordning.

Annonce

12 børn pr. voksen

Der er også kritik af det informationsgrundlag instutitionerne og forældrene har haft at skrive høringssvarene ud fra. Noget den lokale formand i Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Susanne Gustenhoff, også tidligere har været ude og kritisere. Også Fie Lademann, der er dagtilbudsleder for børnehusene i pasningsområdet Sundbyøster i den østlige halvdel af Svendborg, mener, den manglende information har været problematisk.

- Ingen af os er for eksempelvis klar over, hvad den reelle normering bliver. Meget af det, der er fremlagt, er ukonkret, og derfor har mange skrevet høringssvar ind for at spørge ind til de ting, vi ikke ved, siger hun.

På udvalgets dagsorden for 3. april er der kommet mere information omkring normering, økonomi og de fysiske rammer for forårs-skolefritidsordningen på de enkelte skoler.

Udvalgsformand Henrik Nielsen (K) har tidligere sagt til avisen, at der i forårs-sfo bliver 14 børn pr. voksen, men ifølge dagsordenen vil der faktisk være 12 børn pr. pædagog i en forårs-sfo, hvor der på nuværende tidspunkt er otte børn pr. voksen i en børnehave i alderen tre til fem år. Det oplyser skolechef Nanna Lohman.

- Det er en kompleks sag, og vi har villet blive klogere på, hvad behovet er. Det har i høringssvarene vist sig, hvad der optager folk derude, og derfor har vi lagt nogle af de informationer ud nu, fortæller skolechefen.

Annonce

På skolen

Udover at der i de fleste høringssvar er en stor bekymring for kvaliteten af sfo-tilbuddet, er der også en bekymring for de børn, som kræver ekstra opmærksomhed.

- Vi undrer os over, at de børn, som skal gå i skole i specialtilbud, skal blive i børnehaven efter de andre børn starter i forårs-sfo. Vi synes, det er ekskludering, skriver bestyrelsen i Sundbyøster.

Lige sådan bliver der i de fleste høringssvar pointeret, at i og med de største børn rykker videre, vil der være flere små børn i dagtilbudene. Det betyder mere krævende omsorg og pleje fra pædagogerne.

- Vi er bekymret for normeringen i børnehaverne, hvor gennemsnitsalderen bliver lavere, skriver forældre fra Vesterlunden-området, der dækker den vestlige del af Svendborg.

En anden urolighed er også, hvis børnene skulle komme i sfo uden for skolens matrikel. Som det er formuleret fra kommunens side, kan en forårs-sfo også ligge nær skolen. Det vil være problematisk, mener de i Vesterlundens forældrebestyrelse.

- Det skal ikke bare være nær skolen, men på skolen, da et af formålene er, at børnene skal vænne sig til skolens rammer.

I udvalgets fremlægning fremgår det også, at børnene gerne skal have en velkendt voksen med over i forårs-skolefritidsordningen. Det kan hverken børnehaver eller skole se, er realistisk.

Udvalget skal diskutere høringssvarene og emnet onsdag 3. april, hvor det formentlig også beslutter, om ordningen skal indføres fra april 2020.

Annonce
Annonce
Annonce